Alucra İlçesinin Kültür & Turizm Potansiyeli

Alucra İlçesinin Kültür & Turizm Potansiyeli

Kültür varlıkları, insanlığın geçmişten günümüze gelinceye kadar yaşantısı, tecrübesi ve çeşitli birikimleri ile zenginleştirdiği unsurlardır. İlkçağlardan başlayarak uygarlıklar, kendilerine özgü nitelikleriyle kültürlerini, somut veya soyut varlıklar olarak oluşturmuşlardır. (soyut beş duyu organından biriyle algılanamayan,  inançla ve his ile bilinen kavram ve varlıklara soyut denir.) Mevcut kültür miraslarını, kendilerini hatırlatan bir varlık olarak kendilerinden sonraki nesillere bırakmışlardır. Söz konusu kültür mirasları, günümüzde geçmişte yaşamış insanların izlerini taşımaları nedeniyle, onları hatırlamamıza katkıda bulunmaktadırlar. Kültür varlıkları, geçmiş toplumların hayat tarzları, yeme-içme, giyim-kuşam, oyun ve eğlenceleri, sosyal ve ekonomik faaliyetleri hakkında bilgi edinmemize de vesile olmaktadırlar.

Bu bağlamda gerek bu tarihsel işlevleriyle, gerekse mimari ve estetik açıdan taşıdıkları özellikleriyle kültürel miras ürünleri, günümüz insanlarının dikkatini çekmekte ve farklı kültürlere merak duyan ziyaretçilerin gelmesini sağlar. Bu durum kültür turizmi aktivitelerinin meydana gelmesine ve buna yönelik seyahat organizasyonlarının gerçekleştirilmesine zemin hazırlamaktadır. Kültür varlıklarının turizm amaçlı değerlendirilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan kültür turizmi, son dönemlerde dünyadaki iletişim ve haberleşmenin etkisiyle kültür varlıklarının giderek daha tanınır olması gibi nedenlerle hızlı bir gelişme içerisindedir. Giderek artan sayıda insanların, klasik turizm aktivitelerinden sıyrılıp, yeni ve sıra dışı özelliklerin ve kendine has kültürel çekiciliklerin bulunduğu sahalara gitmek için seyahatlere çıktıkları gözlenmektedir. Bu bağlamda ülkemiz, çok farklı kültürlerin beşiği olarak, dünyanın pek çok yerinden ziyaretçi çekmektedir.

Ülkemizdeki Doğu Karadeniz bölgesi son yıllarda bu tür kültür ve doğa turizmi için gelenlerin, giderek arttığı bir saha olarak dikkat çekmektedir. Bu bağlamda bu bölgede yer alan bir saha olarak ALUCRA İLÇESİ gibi kültür varlığı zengin ilçelerin, kültür varlıklarının ortaya konulması ve kültürel turizm potansiyellerinin açığa çıkarılarak turizme kazandırılması oldukça önemli bir durum arz etmektedir. Çalışmamızdaki temel amaç, ALUCRA İLÇESİN de kültür turizmi açısından değerlendirilebilecek özellikteki kültürel çekiciliklerin barındırdıkları turizm potansiyellerinin ve mevcut sorunların, saha araştırmaları, mülakatlar ve gözlemlerle ortaya konulmasıdır. Çalışmamız kapsamında ALUCRA İLÇESİ coğrafi özellikleri, bunun turizme etkileri incelenmiş, kültür varlıkları saha gözlemleriyle araştırılmış ve kültür varlıklarının tarihi, mimari, dini, kültürel, sanatsal ve estetik özellikleri ile turizm potansiyelleri incelenmiştir.

Giresun ili ALUCRA İLÇESİ geçmişten günümüze çok farklı uygarlıkların mirasları olarak ifade edilebilecek, gerek İslam gerekse Hristiyan inanç ve kültürüne ait pek çok kültür varlığına sahiptir. Bunlar içerisinde en dikkat çekenleri; tarihi kiliseler (Çakrak köyü ve Kamışlı Köyü Kiliseleri, tarihi camiler (Boyluca köyü Cami), tarihi türbeler (Hacı Hasan Türbesi, İsmail Çağırgan Baba Türbesi, Mahmut Çağırgan Baba Türbesi, Osman Baba Türbesi, Seydi Şıh Türbesi, Şeyh Yakup Gülami Çağırgan Türbesi), tarihi köprüler (Çakrak Köyü Köprüleri), tarihi çeşmeler (Belediye Çeşmesi, Mareşal Fevzi Çakmak Çeşmesi, Çakrak Çeşmesi, Yoğurdun kıran Çeşmesi), Tümülüsler (İkizler ve Sivritepe Tümülüsleri), Hacı Abdullah Duvarı olarak bilinen Çıkrık kapı Seddi Tepesi delik Mara’sı, Hayran kaplıcası gibi kültür varlıklarıdır. Bunlara ek olarak geleneksel mimariye sahip meskenler, un değirmenleri, yöresel oyunlar  (ALUCRA diki, Rum diki, sarıkız, ALUCRA düzü vb), festivaller, düğünler ve eğlenceler, giysiler, el sanatları, kilim dokumacılığı ve yemekler (Oğlak kebabı, ALUCRA balı, ALUCRA lahanası, ALUCRA Ekmeği, vb) gibi ALUCRA yöresinin kültürünün ve yaşantısının aksettirildiği kültürel çekicilikler mevcuttur.

Böylesine ilgi çekici, birbirinden değerli, kendisine özgü kültür ögelerinin olduğu bir ilçe olarak, ALUCRA zengin bir kültürel ortamı bulunmakta, özellikle kültür turizmi açısından değerlendirilecek potansiyel barındırmaktadır. Bu zengin kültür varlığına rağmen, çeşitli sorunlar ve engellerden dolayı ALUCRA İLÇESİN de turizm faaliyetlerinin yeterli ölçüde gelişme gösteremediği, ilçenin turistik aktivite bakımından istenilen düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda ALUCRA İLÇESİN de turizm faaliyetlerinin gelişmesine engel teşkil eden sorunlardan en dikkat çekenleri; kültür varlıklarının yeterli ölçüde tanıtımının olmaması ve istenilen düzeyde markalaşmanın sağlanmaması tarihi yapıtların restorasyon çalışmasının yeterli ölçüde yapılamamasından kaynaklanmaktadır. Bu tür sorunların bugünden yarına değil, uzun vadeli, uygulanabilir ve titiz bir şekilde hazırlanan planlamalarla çözüleceği aşikardır. Sorunların aşamalı bir şekilde çözümlenmesiyle, sürdürülebilir ve ilçenin turistik potansiyeline uygun olan turizm faaliyetlerinin gelişmesiyle, turizmde ilçenin zayıf yönlerinin azaltılıp, güçlü yönlerinin ön plana çıkarılmasıyla, turizmi tehdit eden unsurların mümkün olduğunca ortadan kaldırılıp, fırsatların çoğaltılmasıyla, ALUCRA İLÇESİ geleceğe dönük emin adımlarla turizmde özellikle kültür turizmi bakımından- ilerleyebileceği kanısındayım.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?