EĞİTİM  –  KÜLTÜR  –  İLETİŞİM

EĞİTİM  –  KÜLTÜR  –  İLETİŞİM

Hep  şunu  düşünürüm    toplum  kendisi  için,   öz  eleştiri  yapar mı  diye,  bence  yapmalı  eğitimini,  kültür  ve  kişilerle  iletişimini   sorgulamalı,    yapmazsa  doğruya  yaklaşamaz.  Eğitim sadece okul sıralarında  alınan  bilgi   değildir.

Zamanla arkadaşlarla gittiğin bir  toplantıdan,   düğünden,  toplu  yenen  yemekten,      sinemadan,  oyun   salonundan   ve  sağlığımız  için  gittiğimiz   sağlık  kuruluşu  gibi  yerlerden  kültür  ve  iletişim  kazanılır.   Düşünelim bu   tür  yerlere    gittiğimizde  adabı muaşeret  kuralları  nelerdir,  bunları  biliyor muyuz?  Bilmiyorsak öğrenmek için çaba  sarf  ediyor muyuz,   gibi  öz  eleştiri  yapmalıyız  kendimize,     toplu  alanlar  bizler  için  eğitici  eğitim  yeridir.

Kişileri  uyumlu  hale  getirmek  için,  iyi  bir  eğitim,  iletişim   ve  tamamlayan  Kültürü  kazandırmak  lazım.   Eğitim  sistemi  anayasaya   ile  belirlenip  müfredatı,  anayasaya    konmalı    Anayasanın   değiştirilen  kuralları  ile  değişebilmelidir.   Eğer ki  bunu  sağlayamazsak    eğitim  milli  değil  anonim  olur.   Kuşaklar  birbirleri  ile  iletişim  kurmakta  zorlanırlar.  Bu  eğitimli  fakat  kültürsüz  bir  toplum  olmamızı  sağlar.  Farklı   meslek  grubundan  olan   kişiler  birlikte  olduklarında   herkes  kendi   meslek  grubundan  bahseder  ve  uyumlu  olmaz,   sohbet   bütünleştirmeli   ayrıştırmamalıdır.  Önemli   olan   farklılaşmadan   anlaşmaktır.   Kişi  fakülte  bitirmiş  olabilir,  kültür  ve   adabı muaşeret  kurallarını  öğrenmemiş  ve  iletişim  zorluğu  çekiyorsa   topluma  adapte  olamaz.    Düşünelim  sinema  salonunda  konuşan  kişiyi  , bir  restaurantda   önceliğin    hizmet  için  kendisine  ayrılmasını  isteyen   kişileri,   davet  edildiği  bir  düğüne  gidince  düğün  sahibinin  kendisine  farklı  ilgi  göstermesini  bekleyeni  bunlar  görgü  ve  adabı muaşeret  kurallarına  uyamayan  sonradan  topluma  adapte  olmaya  çalışan  kişilerin  gösterdiği    tavırlardır.   Bulunduğumuz  toplumda  bunları  görmek  mümkün   parayla  toplumdan  kurallar  satın  alınmaz.   Eleştiri  bir  sanattır  ama        bilinçli    yapılan  art  niyet  taşımayan  eleştiriler  makul  kabul  edilir,  farklı  eleştiriler  kuralları  çiğnemektir.   Kültür  aile  bireylerinde   kalıtımsal   değil,   eşgüdümseldir,  toplumu  birleştirir  ve  kaynaşmasını  sağlar.     Eşgüdüm  ne  kadar  iyi  olursa   toplumla   bireyler  arasında  sağlanan  bağ  o  kadar  sağlam  olur.  Bireylerin  çatışması  o  denli  az  olur.    Atalarımızın  ortaya  çıkardığı  kültür   bizden  sonraki  kuşaklara   aktarılacaktır.   Günümüz  teknolojileri  sayesinde  kültür  öğrenmek   mümkündür.  Görülüyor ki  birey  ve   toplum  olmadan  eğitim,  kültür  ve  iletişimden   bahsedemeyiz.   Kültür  dil  ve  din  farkı  olmaksızın  evrensel   kazanılan  olgudur.   İletişim  ve  davranış  önce  zihinde  oluşur  sonra  eyleme  dönüşür  kültür  ve  iletişim  düşünceler  sistemidir.

İnsanlar  eğitim,  kültür  ve  iletişimle   birbirlerine  saygılı , nezaket  kuralları  çerçevesinde   sorunlarını   konuşan,     çözen  ve   inanan  kişiler   olur.  İnanmayan  kişiler  veya  toplumlar  her zaman  yalnızlığa  mahkum  olurlar.     Bu  özveriyi  kazanmak   kişilerin  ve  toplumun     yapısını  tamamlayıcı  unsurlardır.   Bu  unsurlardan  bir tanesi  eğer ki  kişide  noksansa  yönünü  bulamaz  tıpkı  çok  virajlı  yolda  gidermiş  gibi  olur. Hiçbir zaman  sonuca  varamaz.     Günümüz  teknolojileri,  görsel  ve  yazılı  basında    toplumun  ve  fertlerin  eğitim  ve  kültürüne   katkı  sağlıyor.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?