Bu anayasa paketini kim hazırladı?

Bu anayasa paketini kim hazırladı?

Artık hepimiz şu gerçeği biliyoruz. Anayasa değişikliği ile ilgili ilk açıklama MHP lideri Bahçeli’den geldi.

Partisinin 11 Ekim 2016 tarihli grup toplantısında bu konuda AKP’ye pas attı. Pası alan AKP’de ‘körün istediği bir göz, Allah vermiş iki göz’ dedi. Ülke gündemine hem de OHAL döneminde, adı cumhur-başkanlık olan tek adamlık sistemi getirildi.

AKP’den ve MHP’den birer isim belirlendi ve ortak metin yazılması için çalışmalar başlatıldı.

AKP, partinin Genel Sekreterliğini de yapmakta olan Abdülhamit Gül’ü parti adına görevlendirdi. MHP ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak’ı görevlendirdi.

Her iki isim de avukat. Ancak Anayasa hukuku konusunda herhangi bir çalışmaları yok!

Bu konunun uzmanı da değiller…

O zaman şu soru akla geliyor. 18 maddelik anayasa değişiklik metnini kim hazırladı? Özellikle maddelerin içeriğine ve sözcüklere yüklenen anlamlara baktığımızda; iki avukat siyasetçinin boyundan büyük bir düzenleme olduğu kolayca anlaşılır.

Bu iki vekil sadece metin üzerinde partilerinin önerileri doğrultusunda düzenlemeler yapmaya çalışmış olabilir.

O halde ana metin, gerçekte kim veya kimler tarafından hazırlanmıştır?

Bu soruya yanıt aramak isteyenler için şu bilgiler oldukça önemlidir.

1839 yılında Tanzimat Fermanı, İngilizlerin isteği üzerine hazırlanmıştır. Fermanı hazırlayan ve padişah onayına sunan Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa, bu makama Londra elçiliğinden gelmiştir.

İngiliz yanlısı bir siyaset adamıdır.

1838 Balta limanı Anlaşması olarak bilinen Osmanlı-İngiliz ticaret anlaşmasının altında da imzası olan kişidir. İngilizlere bu anlaşma ile ticari imtiyazlar verilmiştir. Osmanlı, sanayileşen İngiltere’nin pazarı haline getirilmiştir.

Tanzimat Fermanı konusunda, Padişah Abdülmecit’i ikna eden kişi de İngilizler adına Mustafa Reşit Paşa’dır. Hatta pek çok kişi fermanın içeriğinin Londra’dan gelirken cebinde olduğunu söyler!

1856 Islahat Fermanı’da İngilizlerin isteği üzerine çıkarılmıştır.

Fermanı hazırladığı söylenen kişi ise Mustafa Reşit Paşa’nın yetiştirdiği, aynı ekolden gelen Sadrazam Âli Paşa’dır.

Bu fermanla, İngilizlerin isteğine uygun olarak azınlık hakları düzenlenmiştir.

Devam edelim.

1876 yılında ilk Osmanlı anayasası olarak bilinen Kanuni Esasi metnini hazırlayan kimdir? Kitaplar Mithat Paşa başkanlığında bir kurul tarafından hazırlandığını yazar.

Oysa Belçika, Polonya ve Prusya anayasalarından esinlenerek hazırlanan metni servis eden Mithat Paşa’nın Yahudi avukatıdır.

Mithat Paşa başkanlığındaki kurul, sadece avukatının hazırladığı(!) metni düzenlemiştir.

Mondros ve Sevr ile amaçlanan nedir?

Milli mücadele ne amaçla verilmiştir? Elbette Sevr planını bozmak ve vatan topraklarında bağımsız ve egemen bir devlet kurmak için.

Emperyal devletler milli mücadelemizi neden ve hangi iç güçleri ( Mandacı cemiyetler, Kürt Teali ve İslam Teali Cemiyeti vb) kullanarak başarısız kılmaya çalışmışlardır?

Babıâli Medyası bu süreçte nasıl kullanılmıştır?

Buna rağmen milli mücadele kazanılmış, Sevr yerine Lozan geçerli hale getirilmiştir. Mustafa Kemal liderliğinde, ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık temelinde Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

Emperyal devletler ve dünya elitleri Sevr hedefinden asla vazgeçmemişlerdir. 2.Dünya Savaşı sonrasında yeni stratejilerle devreye girmişlerdir.

Soğuk Savaş sürecinde, “Yeşil Kuşak” projesini kimler ne için uygulamaya başlamıştır? Truman Doktrini ve Marshall Yardımları ne içindir?

Köy Enstitüleri niçin ve kimin isteği üzerine kapatılmıştır?

Ve tüm askeri darbeler hangi küresel güçlerin desteği ile gerçekleştirildi? Her darbe sonrası ‘o güç’ ülkemize neden yeni bir düzen vermeye çalıştı!

12 Eylül 1980 darbesinin ertesi günü ABD’li yetkili neden “Bizim çocuklar başardı” açıklaması yapmıştır?

O “bizim çocuklar” kimdir?

Kenan Evren ve arkadaşları mıdır? Yoksa onların darbe yapması için her türlü desteği veren ‘derin NATO’ güçleri midir?

Erbakan’ı siyasetten tasfiye etmek, AKP’ye siyaset yolunu açmak için, 28 Şubat post-modern darbesini hangi güçler, kimlerle işbirliği içinde gerçekleştirmişlerdir?

Neden AKP’liler kendilerini “milli görüş” lideri Erbakan’ın devamı olarak göstermezler! DP ve ANAP’ın devamı olarak gösterirler?

Oysa Erbakan onlar için “mektep kaçkını” dese de, neredeyse hepsi Erbakan’ın rahle-i tedrisatından geçtiler!

Ve 15 Temmuz ne için gerçekleştirilmek istendi?

CİA, bu işin neresindeydi? İncirlik üssünün rolü ne idi?

Yanıt arayan o kadar çok soru var ki…

Bölgemiz coğrafyası yeniden çizilmek isteniyor. BOP bunun için tasarlandı. “Arap Baharı”  bu nedenle planlanmıştır.

BOP kapsamı içinde, ABD önceki Dışişleri Bakanı Condalizza Rice’nin de söylediği gibi Türkiye’de var. Yani sınırları değiştirilmesi planlanan ülkeler arasında yer alıyoruz.

Küresel güçler bölgeyi ve enerji kaynaklarını kontrol altına almak istiyor.

Parlamenter sistemle ülkemiz için BOP planını (Yeni Sevr planını) uygulamak zordur. Çoğulcu sistem bu plana engeldir.

1 Mart tezkeresi Emperyal devlete ve küresel elitlere bunu gösterdi.

O zaman ne yapılmalı?

Gücü ‘tek adam’ın elinde toplamalı ve o ‘tek adamın’ yetkilerini kullanması ile hedefe ulaşmak için çaba harcanmalı…

Anayasa değişikliği küresel güçlerin ve dünya elitlerinin bu amacına yanıt veriyor mu?

Elbette veriyor.

Yasama, yürütme ve yargı ‘tek adam’ kontrolünde…

Uluslar arası sözleşmeleri ‘tek adam’ onaylıyor.

‘Tek adam’ KHK ile illeri birleştirebiliyor. Yeni bölgesel yönetimler kurabiliyor! Federasyona gidebiliyor.

‘Tek adam’ aynı zamanda TSK’ nın başkomutanı da oluyor.

Bu yetkilerle BOP planını uygulamak oldukça kolaylaşır değil mi? TBMM’de plana ayak bağı olamaz…

O zaman sorumuzu yeniden soralım.

AKP’li Abdülhamit Gül ile MHP’li Mehmet Parsak, bu anayasa değişikliği metnini hazırlayacak birikimde değildir.

Çünkü her ikisi de anayasa hukukçusu değil.

O zaman bu metin, kim ya da hangi merkezlerce hazırlanarak önümüze getirildi?

Ve ne için?

Elbette BOP için…

Siz bakmayın “yeni Türkiye”,güçlü Türkiye” sloganlarına… Emperyalizm için asıl hedef yeni Sevr’dir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar