EHL-İ KÜFÜR ANLADI, BİZ ANLAMADIK…

EHL-İ KÜFÜR ANLADI, BİZ ANLAMADIK…

Milli Görüş hareketi, hayatı iman esaslarına göre dizayn ve tanzim etme; evvela ülkemizi, sonra da Âlem-i İslâm’ı ve tüm dünyayı hak ve adalet ölçülerine göre yeniden şekillendirme projesidir; maddi ve manevi kalkınmanın alt yapısıdır.

Milli Görüş, dünya üzerinden her türlü zulüm ve haksızlıkları kaldırmak, her ne pahasına olursa olsun, bedelini ödemek suretiyle Hak ve adaletin tesisi için gayret etmenin, çalışmanın adıdır. Ekonomik anlamda ise kimsenin hakkını yememek ve hakkını da kimseye yedirmemek için çaba sarf etmenin adıdır.

Milli görüş, insan hak ve hürriyetlerini güvence altına almanın; bütün insanlar arasında huzuru ve güveni sağlamanın; barışı, kardeşliği temin etmenin adıdır.

Milli Görüş, dini, dili, ırkı, cinsiyeti, statüsü her ne olursa olsun, tüm insanların yaşama hürriyetini, can ve mal hürriyetini, din ve nesil hürriyetini teminat ve garanti altına almanın; bunları korumanın, dokunulamaz yapmanın diğer adıdır.

Bu projeyi ve muhtemel sonuçlarını beğenmeyen, kendileri açısından tehlikeli ve zararlı gören, hayatları soygun, talan ve zulüm üzerine inşa edilmiş olan dünya müstekbirleri, küresel emperyalistler önlemlerini aldılar ve bu kutlu yola barikatlar kurdular.

Bu meyanda, 1970-2000 yılları arasındaki 30 yıllık süre zarfında söz konusu şer odakları Milli Görüş hareketinin dört tane partisini kapattırdılar, bu kervanın hedefe ulaşmaması için, yerli iş birlikçileri vasıtasıyla ne gerekiyorsa onu hayata geçirdiler.

Varılmak istenen hedefi Avrupalılar anladı, Amerikalılar anladı, Ruslar, İsrailli Siyonistler ve diğer küfür ehli anladılar. İçimizdeki gayri müslimler, ateistler, ataistler, laikçiler, sosyalistler, kapitalistler anladılar. Dünyanın muhtelif bölgelerindeki Müslümanlar da büyük ölçüde anladılar; ama yapılan perdeleme, karalama, iftira, yok sayma ve yol kesme çalışmalarından dolayı ülkemizin insanları bu hayırlı çalışmaları anlamadılar. Daha doğrusu bazı insanlarımız anlamadı, bazıları anlayamadı, bazıları anlamak istemedi, ya da anladığı halde anlamamış gibi davrandı.

Milli Görüş hareketini cami cemaatine, tarikat ve zikir ehline, muhafazakâr demokratlara !, mütedeyyin-dindar insanlarımıza, din görevlilerine, akademisyenlere, yazar-çizerlere, cemaatlere ve diğer ilgili çevrelere tanıtma ve anlatma babında yürütülen çaba ve gayretler maalesef istenen sonucu vermedi, veremedi.         İnsanlarımızın ve dünya insanlarının huzur, mutluluk, barış, özgürlük, refah ve saadet projesi olan bu çalışmalarda emeği olanlara ne mutlu. Ancak, bu uğurda dahli ve günahı olanlar, ihmali ve ihaneti bulunanlar, kin ve düşmanlık besleyenler Mahkeme-i Kübra’da büyük ve telafisi olmayan sıkıntılar yaşayacaklardır.         Basit hesaplar yaparak, maddi menfaat ve çıkar, makam ve mevki, şan ve şöhret uğruna bu işe karşı koyanlar, kenara çekilenler, ilgisiz davranalar, görevini kötüye kullananlar gerçekten büyük hata yapmaktadırlar, kardeşlik hukuku gereği bunu beyan etmek isterim.

(Muhterem insan Milli Görüş Lideri merhum Necmeddin ERBAKAN Hocamızın Dâr-ul Bekâ’ya irtihalinin sene-i devriyesi münasebetiyle; mekânın Cennet, makamın yüksek, ruhun şâd olsun Hocam.)

Selam ve dua ile…

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar