AKPINAR : “Vergi bilincini artırmalıyız”

AKPINAR : “Vergi bilincini artırmalıyız”

Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Giresun Defterdarlığı’nın 26-27 Mart 2019 tarihlerinde birlikte düzenledikleri, ULUSAL GİRESUN VERGİ SEMPOZYUMU’na konuşmacı olarak katılan Gelir İdaresi Grup Başkanı Sayın Mustafa AKPINAR ile bir röportaj gerçekleştirdik.

1) Gelir İdaresi Grup Başkanı Sayın Mustafa AKPINAR öncelikle sizi tanıyarak, tamamlamış olduğumuz “II. Giresun Ulusal Vergi Sempozyumu” Çerçevesinde Sempozyuma yönelik görüşlerinizi almak isteriz?
Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü mezunuyum. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Gelir İdaresi Grup Başkanı olarak görev yapmaktayım.
Öncelikle, II. Giresun Ulusal Vergi Sempozyumunu düzenleyen, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ve Giresun Defterdarlığımıza teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Yine,Sempozyumun düzenlenmesine katkı veren Giresun Üniversitesi Rektörlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Gelir İdaresi Başkanlığımızca,çok yararlı bir Sempozyum yapılmış olduğunun sevincini hep birlikte yaşayarak görmenin ve burada bulunmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğumu da özellikle ifade etmek istiyorum.
Bu vesileyle, Sempozyumu organize eden, katılan ve destek veren,Giresun Valiliğine, Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına, Defterdarlığımıza, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızın temsilcilerine, yurdun dört bir yanından gelen akademisyenlere, meslek mensuplarına, Defterdarlığımız çalışanlarına, mükelleflerimize, kıymetli öğrenci arkadaşlarımıza ve tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı olarak,toplumda vergi bilincini artırmak ve vergiye gönüllü uyumu sağlamak amacıyla, 1990 yılından bu yana her yıl Şubat ayının son haftasını “Vergi Haftası” olarak kutlamaktayız ve bu vesileyle bir arada bulunduğumuz ve düzenlediğimiz ve 2 gün süren “II.Giresun Ulusal Vergi Sempozyumu”nunbaşından sonuna kadar da çok verimli ve etkin bir Sempozyum gerçekleştirdiğimizi,panellerin, oturumların faydalı olduğunu hep birlikte gördük ve yaşadık. Bu Sempozyumda ortaya konulan tüm görüş ve önerilerin, tespitlerin, sonuçların ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sempozyumda 2 gün boyunca yapılan tüm etkinliklerde, herkes elinden geldiğince ilave bir şeyler vermek, sunmak istedi, bir cümle daha fazla söyleyelim de, özellikle kıymetli öğrenci arkadaşlarımıza ilave bir katkımız olsun amacının heyecanı ve isteği içinde olduk.
2) Vergi Haftası ve etkinliklerin-den bahseder misiniz?
Biraz önce de ifade ettiğim gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı olarak,toplumda vergi bilincini artırmak ve vergiye gönüllü uyumu sağlamak amacıyla, 1990 yılından bu yana her yıl Şubat ayının son haftasını “Vergi Haftası” olarak kutlamaktayız.
Hepimizin bildiği gibivergi,genel anlamda kamu hizmetlerinin finansman kaynağıdır. Bu bağlamda,ülkemizin gelişmesini sağlayacak olan üretim, yatırım ve istihdamın sürdürülmesi ve artırılmasında da temel kaynak olarak büyük öneme sahip bulunmakta, vergi bilincinin aşılanması ve vergiye gönüllü uyumun sağlanması, büyük önem arz etmektedir.Gelirİdaresi Başkanlığı, çocuklar ve gençler başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincini artırmak ve vergiye gönüllü uyumu sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.
Vergi Haftası kapsamında, vergi bilincini ve vergiye gönüllü uyum alışkanlığının önemini, toplumun tüm kesimlerine ve özellikle yeni yetişen nesillerimize benimsetmek üzere, yurt çapında çeşitli etkinlikler yaptık ve bu etkinliklerimiz halen de devam ediyor.
Bu yıl kutlanmakta olan 30. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında;
81 İl düzeyinde mükellefler ve ilgili meslek odaları ziyaret edilerek, sorunlarına eğinilmekte, görüşleri ve talepleri alınmakta,
Üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarımızın katılımıyla konferanslar düzenlenmekte, üniversitelerde kurduğumuz stantlarda bilgilendirmeler yapılmakta, yine ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde öğrencilerimiz ziyaret edilerek bilgilendirme yapılmaktadır.
3) Verginin öneminden bahseder misiniz?
Kamu hizmetlerinin görülmesinde vergi, devletler için en önemli finansman kaynağıdır. Uluslararası arenada da güçlü olabilmenin, söz sahibi olabilmenin ilk koşulu şüphesiz güçlü bir ekonomiye sahip olmaktır. Dolayısıyla, ülkemizin ekonomik ve mali yönden güçlenmesinin temel kaynağı vergilerimizdir. Bu nedenle, hepimizin birer vatandaş olarak ülkemize karşı en büyük sorumluluğumuz, üzerimize düşen vergi borcunu tam ve zamanında ödeyerek, ülkemiz kalkınmasına katkıda bulunmaktır.
