Gerçek Bir Anadolu, Yiğidi Osman Ağa

Gerçek Bir Anadolu, Yiğidi Osman Ağa

Ölümünün 94 Yıldönümün ’de Osman Ağayı minnetle ve şükranla andık.

Mangal Yürekli Adam” Atatürk’ün, bu milletin muhteşem fedaisi”

Milletlerin tarihinde büyük adamlar vardır. Kimi bir devletin temelini attıkları için, kimisi kurtarıcı olarak milletinin vatanın birlik ve bütünlüğünü korudukları ve bunları yeni güçlerle takviye edip zirveye çıkardıkları için büyüktürler.

Giresun uşağı Topal Osman, Türk tarihinde gelmiş geçmiş en büyük kahramanlardan, yurtseverlerden biridir.”

Topal Osman, yeri geldiğinde hayatını vatanı için hiçe sayabilen bir fedakârdır… Topal Osman, kendisi için bir şey istemeyen bir insandır… Mustafa Kemal’e bağlıdır… O kadar bağlıdır ki, Atatürk, ondan başkasına güvenememiş, kendisini koruma görevini ona ve arkadaşlarına vermiştir.”

Bir millet kendisine, yani milletin kaderinin belirlenmesine etki edenleri bilmeli ve sevmelidir. Hele bu etki, yanımda veya arkamda kimler var, diye bakmadan kellesini koltuğuna alıp yola çıkılarak yapılan etki ise daha da fazla önem atfetmeli ve değer kazanmalıdır.

Ey saçları “alagarson” kesik hanım kız!

Gülme öyle bana bakıp sen arsız arsız!

Bacağımla alay etme pek topal diye.

Bir sorsana o topallık bana nereden hediye?

Sen Şişli’de dans ederken her gece gündüz,

Biz ötede ne ovalar, çaylar, ne dümdüz

Yaylaları geçtik, karlı dağları aştık;

Siz salonda dans ederken bizler savaştık.

H.Nihal ATSIZ

Bu kahramanlardan birisi de Giresunlu Topal Osman Ağa’dır ve gerek hayatı ve yaptıkları ile gerekse ölümü ile tarihin gizemli koridorlarında unutulmaya ya da unutturulmaya yüz tutmuş önemli bir karakterdir.

Giresun Alayları çaresizlere çare, umutsuzlara umut olmaktadır.

Rum çeteleri geçtiği yerlerde dikili bir ağaç dahi koymadan yakıp yıkmakta, yağmalamakta ve katliamlar yapmaktadır. Osman Ağa ve adamları da, söz konusu çetelerin izini sürmekte ve bulduğu yerde tepelemektedir. Dr. Rıza Nur Rum Çetecilerinin Samsun-Bafra civarında yapmış oldukları bir katliam sırasında Osman Ağa ve adamlarının köye gelişini şöyle anlatır; “

Biraz sonra Türk askeri köye girer. Rumları öldüren bu askerler Giresun Alaylarının gönüllüleridir. Osman Ağa leşlerine bakarak şu sözleri söyler; Allah’a şükür vaktinde yetiştik biraz geç yetişseydik burada külden başka bir şey bulamayacakmışız.

Köyün sağ kalanları ihtiyarlar, kadınlar çocuklar bol bol dua ederler. Bir ihtiyar sizin başınız kim diye sorar. Osman Ağa’yı gösterirler. İhtiyar diz çöker, Osman Ağa’nın dizlerini öperek Oğlum sen büyük Babayiğitsin. Bugün büyük sevap kazandın. Türkler kıyamete kadar senin adını ansın. Senin kahramanlığının türküsünü söylesin diyerek teşekkür eder.”

Osman Ağa’dan etkilenmeyen yoktur.

Yavuz Bülent Bakiler, Osman Ağa’nın bu mücadelesini; “Bütün Karadeniz bugünkü huzurunu O’na borçludur. Sadece Karadeniz mi? Hayır! Bütün Türkiye. Üçünki Topal Osman ve yiğit arkadaşları olmasaydı yüreğimiz Güneydoğu ihaneti yanında birde Karadeniz kundaklamasıyla dağlanacaktır yorumlamıştır.

Karadenizli milli kuvvetlerin başında ‘Osman Ağa’ isminde bir kumandan bulunuyordu. Bunlar Karadeniz’den, Giresun’dan gelmişlerdi. Bir askeri kuvvet olarak hemen bütün muharebelere sevk olundular. Muharebelere iştirak ettiler, kahramanca cansiperane çalıştılar. Muharebelerden sonra çok itibarlı ve çok fedakâr bir milis kuvveti olarak Atatürk’ün muhafızı durumunda bulunuyorlardı.” “Görülüyor ki, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasında Milis Binbaşısı

Osman Ağa’nın kahraman gönüllü 47. Giresun Alayı’nın da diğer muvazzaf alaylar gibi çok büyük kahramanlık göstererek katkısı olduğu muhakkaktır.”

Osman Ağa ayrıca;

Davet Kemal Paşa’nın; “ Karadeniz uşaklarını Çanakkale cephesinden tanırım. Ne kadar mert ne kadar cesur olduklarını yakından bilirim. Bu memleketi hep beraber ve bir millet olarak kuracağız…”

Balkan Savaşı Gazisi” ve “İstiklal Savaşı Gazisi” unvanlarına da layık görülmüştür.

Onda tuhaf bir güç mevcuttu. Bütün şehir Türkler, Rumlar, Levantenler ve biz Amerikalılar onun kişiliğinden etkilenmiş durumdaydı. Aşırı milliyetçiydi.” (Madam Blanche Norton-Amerikan Yardım Teşkilatları Mümessili ve Gazeteci)

Hacı Osman Ağa: Hacca gitme arzusuna ölümünün mani olması nedeniyle, kendisine bedel 47.Alay Müftüsü Hacı Hafız Kurdoğlu Zeki Mustafa Efendi hac farizasını yerine getirdiğinden, anıt mezarına bu lakap da eklenmiştir.

B)RÜTBELERİ:

1)Sakarya Meydan Muharebesi’nde: Milis Binbaşısı

2)Sakarya Zaferi’nden sonra: Milis Piyade Yarbay

C)RESMİ ÜNVANLARI:

1) 47.Giresun Gönüllü Alayı Komutanı

2)Atatürk’ün Muhafız Birliği Komutanı

3)Giresun Belediye Başkanı

4)Muhafazai Hukuk Derneği Giresun Şubesi Kurucularından ve Başkanı

5)Giresun Müdafaai Hukuk Derneği Kurucularından ve Başkanı

“Cumhuriyet’in Banisi”, “Gerçek bir Anadolu yiğidi”, “Nesillerden nesillere geçecek efsane kahraman” Bu fani dünyadan ayrılan Topal Osman Ağa’ya ve onun kahraman birliğine rahmet olsun.

TÜRK Soylu Yarbay Gazi Osman Ağa’yı 94. ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?