GİRESUN’DA TURİZM VE KRİZ      

GİRESUN’DA TURİZM VE KRİZ      

 

30 Aralık 2015 tarihinde kültür ve turizm müdürü ile Sayın Valimizin de katılımıyla 2015 yılı içerisinde yapılan etkinlikleri, tanıtımı ve yapmayı düşündükleri projeleri anlattı.

Bence noksanları olmakla birlikte güzel hazırlanmış tatmin edici sunumdu.    İl genelinde kaliteli ve  eğitimli  personel    sağlanması  için;   çalışma  yapılsın   turizm  merkezi  ilan  edilen  yaylaların  yolları  standart  hale  getirilsin.    Fuarlara tanıtıma  giderken   mutlaka  otel  ve  lokanta  sahiplerinin de  gitmesi  sağlansın.

İl Müdürlüğü ve  GİRTAB    ayrı  değil  ortak  projeler  üretsinler  ama  rakip  olmasınlar,   tamamlayıcı  olsunlar.   Tanıtım  sa de  broşür   CD’iyle  olmaz  işletmelerde  olmalıdır.

Bölgemize ziyaretçi akını Sovyetler Birliğinin  dağılması  ile   1990   lı   yılların  başında  başladı.  Ancak gelenlerin büyük  bir  kısmı  bölgeye  iş  amaçlı  ve  bavul  ticareti  için  geldiler.   Daha ziyade  bu  ziyaretçiler  belediye  belgeli  otellerde  yoğunluğa  neden  olmuştur.   Bu yıllarda ziyaretçi  ağırlığı  yerli  turistlerden  oluşmaktadır.   Bölge  yabancı  ziyaretçi   ağırlamaya,   ağırlıklı  olarak  yeni,  yeni  başladı.   Bakanlık  belgeli  otellerde  hizmet  sunmaktadır.   Son  yıllarda  turlarla  bölgeye  gelen  yerli  ve  yabancı  turistler  nedeniyle  nitelikli   konaklama   tesisi   sayısı da  artmıştır.   Bölgeye  gelen  turistlerin  kalış  süreleri  Türkiye  ortalamasının  altındadır.

Bekledim  Ada’nın  kazı  işleminin  tamamlanması  için  şu kadar  ödenek  ayrıldığı   açıklansın   mutlaka  kazı  işleminin  bitmesi  lazım. Yoksa  kalıcı  bir  çalışma  yapmak  mümkün  olmaz.   Meryem  Ana  Kaya  Kilisesi’nin  çevre  düzenlemesi  için  proje  ve  maliyeti  açıklansın,  Kale’ye  hazırlanan  projede  bulunan  oto  park  için  yer  ve  maliyet  çıkartılsın.   Yaz  aylarında  özellikle  Cumhuriyet  ilk  öğretim  okulundan  itibaren  trafiğin  nasıl  rahatlayacağı  ve  bu  projenin  il  trafik  kuruluna  sunumu  olsun.   Tur otobüslerinin sağlıklı bir şekilde kaleye çıkmaları  ve  inmeleri  ilgili  proje  geliştirilsin.   Hizmet  sunan  tesislerde  nitelikli  personel  yoktur,  bunların  eğitimi  için  neler  yapılması  gereken  konular  irdelensin.   Turizm  merkezi  ilan  edilen   yayla  yollarımız  standart  değil  onun  için  turlar  Giresun’u  ziyaret  kapsamından  çıkarttılar  bunun  çözümü  neler  olmalıdır  bunlar  irdelensin.   Fuarlara tanıtım için  gidilmiş   hem  kültür  ve  turizm  müdürlüğü  ve  hem de  GİRTAB   neden  tur  düzenleyecek  acentalar    konaklatacağı  işletme  sahibi   ile  ön  anlaşma  yapmasın   veya   öğlen  yemeğini  yemesi  gerekiyorsa  leziz  lokantalarımızın  sahipleri  olmasın  bunlar  teferruat  gibi  görünse de  deneyimler  sonucunda  tespit  edilen  doğrulardır.  Eğer bahse konu çalışmalar  yapılmassa  kriz  turizmin   yani  GİRESUN’un  yakın  gelecekte  büyük  sorunu  olur.

Kültür  Turizm  Müdürlüğü  ile  GİRTAB’ı   birbirlerine  rakip  gördüm  aslında  birleştirici  birlikte  ayrı,  ayrı  projeler  üreten  kurumlar  olmalıdır.  DOKA  ve  DOKAP   kuruluşları  özellikle  Karadeniz’in  öncelikli  kalkınması  için  planlanan  kurumlardır.  Bunlar birlikte  projeler  hazırlayıp  ilimize  hizmet  etmeleri  sağlıklı  yoldur.   Nitelikli tesislerin artışı ve  hizmet  sunumunun  iyi  olması  halinde  mutlaka  yerli  ve  yabancı  turistlerinde  bölgemizde  kalış  süreleri  ülkemiz  ortalamasını   yakalayacaktır.   Bunun için işletmeler artık aile işletmeciliğinden profesyonel işletmeciliğe ve teknolojiye öncelik vermelidir.  Mesela e turizmin olanaklarını kullanması gerekmektedir.

Bu tesislerin  elektronik  ortamda  rezervasyon  ve   satış  yapabilmeleri  önem  taşımaktadır.  Bölgemiz; doğa  ve  kültür  ile  ilgilenen  kişiler   için  bol   miktarda  Flora  ve  kültüre  sahiptir.   Tabi  son  zamanlarda  korumaya  alınan  Fauna   (yaban  hayvanı)   dan  söz  etmemek  haksızlık  olur.

Tanıtım  zor  olur  ama  çabuk  kaybedilir  onun  için  yukarda  irdelediğim  konuların   mutlaka  çözümlenmesi  lazım.  İlimizin artık kaybedecek zamanı yoktur,   yavaş,   sağlıklı   ve  bilinçli  şekilde  hareket  etmeliyiz.   Bizim turizm   merkezi  ilan  edilen  yaylalarımıza  yaklaşık  10  yıldır  kamu  tarafından  hizmet  gitmemiştir.   Mutlaka bu  açığın  ilgili  kurumlarca  kapatılması  gerekir.  Yoksa korkulan  ve  istenmeyen  gerçekle  karşılaşmamız  sürpriz  olmaz.  Yoksa  çevre  iller  turizm  nimetinden  istifade  ederken  bizler  hala  sohbet  etmekle  yetiniriz.

Mürsel  BOSTANCI

Emekli    Kültür  ve  Turizm  müdürü

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?