Berat Gecesi Beşer Mukadderatının İnsanlığa Verilen Eşsiz Fırsattır.

Berat Gecesi Beşer Mukadderatının İnsanlığa Verilen Eşsiz Fırsattır.

 

Berat (Berâet), Arapça ‘da temize çıkma anlamına gelir. Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır.

Amel defterinin yazıldığı Berat gecesi fazileti hadislerle anlatılan en özel gecelerden biridir. Peki Berat kelime anlamı olarak ne demektir?

Kur’ân-ı Kerim’de, suçsuzluk, kurtuluş belgesi (Kamer, 54/43)

Müşriklerle her türlü ilişkiyi kesme, onlardan uzak durma (Tevbe, 9/1) anlamlarında iki yerde berâet kelimesi geçmektedir.

Hadislerde ise genellikle, günahtan kurtulma, bir iş veya zümreden uzak durma anlamlarında kullanılmıştır.

BERAT GECESİNDE NE OLMUŞTUR?

Ayrıca Berat gecesi, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfûz’dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir.

Buna “inzâl” denir. Kadir Gecesi’nde ise Peygamber’e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da “tenzîl” denir.

BERAT KANDİLİ’NİN ÖNEMİ

Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır.

Mübarek Berat Kandili hakkında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur; “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın.Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz.

Çünkü o gece güneş batınca Allah’u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar:

“Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim” diye buyurur.” (İbn Mâce)

Hadis-i Şerifte anlaşılacağı gibi O Gece (Berat Kandili Gecesi) İlâhi rahmet coşmuştur.

Berat Gecesi beşer mukadderatının programı çizilirken insanlara verilen eşsiz bir fırsattır.

Bu fırsatı değerlendirip günahlarını affettirebilen, gönlünden geçirdiklerini bütün samimiyetiyle Cenab-ı Hakka iletip isteklerini Ondan talep eden ve belalardan Ona sığınan bir insan ne kadar bahtiyardır.

Buna karşılık, her tarafı kuşatan rahmet tecellisinden istifade edemeyen bir insan da ne kadar bedbahttır, ziyandadır.

Bu gece herkesin rızkı tertip edilir. Bu gece herkesin ameli ve işleri Allahü teâlâya arz olunur.

Bu gece, Allahü  teâlânın  ihsân ettiği bütün nimetlere şükretmeli, yapılan hatalar, günahlar için de tövbe istiğfar etmeli, Cehennem ateşinden kurtulmayı istemelidir.

“Yâ Rabbî, bize dünya ve ahiret saadeti ihsan eyle, bize hidayet verdikten sonra, kalplerimizi kaydırma” diye duâ etmelidir.

“Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.”

Anlamı:

“Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin.”

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde buluşma  ümidiyle Kutlarım.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?