4.0 SANAYİSİNİN TÜRKİYE NERESİNDE

4.0 SANAYİSİNİN TÜRKİYE NERESİNDE

Teknolojideki gelişmeler hayatın her alanını değiştirdiği gibi endüstri alanını da değiştirmektedir. Teknolojinin endüstrideki yansımaları endüstriyel devrimlerle anlaşılmaktadır. Günümüze kadar dört endüstri devrimi gerçekleşmiştir. 4.0. Endüstri Devrimi 2011 yılında meydana gelmiştir. Bu devrimin beraberinde yeni sektörler getireceği ve mevcut bazı sektörlerin de yok olmasına yol açacağı düşünülmektedir. Bu durum sadece sektörler için değil insanlar, kurumlar ve ülkeler için de geçerlidir. Meydana gelen 4.0. Endüstri devrimi önceki endüstri devrimlerinde olduğu gibi üretim teknolojilerini, eğitim sistemini, ekonomiyi, toplumsal ve kültürel yapıyı etkileyeceği kaçınılmazdır. Teknoloji alanında yılların verdiği bilgi ve tecrübeye sahip olan Amerika, Almanya ve Japonya gibi ülkeler bu değişime adapte olma konusunda Türkiye’ye nispeten daha avantajlı konumdadırlar, fakat alınacak bazı tedbirlerle Türkiye’nin de bu ülkelerin seviyesine çıkması imkânsız değildir. Bu çalışmada öncelikle Endüstri 4.0 alanda yapılan çalışmalar incelenmiştir. Son bölümde ise yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar yorumlanmış ve Türkiye’nin yeni sanayi devriminde geride kalmaması için neler yapması gerektiği tartışılmıştır.
Endüstri 4.0 teknolojilerin ve değer zinciri organizasyonları kavramlarının kolektif bir bütünüdür. Siber-Fiziksel sistemlerin kavramına, nesnelerin, internetine ve hizmetlerin internetine dayalıdır. Bu yapı akıllı fabrikalar da Vizyonun oluşmasına büyük katkı sağlar. Endüstri 4.0 genel olarak aşağıdaki 3 yapıdan oluşmaktadır.
Nesnelerin İnterneti (Iot)
Hizmetlerin İnterneti
Siber-Fiziksel Sistemler
Endüstri 4.0 ile modüler yapılı akıllı fabrikalar kapsamında, Nesnelerin interneti ile siber-fiziksel sistemler birbirleriyle ve insanlarla gerçek zamanlı olarak iletişime geçip işbirliği içinde çalışabilecektir.
Hizmetlerin interneti ile hem iç hem de çapraz örgütsel hizmetler sunulacak ve değer zincirinin kullanıcıları tarafından değerlendirilecektir.
Fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemlerle izlemek, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak ve merkezi olmayan kararların verilmesi hedeflenmektedir.
Türkiye küresel bir oyuncudur, bölgesel bir güçtür, Türkiye’nin bölgesindeki hadiseler Türkiyesiz çözülemez. Türkiye olmadan bu bölge şekillendirilemez, Türkiye olmadan dünya siyasetindeki gelişmeler doğru değerlendirilemez. Türkiye’nin 4’üncü Sanayi Devrimi konusunda geç kalınmadığı yalnız zamanı iyi kullanması gerektiği düşüncesindeyim. “Türkiye’nin 4.0 sanayi devrimine uzun süredir çalışıyor bunu özel sektörün ve Devlet sektörlerinin ürettiği ürünlerden anlamaktayım. Dördüncü sanayi devrimini Türkiye’nin ıskalamaması için, Türkiye’nin geri kalamaması için, hatta Türkiye’nin 4.0 Sanayi Devrimi’ni gerçekleştiren öncü ülkeden biri olması için; yıldır çalışma yapıldığı ve bu konuda Devletimizin de çok güzel bir yol haritası çıkarıldığına dair duyumlarım var. Devlet altı bileşenden oluşan bir yol haritası çıkardı. 1- Yapay Zekâ teknolojileri, 2- otonom robotlar, 3- endüstriyel bulut platformu, 4- endüstriyel siber güvenlik, 5- eklemeli imalat yöntemleri ve teknolojileri, 6- akıllı Sensor teknolojileri gibi birçok teknolojide Türkiye’nin öncü olması için çalışıyor.
Biliyorsunuz Türkiye birinci ve ikinci sanayi devrimlerini 100 yıl geriden takip etti. Birinci sanayi devrimi olduktan 100 yıl sonra birinci sanayi devrimini yakalayabildik. Keza ikincisi de öyle. Üçüncü sanayi devrimini 30 yıl geriden takip ettik. Bakın sayın okuyucularım, dördüncü sanayi devrimi, Endüstri 4.0 denen hadisede asla geride değiliz. Üçüncü sanayi devrimi, elektrik-elektronik, bilgisayar ve internet alanında yaşanan hızlı gelişimle informatik devrim olarak kendisini göstermiştir. Bilgi toplumunun gelmiş olduğu son sanayi devrimi Endüstri 4.0 olarak ifade edilmektedir. Endüstri 4.0, makine gücünün insan gücünün yerini alarak üretim süreçlerini kendiliğinden yönetebilir hale gelmesi olarak tanımlanabilir. Endüstri 4.0 Türkiye’de sürdürülebilir iktisadi büyüme ve gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmek açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada, dördüncü sanayi devrimi temel kavramları ile açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca AR GE ( araştırma ve geliştirme) ve iletişim göstergeleri kapsamında Türkiye ekonomisi Endüstri 4.0 açısından incelenmiştir. Şu anda başa baş gidiyoruz. Arada fark varsa belli ülkelerde, Almanya, Amerika gibi 3,5 yıl filan. 4 yılı bulmaz. Arada çok ciddi bir fark yok. Biz yine dördüncü sanayi devrimini gerçekleştiren öncü ülkelerden birisi olacağız.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?