El Hubbu Lillah Ve`l Buğzu Lillah‏

El Hubbu Lillah Ve`l Buğzu Lillah‏

İnsanlar yaratılışları gereği ve sosyal bir varlık oluşları, yani bir ve beraber yaşamak zorunda olmaları hasebiyle, sevmeye ve sevilmeye meyyaldirler. Bu meyanda bazı insanlar aile efradını, arkadaş, dost ve yaranlarını; bazı insanlar malı-mülkü-serveti, makam-mevkii-şöhreti; bir kısım insanlar bitkileri, hayvanları, doğayı; bir takım insanlar da maneviyatı ve bununla ilgili argümanları çok sever.

İnançlı insanlar için elbette Allah sevgisi ve buna yönelik hissiyat, hayatın olmazsa olmazlarının ilk sırasında yer alır. Allah’ı sevmek, Allah için sevmek, Mevlâ’yı sevenleri ve O’nun sevdiklerini sevmek servetlerin en mukaddesi, sahip olunan değerlerin en ulvisidir. Evet, Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek ne yüce bir duygudur, ne mukaddes olgudur.

Muteber hadis kitaplarından olan Buhâri ve Müslim’de yer alan bir Hadis’i Şerif’e göre, Rabbil Âlemin Mahşer Günü yedi sınıf insanı Arş’ının gölgesinde himaye altına alacaktır ki, bu yedi sınıf insandan biri de “Allah yolunda birbirini severek birleşen ve bu sevgi ile ayrılan insanlardır.” Düşünebiliyor musunuz? Mahşer Günü güneş insan boyunca alçalmış, beyinleri adeta kurşun eriyi gibi eritiyor, herkes kendi derdine düşmüş perişan ve çaresiz, tam bu kargaşada bir grup insan Allah’ın gölgesinde himaye altına alınıyor, ne büyük bir mutluluk. Bu hususla ilgili bazı Hadis meallerini zikretmekte fayda var. Hadis-i Kutsi’de Efendimiz buyuruyor ki:“Allahü Teâlâ buyurdu ki: Benim için birbirini sevenlere, benim için otur(up konuş)anlara, benim için birbirini ziyaret edenlere ve benim için ihsan edenlere muhabbetim vacip olur.”(Muvatta). “Aziz ve Celil olan Allah buyurdu ki: Benim için birbirini sevenler (yok mu?) Onlar için Peygamberlerin ve şehitlerin imreneceği nur’dan minberler mevcuttur.”(Tirmizi) Arif’e tarif gerekmez, ama kısa bir yorum yapmakta fayda var: Bir grup insan var, peygamber değil, şehit değil ama O insanlara peygamberler ve şehitler gıpta ediyor. Bundan daha değerli bir hazine olabilir mi? Sahih-i Müslim’de yer alan diğer bir Hadis-i Şerif’e göre, Mahşer Günü Allah buyuracak ki:”Benim için birbirlerini sevenler nerede…?” Dikkat ediniz! Salih amel sahipleri nerede denmiyor; ehl-i zikir, ehl-i dua ya da ehl-i namaz denmiyor. Ya ne diye nida ediliyor? Benim için birbirlerini sevenler nerede? Allah için sevmek bu kadar ulvî, bu kadar kutsî ve bu kadar mühim; anlayabilenler için.

Üç-beş günlük geçici dünya hayatının aldatıcı metaı için birbirlerini sevenler veya öyle görünmek için yalakalık yapanlar; nokta kadar menfaatin önünde virgül gibi büklüm-büklüm olmaktan zevk-ü sefa duyanlar; usulsüz ve haksız yöntemlerle ihale ya da teşvik primi kapmak için adil olmayan idarecilere secde edercesine rağbet edenler, kraldan çok kralcı eda ile zulmün avukatlığına talip olanlar; lügatlarında ‘Allah için sevmek Allah için buğzetmek’ deyimi bulunmayanlar, sabah-ı şerifleriniz hayrola.

Bir bedel mukabili olmadığı için, gayri samimi olarak yaptığı göstermelik dualara ve amacına uygun olmayan yarım-yamalak ibadetlere güvenerek, Allah’ın sistemine muhalif muhitlere kul-köle olmak için yarışırcasına gayret edenler “atı alan Üsküdar’ı çoktan geçti, sizler yaya kaldınız, haberiniz var mıdır? Sahip olduğu malı-mülkü, şanı-şöhreti, makamı-mevkisi zarar görmesin diye Allah dostlarına buğz eden, arkasını çeviren, hâl ve hareketleriyle alay eden cahil insanlar; bu yetmiyormuş gibi Allah ile arası açık olan, irtibatı kesilen zalimleri, fasıkları, hainleri, fitne-fesat erbabını, davasına ihanet edenleri baş tacı eden, yücelten, müdafaa eden gafil insanlar bu gidişat nereye? Allah Rasülü’nün: “Nice Kur’an okuyanlar vardır ki, Kur ‘an Onlara lânet eder. Nice namaz kılanlar var ki, kendilerineancak yorgunluk kalır. Nice oruç tutanlar vardır ki, oruçlarından kendilerine sadece açlık ve susuzluk kalır.” Buyurduğunu duymadınız mı?50 metre  yukarılara dahi çıkamayan gayri samimi dualarınız, amaca ve hedefe matuf olmayan, riya karışık göstermelik ibadetleriniz sizi yarı yolda bırakacak haberdar olun. Neden mi? Hani Allah için sizde olması gereken sevgi? Hani Allah’ı sevenlere ve Allah’ın sevdiklerine göstermeniz gereken sevgi? Hani Allah’ın tüm insanlığın dünya ve ahiret saadetini sağlayacak olan dini ve davasının cihana hakim olması için göstermeniz gereken gayret ve çaba? Heyhat! Sizler nelerle meşgulsünüz? Sizlere ey vaah, ey vaah. Ey vaah ki ey vah.

Düşünsenize. Bizler birbirimizi Allah için sevebilseydik, eşyaya-menfaate kul köle olmasaydık Alemi İslâm böyle mi olurdu? Dünyanın nizamı ve gidişatı bu mu olurdu? Asla unutmayın ki, dünyada mağdur, çaresiz ve perişan olan tüm insanların vebali Allah için sevişemeyen, bir araya gelemeyen sözde Müslümanların omuzlarındadır. Ben bu vebali taşıyabilirim diyenlere söylenecek tek söz var:        Yolunuz açık olsun, çevre yolundan devam… Ancak, yine unutulmaya ki, biz Allah sevdalıları, Peygamber aşıkları, Kur’an ve İslâm hizmetkârları bir ordu da olsak, bir avuç ta kalsak Allah için sevmeye, Allah için buğz etmeye ve inancımızın mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Nefesimizin sonuna kadar, muarızlarımıza ve rakiplerimize rağmen, canımız pahasına da olsa, asla taviz vermeden…Dost-düşman tüm insanlığa duyurumuzdur, ilanımızdır. Selam Hakk’a tabi olanlara.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?