CEMAL ÖZTÜRK BÜTÇEYİ ANLATTI

CEMAL ÖZTÜRK BÜTÇEYİ ANLATTI

AK Parti Giresun Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cemal Öztürk, TBMM Genel Kurulu’nda devam eden 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri kapsamında AK Parti Grubu adına konuşma yaptı.
Milletvekili Öztürk, konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2020 Yılı Bütçesi üzerine genel kurula hitap etti.
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin ikinci, AK Parti Hükûmetlerinin ise on sekizinci bütçesinin görüşüldüğünü belirten Öztürk,” 2002 yılından bu yana aralıksız olarak AK Partiyi destekleyerek görüşmekte olduğumuz on sekizinci bütçeyi hazırlamamıza fırsat veren aziz milletimize teşekkür ederim. Bütçe Kanunu yapma hakkı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. Bütçeyi kullanma hakkı ise hükümete aittir. Meclis de hükümet de bu yetkiyi seçimlerle milletten almaktadır. Hükümetimizin milletimizden aldığı bu hak ve yetkiyi bir emanet hassasiyetiyle yönetmekte olduğunu görüyor, bundan böyle de bu hassasiyet içinde hareket edeceğine inanıyorum”dedi.
Son yıllarda yaşanan iç ve dış şokların Türkiye’de ekonomik istikrarı olumsuz şekilde etkilediğine değinen Öztürk; ”Özellikle 2018 yılının ikinci yarısında ekonomi alanında cumhuriyet tarihinin en büyük saldırılarına maruz kaldık. Piyasalarımıza karşı yapılan kur odaklı finansal ataklar makroekonomik istikrarımızı tehdit etmiş ve ekonomik dalgalanmalara neden olmuştur. Türkiye’yi istedikleri istikamete sevk edemeyenler, alçakça saldırılarla ülkemizi bölmek, devletimizi yıkmak, milletimizi yok etmek istediler. Ama; Allah’a şükür ki başta Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, dirayetli yönetimi; Hazine ve Maliye Bakanımızın ve ekibinin başarılı operasyonları; en önemlisi de aziz milletimizin dua ve gayretleri sayesinde amaçlarına ulaşamadılar, ulaşamayacaklar. Alınan tedbirler sonucunda finansal dalgalanmalar azaltıldı. Risk primi, faiz, enflasyon ve büyüme gibi göstergelerde önemli iyileştirmeler sağlandı”diye konuştu.
2020 yılı bütçesinin 2019 yılına göre yüzde 14 oranında artırıldığına dikkat çeken Öztürk,” 1 trilyon 95 milyar 500 milyon lira gider, 956 milyar 600 milyon lira gelir ve 138 milyar 900 milyon lira açık öngörülen 2020 yılı bütçesi 2019 yılına göre yüzde 14 oranında artırılmıştır. Bu büyüklük içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının Bütçesi 468 milyar 300 milyon liradır. Faiz harcamaları hariç tutulduğunda bakanlığın bütçesi 329 milyar 400 milyon lira olmaktadır. Bu miktarın yüzde 1,3’lük kısmı yani 4,2 milyar lirası bakanlık hizmetleri, yüzde 98,7’lik kısmı yani 325,2 milyar lirası ise diğer kamu idarelerinin hizmetlerinin finansmanı için kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.
2020 yılı bütçesinin, Yeni Ekonomik Programda ortaya konulan temel hedefler doğrultusunda hazırlandığını söyleyen Öztürk,”Geçmiş AK Parti Hükümetleri dönemlerinde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de; gelir ve gider politikalarımızın; mali disiplinden taviz verilmeden ekonomik istikrar korunarak, büyüme desteklenerek yurt içi tasarrufların ve yatırımların teşvikine katkı sağlayacak şekilde uygulanacağına; kaynakların verimli ve tasarruflu kullanılması amacıyla yapısal değişikliklerin hayata geçirileceğine; bu sayede oluşturulacak ilave mali kaynakların ise başta eğitim, sağlık ve alt yapı harcamalarıyla katma değeri yüksek üretimin desteklenmesi gibi ülkemiz için stratejik öneme sahip alanlarda kullanılacağına; sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturulacağına; bütçe açığının azaltılacağına ve açığın Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla’ya oranının yüzde 3’ün altında tutulacağına; vergi kanunlarındaki indirim, istisna ve muafiyetlerin gözden geçirilerek, vergiye gönüllü uyumun gözetilip vergi tahsilatının etkinliğinin artırılacağına; kayıt dışı ekonomiyle planlı şekilde mücadele edileceğine; çalışanlarımıza, emeklilerimize, esnaflarımıza, sanayicilerimize, öğrencilerimize özetle tüm kesimlere gereken desteğin verileceğine inanıyor, bu konuda hükümetimize güveniyoruz.
Vergi vererek devletimize, milletimize destek olan, ekonomimize kaynak sağlayan vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın 2020 Yılı Bütçesinin hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını dilerim”dedi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?