EVLİLİKLERDEKİ SORUNLAR VE EVLİLİKTE BİRBİRİNE DEĞER VERMEK

EVLİLİKLERDEKİ SORUNLAR VE EVLİLİKTE BİRBİRİNE DEĞER VERMEK

Evlilikte çiftlerin birbirlerine değer vermesi çok önemlidir. Evlilik bazı değerler üzerine kurulur. Saygı, sevgi, hoşgörü, değer vermek, iletişim bu değerleri oluşturur.
İnsanın varoluşu kendisine verilen değer ile tamamlanır. Kendi sınırlarına saygı duyulduğunu bilen bir insan daha mutlu olur ve varlığının ailesi için önemli olduğunu daha fazla hisseder. Bu yüzden ailede değerler çok önemlidir.
Günümüzde en önemli sorunlardan biri de evliliklerin kısa süreli olmasıdır. Yeni nesil evlilikler ve ilişkiler, önceki evliliklere ve ilişkilere göre daha tahammülsüz ve çalkantılıdır.
Peki, evliliklerin ve ilişkilerin çalkantılı olma sebepleri nelerdir, öncelikle bu hususların bilinmesi gerekir. Bunları da şu şekilde açıklamak mümkündür.
1) Çiftlerin Rollerinin Dışına Çıkmaları: Kadınlar sosyal yaşamlarındaki sivrilmeleri, çalışma hayatındaki liderlik vasıflarını evlilik hayatına uygulamaya kalktığında bazı sıkıntılar baş gösterebilir. Bu durumda rollerin değişimi söz konusu olur ve ilişkilerde rollerin değişimi önemli bir sorundur. Eşler birbirlerinin sınırlarına ve prensiplerine saygı duymalı, üstlenmesi gereken rolleri yok saymamalıdır. Eğer karı koca ilişkisinde erkeğin üstlendiği rol, yani evin erkeği rolü görmezden gelinirse veya kadının evin bütünlüğünü oluşturduğu rolü yok sayılırsa eşler arası saygı ortadan kaybolur. Sadece eşlerin birbirlerini sevmeleri yetmez. Eğer eşler birbirlerinin rollerini görmezden gelirlerse bu, “Sen benim için aslında çok da değerli değilsin” anlamına gelir. Birbirlerinin rollerini görmezden gelen ailelerde çocuklar da anne babaya, anne baba gibi davranmazlar.
2) Tartışma Esnasında Çiftlerin Birbirlerini Alttan Almamaları: Bir münakaşa sırasında kişiler, ister bayan ister erkek olsun, alttan almayı bazen kendilerine yakıştıramıyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında sinirli olanın üzerine gidilmemeli, daha az sinirli olan ortamdan uzaklaşmalı, sinirler yatıştığında tartışılan konu üzerinde sakin bir şekilde konuşulmalı ve sorun çözülmelidir.
3) Çiftlerin Evlendikten Sonra Birbirlerinin Özgürlüklerine Yüzde 100 Anlamda Müdahalede Bulunmak İstemeleri: Çiftler birbirlerini köle olarak görmemeli ve tabir-i caizse karşı tarafın bütün kullanım haklarının kendisinde olduğunu düşünmemelidir. Kişiler farklı bireylerdir ve özgürlükleri vardır. Tabii ki evliliğin yapısı gereği kişilerin yaşamlarında birtakım kısıtlanmalar olacaktır. Bundan daha doğal bir şey de söz konusu değildir. Çünkü evlilik demek yaşamından fedakârlık etmektir. Fakat bilinmesi gereken bu özgürlüğe tamamıyla müdahale edilmemesi gerektiğidir. Çiftler birbirlerini bazı konularda serbest bırakmalıdır.
4) Çiftlerin Karşılıklı Hasbihalde (Muhabbette) Bulunmamaları: Teknolojinin ilerlemesi ve sosyal medyanın aşırı yaygınlaşması, hayatımıza olumlu olduğu kadar olumsuz etkiler de yapıyor. Bu da evli çiftler arasında sorun oluşturabiliyor. Birbirleri arasında iletişim kopukluğuna yol açabiliyor. Aşırıya kaçılması durumunda hasbihal ortamı oluşmaz. Hasbihal ortamının oluşmaması ise evliliğe ve ilişkiye farkında olmadan zarar verebilir.
5) “Ben” Kavramının Yerine “Biz” Kavramının Kullanılmaması: Evlilik hayatında alınacak kararların ferdi değil, çift taraflı olması gerekir. Her konuda “ben bilirim” tavrı ilişkiye ve evliliğe zarar verebilecek bir etkendir. Her konuda “ben bilirim” edasında olanlar karşı cinste değer görmediği ve fikirlerinin önemsenmediği izlenimini doğurur. Bu durumda yapılması ön görülen, çiftlerin beraber karar almaları ve birbirlerinin fikirlerine değer vermeleridir.
6) Çözülen Problemlerin Tekrar ve Tekrar Gündeme Getirilmesi: Bu konu genellikle psikolojik ruh durumu ile ilgilidir. Eğer çiftlerden biri konuşulup çözülen bir konuyu devamlı açıyor ve imalarla iğneliyorsa bu, üzerinde önemle durulması gereken bir husustur. Bu noktada psikolojik bir rahatsızlık söz konusu olup, çiftler kendi aralarında artık çözemiyorlarsa, profesyonel destek alınması evliliğin ve ilişkinin selameti açısından önemlidir.
Genel olarak günümüz evliliklerinde çalkantıların ortaya çıkma nedenleri yukarıda sayılanlar olarak karşımıza çıkar.
Günümüz evlilik ve ilişkilerinde yaşanan sorunların genellikle bu konulardan kaynaklandığı muhtemel olmakla birlikte yazıda bahsedilmeyen birçok husus da mevcuttur. Konuya kısaca değinilmiştir. Yazıda bahsedilenler gözlemlere dayalı olup tümevarım yöntemine göre bu satırların yazarının şahsi fikirleridir. Bahsedilen maddelere azami derecede dikkat etmek evliliklerin ve ilişkilerin daha uzun süreli olmasına etki edebilir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?