DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

  1. yüz yılı yaşadığımız şu dönemde, hâlâ bazı bölgelerinde kadınların cinsiyetinden dolayı hor görüldüğü, öteleştirildiği, aşağılandığı, dışlandığı, onur ve haysiyetinin ayaklar altına alındığı, değer verilmediği, hatta adam yerine konulmadığı bir dünya…

Yoksulluktan ve çaresizlikten dolayı çocuklarının açlıktan ölmelerine mani olmak için, çöp kutularından atık yiyecek toplamak zorunda kalan, bir dilim ekmeğe, bir yudum suya, çok basit sade ve sıradan ev ve giyecek eşyalarına muhtaç olan milyonlarca kadınların hayat mücadelesi verdiği merhametsiz bir dünya…

Savaşlar veya başka sebeplerle eşleri öldüğü için, yetim çocukları ile beraber hayata tutunmaya çalışan, kimsesiz, çaresiz, gariban, sahipsiz ve hamisiz milyonlarca kadınların var olduğu bir dünya…

Geçimini temin etmek için çalışmak zorunda kalan ve bu nedenle çocuklarına gereken ilgiyi, sevgiyi ve şefkati gösteremeyen; bu itibarla, yetişen neslin merhametten, hoş görüden, sevgi ve saygıdan, en basit insani değer ve yargılardan yoksun kalmasına mecburen de olsa vesile olan mahzun ve mazlum kadınların  yaşadığı bir dünya…

Bir meta, servet, dünyalık olarak görülen; jiletten sakıza, pinpon topundan araba lastiğine, deterjandan kozmetiğe kadar ilgili veya ilgisiz her alanda, her sahada reklâm aracı olarak kullanılan, böylece istismar edilen kadınların bol olduğu ve bu durumdan kimselerin de şikâyetçi olmadığı, olmak istemediği merhametsiz, acımasız bir dünya….

İsteyerek ya da istemeyerek, gönüllü veya gönülsüz bedenini satmak zorunda kalan yüz binlerce vesikalı kadınların var olduğu;  sadece süflî ve şehevî arzuları tatmin etme aracı olarak görülen ve ödediği vergiler nedeniyle para makinesi muamelesine muhatap olan milyonlarca bîçare bayanların yaşadığı bir dünya…

Vel hasılı kelâm, insan görünümlü canavarlar sebebi ile lâyık olduğu yere oturtulamamış, nefsi arzuların tatmin vasıtası olmaktan öteye geçememiş, hunharca katledilmekten, zulme ve şiddete maruz kalmaktan hala kurtulamamış milyonlarca kadının hasbel kader yaşadığı çirkef bir dünya…

Ve, dünyayı bu hale getiren, sayıları yüz milyonları geçen kadınları bu konuma düşüren insafsız bir takım sistemlerin,insanların, oluşumların, kuruluşların, küflenmiş zihniyetlerin, bazı gerçekleri gözlerden kaçırmak, bazı hadiseleri kamufle etmek adına kutladığı “dünya kadınlar günü” öyle mi???

Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan, ahlaksız, seviyesiz, basit insanlar! Bırakınız bu sahtekârlığı, dürüst olunuz; eğer olabilir iseniz..!!!

Cenneti anaların, ve dolayısıyla kadınların ayakları altına seren; analara “öf”  bile demeyi uygun görmeyen, yasaklayan, cezalandıran; böylelikle, insanların anası, bacısı, eşi olan kadınların onurunu, namusunu, şerefini kutsal sayarak, bu değerleri korumayı vecibe sayan anlayışa teslim olunuz ve insan sırasına katılınız.

Bizim kültürümüzde, geleneğimizde, inancımızda senenin her günü, her saniyesi kadınlar günüdür, analar günüdür. Analarımız, bacılarımız, kadınlarımız bizim her şeyimizdir, namusumuzdur, onurumuzdur. Onlara uzanan hain ve namert elleri acımaksızın kırarız, onları ihmal ve istismar edenleri  hedef sayarız. Bizden olmayanların direktiflerine, yönlendirmelerine, akıl vermelerine, geleneklerine, örf ve adetlerine, kültürlerine bizler asla muhtaç değiliz.

Selam ve dua ile…

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?