Eskişehir’i Elimizden Kaçırdık

Eskişehir’i Elimizden Kaçırdık

Kar­şı­lık­lı gol­le­re sahne olan mü­ca­de­le­de skor 3 – 3 iken son da­ki­ka­lar­da ka­le­ci ile karşı kar­şı­ya po­zis­yon­da golü ata­ma­dık ve Play – Off Fi­na­li’ni teh­li­ke­ye attık.

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final ilk ma­çın­da Gi­re­suns­por, sa­ha­sın­da Es­ki­şe­hirs­por’u konuk etti. Mü­ca­de­le be­ra­ber­lik­le sona erdi.

Gi­re­suns­por: 3 – Es­ki­şe­hirs­por: 3

MAÇ­TAN DAKİKALAR
13. da­ki­ka­da Abwo’nun yer­den pe­nal­tı nok­ta­sı­na or­ta­sın­da Recep’in şu­tu­nu ka­le­ci Bof­fin kur­tar­dı.
22. da­ki­ka­da Recep’in sol ka­nat­tan kul­lan­dı­ğı ser­best vu­ruş­ta, Panos topu fi­le­le­re yol­la­dı. 1-0
28. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı dı­şın­dan Do­ruk­han’ın şık vu­ru­şun­da top fi­le­ler­le bu­luş­tu. 1-1
40. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan arka di­re­ğe gelen or­ta­da Bruno’nun kafa vu­ru­şun­da top ağ­la­ra gitti. 1-2
45. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Abwo’nun or­ta­sın­da Özgür Can’ın kafa vu­ru­şu ka­le­ci Bof­fin’den döndü. Dönen topu Ber­kan fi­le­le­re yol­la­dı. 2-2
58. da­ki­ka­da Panos’un pa­sın­da Öz­gür­can’ın şu­tun­da top ağ­la­ra gitti. 3-2
64. da­ki­ka­da Es­ki­şe­hirs­por pe­nal­tı ka­zan­dı. Pe­nal­tı kul­la­nan Erkan Zen­gin meşin yu­var­la­ğı ağ­lar­la bu­luş­tur­du 3-3
88. da­ki­ka­da rakip sa­vun­ma­nın ara­sın­dan sıy­rı­lan Vol­kan Oku­mak, yap­tı­ğı hızlı ko­şuy­la Es­ki­şe­hirs­por ka­le­ci­si Ka­ya­can Er­do­ğan ile karşı kar­şı­ya kaldı. Bütün tri­bün­le­rin gol bek­le­di­ği bu po­zis­yon­da Gi­re­suns­por­lu fut­bol­cu topu sol kale di­re­ği­nin di­bin­de auta gön­de­re­rek; saç baş yol­dur­du. Kar­şı­laş­ma da başka gol olmaz iken mü­sa­ba­ka be­ra­be­re so­nuç­lan­dı.

Stat: Gi­re­sun Ata­türk
Ha­kem­ler: Hü­se­yin Göçek x, Meh­met Cem Ha­noğ­lu x, Erdem Bayık x
Gi­re­suns­por: Eser Altın xx, Ber­kan Yıl­dı­rım xxx, Onur Demir xx, Özgür Yıl­maz xx, Hü­sa­met­tin Tut xx, Dodo Andre xx (İsaac dk. 68 x), Panos Di­mit­ri­adis xxx, David Abwo xx (Di­la­ver dk. 78 x), Recep Aydın xx, Vol­kan Oku­mak xx, Özgür Can Özcan xx (Tomic dk. 72 x)
Ye­dek­ler: Anıl, Cihan, Çağ­lar, Rız­van
Tek­nik Di­rek­tör: Yücel İdiz
Es­ki­şe­hirs­por: Bof­fin xx (Ka­ya­can dk 73 x), Kamil Ahmet Çö­rek­çi xx, Hakan Çi­nem­re xx, Uğur İnce­man xx, Tarık Çam­dal xx, Hasan Hü­se­yin Acar xx (Aka­min­ko 90+1 ?), Do­ruk­han Toköz xxx (Ra­ma­zan dk. 83 ?), Hür­ri­yet Gücer xx, Fran­cis Ofo­edu xx, Erkan Zen­gin x, Bruno Me­zen­ga xx
Ye­dek­ler: Ndong, Bilal, Semih, Fur­gan
Tek­nik Di­rek­tör: Mus­ta­fa De­niz­li
Gol­ler: Panos (dk. 22), Ber­kan (dk. 45), Öz­gür­can (dk. 58) (Gi­re­suns­por), Do­ruk­han (dk. 28), Bruno (dk. 40), Erkan Zen­gin (dk. 64 pen.) (Es­ki­şe­hirs­por)
Sarı kart­lar: Panos, Dodo, Özgür Yıl­maz, Ber­kan, Vol­kan (Gi­re­suns­por), Kamil Ahmet, Uğur, Ka­ya­can (Es­ki­şe­hirs­por)

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?