Doka’da neler var neler..

Doka’da neler var neler..

Haber: Hakan UĞURLU

Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonu (Kısa adıyla GATE Projesi) Ocak 2016’dan bu yana Giresun ve Ordu illerinde uygulanmaya devam ediliyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen proje Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yürütülüyor.

Proje kapsamında Giresun Amazon Areitas Otel’de verilen iftar yemeğine DOKA Başkanı Ekrem Yüce, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Fatoğlu, Milli Eğitim Müdürü Necati Akkuş, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Giresun Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat ALADAĞ, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi Başkanı ve GATE Projesi Operasyon Faydalanıcısı Yetkili Vekili Mehmet BOZDOĞAN, GATE Projesi Takım Lideri Michael J. CHAMBERS, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

İftar öncesi yapılan proje tanıtım toplantısında ilk sözü Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Giresun Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat ALADAĞ aldı. ALADAĞ’ın ardından kürsüye gelen Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi Başkanı ve GATE Projesi Operasyon Faydalanıcısı Yetkili Vekili Mehmet BOZDOĞAN, proje ile ilgili önemli bilgileri katılımcılara anlattı.

İftar öncesi son konuşmayı ise GATE Projesi Takım Lideri Michael J. CHAMBERS yaptı. Giresun Gündem Gazetesi muhabiri Hakan UĞURLU, Michael J. CHAMBERS’e proje hakkında bazı sorular sordu.

UĞURLU’nun sorduğu sorulara, CHAMBERS şu şekilde cevaplar verdi:

UĞURLU: “Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin ticaret yollarına oldukça uzak bir konumda bulunuyor. Yatırımcıların Karadeniz’e yatırım yapması durumunda hammaddeyi Karadeniz Bölgesi’ne taşınması ve imal edilen ürünlerin de ülkenin batı bölgelerine gönderilmesi oldukça maliyetli bir durum olarak gözüküyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?”

CHAMBERS: “Bizim projemiz aslında yatırım ayağına çok odaklanmıyor. Bizim öncelikli hedefimiz mevcut üretim yapan firmalara nitelikli eleman yetiştirmek. Bundan dolayı öncelikle eğitime odaklanmış durumdayız. Yatırım konusu öncelikle DOKA’nın çalışma alanını oluşturuyor. Hazır giyim sektöründe stratejik plan üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.”

UĞURLU: “Sizden eğitim alan kişilerin, iş bulma konusunda sıkıntı yaşama ihtimali nedir?”

CHAMBERS: “Biz bölge çalışmamızı Ordu ve Giresun olarak alıyoruz. Sadece Giresun özelinde bir çalışmamız yok. Bu açıdan baktığımızda tekstil sektöründe geçmiş yıllarla kıyasladığımızda önemli bir ilerlemenin olduğunu görüyoruz. Bizim eğitimlerimiz Türkiye’de Halk Eğitim Merkezleri’nde verilen eğitimlerden oldukça farklı. Biz eğitim verirken, aynı anda üretim de yapıyoruz. Yani bizde eğitim gören kadınlar, sanki bir fabrika ortamında imalat yapar gibi çalışarak, bu ortamı birebir yaşama imkanı buluyorlar. Bundan dolayı oldukça kalifiye olarak mezun oldukları için iş bulma sorunu yaşamıyorlar.”

UĞURLU: “Ordu-Giresun Havalimanı yaklaşık 2 yıl önce açıldı ve o günden bu zamana kadar uçak ve yolcu sayısı bakımından oldukça hızlı bir yükseliş gösteriyor. Hazır giyim sektörü açısından bakarsak; yatırımcıların en önemli iki sorunu olan hammaddenin Karadeniz Bölgesi’ne getirilmesi ve imal edilen ürünlerin başka şehirlere gönderilmesi anlamında katkısı nasıl olur?”

CHAMBERS: “Sadece hazır giyim olarak değil, herhangi bir yatırımcı için bölgede bir havalimanı olması çok ama çok önemli. Bundan dolayı tabii ki de hazır giyim sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcıları da bu konuda daha cesaretleneceklerdir. Eğer havalimanı olmasaydı bizim burada verdiğimiz eğitimlerin geri dönüşlerindeki başarımız bu kadar yüksek olmayacaktı. Çünkü hazır giyim sektöründeki en önemli firmalar İstanbul’da bulunuyor ve onların yöneticileri için bu bölgede bir havalimanının bulunması çok olumlu sonuçlar doğuruyor ve bölgenin kalkınmasına vesile oluyor.”

Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonu için yayınlanan basın bülteninde ise şu bilgiler paylaşıldı:

“Eylül 2017’de tamamlanacak olan projenin faaliyetleri 3 ana eksende gerçekleştirilmektedir:

  • Hazır giyim sektörüne yönelik mesleki eğitimler ile girişimcilik eğitimleri ve danışmanlığı vasıtasıyla kadınların istihdam edilebilirliğinin artırılması;
  • Görünürlük ve iletişim faaliyetleri vasıtasıyla kadınların Türkiye işgücü piyasasına katılımının önemine yönelik farkındalığın artırılması;
  • Sektörel aktörler arasında iletişim ağı geliştirilmesi ve bu ağ vasıtasıyla uluslararası iyi uygulamaların ortaya konması.

KADINLAR İÇİN MESLEKİ EĞİTİM

Projenin kadınların istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacı kapsamında Giresun ve Ordu’da hızla büyüme gösteren hazır giyim sektörüne yönelik üç eğitim geliştirilmiştir. Hazır Giyim Üretimi, Moda Tasarımı ve Kalıp Çıkarma başlıklarındaki eğitimler ile sektöre nitelikli işgücü yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Bu çerçevede Giresun Halk Eğitim Merkezi, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası ve Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yükseokulu’nda hazır giyim imalatı ve tasarımı için kurulan eğitim merkezlerinde yürütülen eğitimlerden bugüne kadar 300 kadın faydalanmıştır.

78 kadının dikiş operatörlüğü eğitimi aldığı ilk grup programlardan sonra Mart 2017’de ikinci grup eğitim programları başlamıştır. Temmuz 2017’de tamamlanacak ikinci grup eğitimlerde hali hazırda 126 kadın dikiş operatörlüğü, 97 kadın da moda tasarımı ve kalıp çıkarma eğitimlerine devam etmektedir.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Kadınların ekonomik katılımları tüm dünyada bir yandan mesleki eğitimler aracılığıyla bir yandan da girişimcilik becerileri kazandırılması yoluyla kendiişlerini kurmaları sayesinde artmaktadır. GATE Projesi bu çerçevede önemli bir yerel örnek olmak amacıyla kadın girişimciliğinin artırılması için etkili bir eğitim ve danışmanlık programı geliştirmiştir. Bu program kapsamında öncelikle bir saha araştırması yapılmış, bu araştırmanın bulguları doğrultusunda da kadınların ihtiyaçlarına yanıt verecek bir eğitim programı oluşturulmuştur.

GİRESUN VE ORDU İLLERİNDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ARAŞTIRMASI BULGULARI

Proje kapsamında Giresun ve Ordu’da gerçekleştirilen Kadın Girişimciliği Araştırması Ağustos- Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Hali hazırda girişimci olan veya girişimci olmayı düşünen 61 kadın katılımcı gerçekleşen görüşmelerden elde edilen bulgular ile toplanan istatistiki veriler, bölgede kadın girişimciliğine yönelik büyük bir potansiyel ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte Giresun ve Ordu illerinde kadınların iş kurmalarının önündeki engellerin hem Türkiye bağlamında hem de Avrupa Birliği üye ülkelerindeki potansiyel kadın girişimcilerin karşılaştığı engellerle benzeştiği görülmüştür. Bu çerçevede karşılaşılan sorunlar üç ana başlıkta incelenmiştir:

  • Destek Eksikliği (*Sosyokültürel Çatışma, *Aile ve Toplum Tepkisi, *Desteklerin Az Olması)
  • Bilgi Eksikliği (*Deneyim ve Bilgi Eksikliği, *Uygun Koşulların Olmaması, *Girişimciliğe Yönelik Eğitimlerin Azlığı)
  • Finansman Eksikliği (*Sermaye Eksikliği, *Piyasa Dengeleri, *Ödeme Zorlukları, *Rekabetçilik, *Bürokratik Prosedürler, *Fiyat, Maliyet ve Üretim)

Bu bulgular ışığında Giresun ve Ordu’daki kadınların girişimcilik süreçlerinde mevcut programlarla eğitim ihtiyaçlarını karşılayamadıkları ve eğitim sonrası süreçlerde de destek ihtiyaçlarının devam ettiği göze çarpmaktadır.

Dikkat çeken bir başka nokta ise kadın girişimciliğine yönelik desteklerin olmasına rağmen, bu destekler konusunda kadınların yeterli bilgiye ulaşamıyor olmalarıdır. İş kurma sürecinde kadınların bilgi ihtiyaçlarının da sürekli değiştiği düşünüldüğünde eğitim sonrası danışmanlık sağlanması büyük önem kazanmaktadır.

GATE KADINLARA YÖNELİK GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI

Saha araştırması sonuçları doğrultusunda hazırlanan bu program kapsamında girişimci olmak isteyen kadınlara 13 günlük bir girişimcilik eğitimi, 20 günlük bilgisayar eğitimi ve iş kurma süreçlerinde koçluk ve rehberlik hizmetleri sunulmaktadır. 13 günlük girişimcilik eğitim programı çerçevesinde kadınlara iş fikri geliştirme, iş planı yazma, modern pazarlama, dijital pazarlama, finansman ve kaynak geliştirme başlıklarında bilgiler sunulmaktadır. 20 günlük bilgisayar eğitimleri Halk Eğitim Merkezleri ile ortak yürütülmekte ve kadınların gerek günlük ofis ve muhasebe yönetimlerini takip edebilmeleri gerekse işlerinin tanıtımı için internet kullanma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Koçluk ve Rehberlik hizmetleri kapsamında proje uzmanları iş kurmak isteyen kadınların iş planlarının oluşturulmasına, iş yerlerinin kiralanmasına, KOSGEB başvurularının tamamlanmasına ve işlerinin yürütülmesi sürecinde gerekebilecek pratik bilgilere dair birebir danışmanlık sağlamaktadır. Haziran 2017 itibarıyla 200 kadının girişimcilik ve bilgisayar eğitimlerini tamamladığı program kapsamında Eylül 2017’ye kadar 200 kadına daha eğitim sağlanacaktır. Koçluk ve Danışmanlık hizmetleri kapsamında hali hazırda 12 kadın iş yerlerini kurmak için ofis kiralama, destek başvurularını tamamlama aşamasındadır.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?