Bu bilincin, her bir birey üzerinde kültür olarak yerleşmesini sağlayarak, vergi vermenin öneminin ve gereğinin, herkes tarafından benimsenmesini sağlamak büyük önem taşımaktadır.
4) Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, mükelleflere yönelik hizmet anlayışından bahseder misiniz?
Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, yürüttüğümüz faaliyetlerde ve geliştirdiğimiz tüm hizmet seçeneklerinde, mükelleflerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini temel alan bir yaklaşımla hareket etmekteyiz.Temel hedefimiz, mükellef haklarını gözeterek, vergiye gönüllü uyumu artıran, vergi ve diğer gelirleri tam ve zamanında toplayarak, kamu finansmanını güçlendiren, kayıtlı ekonomiyi teşvik eden ve kaliteli hizmet sunan bir idare olmaktır.
Bu kapsamda, toplumda vergi bilincini ve dolayısıyla vergi ahlâkının artırılmasına yönelik olarak yürüttüğümüz bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra, teknolojik gelişmelerden en üst seviyede yararlanarak mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumlarını artırmak, vergi verme sırasında karşılaştıkları uyum maliyetlerini azaltmak, vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaştırmak, işlemlerini kısa zamanda ve doğru bir şekilde yerine getirmelerine destek olmak üzere, geliştirdiğimiz uygulamaları bir bir hayata geçirmekteyiz. Yürüttüğümüz tüm çalışmalarda, mükellef odaklı yaklaşımı ve sürekli gelişim ilkesini esas alarak, mükelleflerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak, kaliteli ve hızlı hizmet sunma bilinciyle ve uyum maliyetlerinin azaltılması yoluyla, gönüllü uyum seviyesinin artırılması için elektronik ortamda sunulan hizmetlerin sayısını her geçen gün artırmaktayız.
5) Giresun Üniversitesi öğrencilerine neler söylemek istersiniz?
II. Giresun Ulusal Vergi Sempozyumu vesilesiyle,Giresun Üniversitesi’ni yakından tanıdığım için çok mutlu olduğumu, özellikle belirtmek istiyorum. Giresun Üniversitesi’nin, tüm yönleriyle çok kaliteli ve nezih bir üniversite olduğuna yakından şahit olduk. Ülkemizin, Karadenizimizin incilerinden Giresun’un böyle bir üniversiteye sahip olduğu için çok şanslı olduğunu söylemeden geçemeyeceğim.
Giresun Üniversitesi’nin çok kıymetli öğrencilerinin, Sempozyumda yapmış oldukları makale ve bildiri sunumlarına yönelik yarışmada;uluslararası ve ulusal ekonomik, mali ve vergisel konulara ne kadar çok vakıf olduklarının, ne kadar ilgili ve bilgili, araştırmacı olduklarının, saygıdeğer hocalarıyla ne kadar uyumlu, sevgi ve saygı içinde ve bir aile ortamı havasında eğitim sürdürdüklerini gördük.
Öğrenci arkadaşlarımıza, öncelikle derslerini ihmal etmemelerini, zamanlarını verimli kullanmalarını, bol bol kitap okumalarını, çok çalışmalarını, araştırmalarını, dünyayı yakından takip etmelerini, okul sonrasında ne yapacaklarına yönelik bir stratejilerinin hedeflerinin olmasını, büyük hedeflerden korkmamalarını, her şeyi başarabileceklerine yönelik inançlarını yitirmemelerini ve inşallah okullarından mezun olduktan sonra da hızlı bir şekilde,eşi ve benzeri bulunmaz bu güzel vatanımıza gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde biran evvel katkı vermelerini, ülkemizi daha da iyi yerlere taşımanın gayreti ve arzusu içinde olmalarınıtemenni ediyorum.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarımız arasında önemli bir yere sahip olan Hazine ve Maliye Bakanlığımızın tüm birimlerinde ve Gelir İdaresi Başkanlığımız bünyesindeki kariyer kadrolarında yer alarak, devletimize hizmet etmelerinin gerek ülkemiz, gerekse kendileri için çok faydalı ve güzel olacağını düşünüyorum. Bu konuda, Sempozyumdaki sunumlarımızda kendilerine detaylı bilgilendirmelerimizi yaptık.
Üniversitelerimiz bizim en kıymetli, yaşamımızın başından sonuna kadar her anında ve alanında, ekonomik, sosyal, kültürel, fen bilimleri ve diğer her alanlarda olmazsa olmazımız olan, ülkemizin gelişmesine katkı veren, lokomotifi olan ve özellikle gençlerimizin hayata atılma safhasındaki, bilim alanları ve yuvalarıdır. Bu bağlamda, Üniversitelerimizden azami derecede faydalanmalıyız.
Bu kapsamda, 30. Vergi Haftası vesilesiyle bir araya geldiğimiz ve tüm paydaşlarımızın katkı verdiği, istifade ettiği, sonuç çıkardığı ve geleneksel hale gelmiş olan bu Sempozyumundaha da geniş katılımlı olarak devam etmesi dileklerimle, emeği geçen herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar