Fındık çığlığını Rekabet Kurumu duydu!..

Fındık çığlığını Rekabet Kurumu duydu!..

“Para her şeyi yapar diyen adam para için her şeyi yapan adamdır” (Benjamin Franklin) 

Anayasanın 167. maddesi devlete; “para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri” alma; “piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi” önleme görev ve sorumluluğunu yüklemiştir. 

Rekabet Kurumu, bu Anayasa hükmüne istinaden “rekabetçi piyasa düzeninin tesisi, korunması ve geliştirilmesi” maksadıyla kurulmuş bir Anayasal bir Kurul…

Rekabet Kurulu, 24.11.2016 tarihinde web sitesinde (www.rekabet.gov.tr) “Fındık Pazarında Sektör Araştırması Yapılmasına İlişkin Duyuru” başlığı altında önemli bir bildiri yayınlıyor…

Mezkûr bildiride; “Kamuoyunda gündeme gelen ve bazı basın yayın organlarında da zaman zaman yer verilen, fındık alım piyasasında faaliyet gösteren teşebbüslerin anti-rekabetçi uygulamalar içerisinde bulundukları iddialarının değerlendirilmesi amacıyla Rekabet Kurulu (Kurul) tarafından re’sen önaraştırma yapılmasına karar verilmiştir” vurgusu yapıldıktan sonra;

Her ne kadar “Bu karara istinaden yürütülen önaraştırma sonucunda 03.11.2016 tarihli Kurul Kararında anılan iddiaları destekler nitelikte bilgi/belgeye ulaşılamadığından sektöre yönelik bir soruşturma açılmasına yer olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denilmiş olsa da;

Fındığın geleceği acısında umut verici önemli tespitlerin ve sevindirici kararların alındığı görülmektedir.

Bildiride vurgulanan tespitlerde belki yeni bir şey yok… Yıllardır bilinen, herkesin ve herkesimin konuştuğu müşterek şikâyet mevzuları… Ancak bu tespitlerin fındık ve üretici mağduriyetlerinin konuşulduğu son günlerde Rekabet Kurumu gibi bir kurul tarafından yapılmış ve deklare edilmiş olması önemli. 

Mezkûr Kurul bildirisinde göze çarpan önemli tespitler:

Lisanslı Depoculuğun hayata geçirilmemiş olması sektörün bir diğer önemli yapısal eksikliği olarak dikkat çekmektedir. 

– Fındık fiyatlarını etki eden en önemli unsurun fındık rekoltesi olduğu görülmektedir. Bu nedenle sektörde faaliyet gösteren üreticiden ihracatçıya kadar birçok kesimin rekolte tahminleri üzerinden fiyatlara etki etme çabası dikkat çekmektedir.

– Tüm bu tespit ve değerlendirmeler sonrasında Kurul konunun daha ayrıntılı ve kapsamlı incelenebilmesi amacıyla fındık piyasasına yönelik olarak sektör araştırması yapılmasına kararı vermiştir.

Sektör araştırması, sadece 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde pazarda ihlal niteliği taşıyabilecek hususların tespitinde değil, aynı zamanda sektörün rekabet politikası gözüyle ele alınmasını da amaçlamaktadır.

Bu bakımdan söz konusu sektör araştırmasında, sektörün daha sürdürülebilir rekabetçi yapıya ulaşabilmesini teminen yapısal problemlere ilişkin çözüm önerilerinin de yer alması planlanmaktadır.”

Rekabet Kurulunun umut ışığı olarak gördüğümüz bu sevindirici sektör araştırma kararı inşallah, fındık kördüğümü için elzem olan acil ve nihaî neşter operasyonunu geciktirmeye matuf bir oyalama taktiği olmaz veya yetkili makamlarca öyle görülmez!

İnşallah Rekabet Kurulunun devreye girişi, “acil çıkması istenilmeyen önemli bazı kanunların alt komisyona havale edilmesi gibi!” bir netice doğurmaz!

Hayırlı neticelere vesile olması temennisiyle…

“Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur…” (Necip Fazıl)

Vesselam…

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?