Bektaşoğlu: “İmar yasası yetki kargaşasına neden oluyor”

Bektaşoğlu: “İmar yasası yetki kargaşasına neden oluyor”

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu:  “Belediye Başkanları imar kararlarına katkıları olmadığı halde kentlere ihanetle suçlanarak, töhmet altında bırakılıyor”

 

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, imar kanunundan kaynaklanan kurumlar arasındaki yetki belirsizliği bulunduğunu belirterek TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.

Bektaşoğlu, önergesinde; kurulacak komisyon tarafından belediyelerin tartışmalı, itilaflı imar kararlarının incelenmesini, imar kanunundan kaynaklanan sorunların belirlenmesini, imar yasasının yeniden güncellenerek düzenlenmesini istedi.

Belediye imar komisyonlarının kararlarının, revizyon imar planları, 1/1000 ölçekli imar planları, imar tadilatları, konut, toplu konut ve sanayi-turizm alanlarının belirlenmesi, imarla ilişkili çevre düzenlemeleri ve benzer uygulamalar üzerinde tartışmalar yaşandığına dikkat çeken Bektaşoğlu, önergesinin gerekçesinde “Buna bağlı olarak halkın seçimleriyle oluşan belediye meclislerinin ve bu meclisi oluşturanların, encümenlerin imarla ilgili kararlarının hiçe sayıldığı veya devre dışı bırakılarak bakanlıkların aldıkları kararların belediyelere adeta dikte ettirildiği yakınmaları mevcuttur” dedi.

İmar Kanunu’nun ilgili maddelerini örnek gösteren CHP milletvekili Bektaşoğlu, önergesinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Belediye hudutları ve mücavir alanlardaki özelleştirme programına alınan arazilerin imar tadilatları ve mevzi imar planlarının Özelleştirme İdaresi idaresi tarafından yapılması ve belediyelerin bunu 5 yıl değiştiremeyeceği ve yine resmi bina ve tesisler için bakanlığın valilik kanalı ile belediyeye imar düzenlemesi talimatı verebileceği, gelir ortaklığı modeline uygun planların onay yetkisini, kesinleştirmeyi Bayındırlık ve İskan Bakanlığına veren hükümler buna örnektir. Bu örnekler üzerinden yürüyen sistemle, Belediye, büyükşehir belediyesi, bakanlıklar, özelleştirme idaresi, valilikler ve diğer ilgili kurumlar arasında imarla ilgili yetki belirsizliği veya yetkinin kullanımı açısından itilaflar doğmakta, hak kayıpları, mağduriyetlere, kamu menfaatini gözetmeyen uygulamalara neden olunmaktadır. Belediye başkanları ve meclislerinin kimi imar kararlarına katkıları olmadığı halde ‘kentlere ihanet eden’, ‘imar düzenlemelerinden rant elde eden’ kişiler şeklinde gösterildiğini belirten hatta onları töhmet altında bırakan iddialar oluşturularak mali denetim, yargı kararları devreye sokulmaktadır.” CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu’nun milletvekillerinin de imzalarıyla destek verdikleri önergesi önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?