Cemal Öztürk KEİPA Toplantısı’na katıldı

Cemal Öztürk KEİPA Toplantısı’na katıldı

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi (KEİPA) Ekonomik, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu’nun 51. oturumu Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleştirildi.
Ukrayna Parlamentosu’nun davetiyle, 26- 27 Eylül 2018 tarihlerinde Kiev’de düzenlenen toplantıda, ‘KEİ Üye Devletlerindeki Küçük Ölçekli İşletmelerin Kalkındırılması ve Desteklenmesi’ konuşuldu.
KEİPA Ekonomik, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu’nun açılış toplantısı ardından konuşan KEİPA TBMM Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, KEİPA üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, böylesi bir etkinlik kapsamında Ukrayna’da bulun-maktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Öztürk konuşmasında “Biz parlamenterler, halkın meşru temsilcileri olarak temsil ettiğimiz kitlenin çıkarlarını korumak adına anayasal bir sorumluluk taşımaktayız. Küçük işletmelerin daha fazla gelişmelerine ve ilgili düzenleyici çerçevenin iyileştirilmesine katkı sağlamak üzere kaygıları ve beklentileri dile getirmek biz yasa yapıcıların görevleridir. Küçük girişimcilik, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik ve toplumsal hayatta önemli bir rol oynamaktadır. Bu bakımdan, küçük işletmelerin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi, devletimizin ana hedeflerinden biri olarak kabul edilmiştir. Etkili politikalar, kamu kuruluşları arasında iyi yapılandırılmış koordinasyon ve özel sektörle sürekli diyalog sayesinde küçük işletmelerin ülkemiz ekonomisindeki rolleri de büyümüştür. Bu amaçla kurulmuş olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, kısa adıyla KOSGEB, Türkiye’deki KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak misyonuyla faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir” dedi.
Üye ülkeler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Öztürk, konuşmasının devamında şunları söyledi: ”KEİ çerçevesinde üye ülkelerin daha rahat işbirliği yapabileceği bir alan oluşturmalı, ticaretin kolaylaştırılmasına daha fazla ağırlık vermeliyiz. Bölge ülkelerinin coğrafi yönden yakınlığı, ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olması KEİ’nin başarılı olmasına etki edecek bir unsurdur. Karadeniz Bölgesinde ticaretin serbestleştirilmesi ve önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalarımızı arttırmalıyız. Bu hususta önceliklerimiz; malların ve kişilerin sınır ötesi hareketlerinin kolaylaştırılması, iş seyahatlerinde vize kurallarının yumuşatılması, e-ticaret alanında işbirliği, ulusal tek pencere sistemlerinin uygulanmasında işbirliği, kadınların ve gençlerin girişimciliğinin desteklenmesi dâhil olmak üzere KOBİ’lerimizin ticari ve ekonomik işbirliğidir. Türkiye bu alanlarda ticaretin kolaylaştırılmasına öncelik vermektedir. Ekonomik ilişkilerin serbestleştirilmesi, geliştirilmesi, uyumlaştırılması ve kaynakların etkin dağılımının gerçekleştirilmesiyle KEİ’nin başarılı olacağını ve bölgemizin toplumsal refahının yükseleceğini düşünmekteyiz. Kısa, orta ve uzun vadeli planlarla bölgenin etkinliğini arttırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecektir.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?