Hasbî olanlar hesabî olanlara kurban edilmemeli!..

Hasbî olanlar hesabî olanlara kurban edilmemeli!..

Hasbî ve samimi dava adamları, liyakatli siyasetçi ve bürokratlar, liderin etrafından, devlet ve hükümet kademelerinden uzaklaştırılmalı ki, hesabî olanlara yer açılsın!

Hasbî ve samimi dava adamları, sahte ve sözde dava adamlarının hile ve tuzaklarıyla kurban edilmemeli!

Herhangi bir meselede farklı düşünmüş olmak, farklı fikir beyan etmiş olmak, kişilerin birbirlerine düşman olması demek değildir.

Aksine, farklı düşünen dostların düşmanmış gibi gösterilmesi gerçek düşmanlıktır.

***
Nitekim mezhep imamlarının ve müctehidlerin farklı ictihadları hiçbir zaman düşmanlık olarak görülmemiş, aksine rahmet olarak değerlendirilmiştir.

***
Yıllarca beraber yürümüş, kader birliği yapmış dava adamı dostları, farklı düşünüyorlar diye birbirlerine düşman gösterenler; sakın sahte alkışçı dalkavuklar olmasın?

***
Gerek şahsi menfaatleri gerek bağlı oldukları odakların çıkarları için hareket eden hesabî olanlarla hasbî olanları aynı kefeye konulmamalı.

***
Hasbî olanlarla hesabî olanlar nasıl ayırt edilecek, denilirse; işte çok basit bir kıstas:
Parti ve hükümet kademelerinde etkili ve yetkili mevkide bulunanların bugüne kadar ülke ve millet adına, seçim bölgelerine yaptığı hizmetleri, geçmişteki söz ve yazıları mukayese edilsin…

Mesela, muhtelif itham ve iddialarla Tayyip Bey’in yakınından uzaklaştırılan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Bülent Arınç ile 10-15 yıldır siyaset yapanların gerek kendi adlarına gerek yakınları adlarına kayıtlı menkul ve gayrimenkul servetleri, dolaylı (gayri resmi) iş ortaklıkları tespit ve mukayese edilsin!

***
Dost, dostu ya tamamlamalı, ya da tam anlamalı!

***
“Kuvvetli bir hükümdarın adil bir veziri, efendisnin bütün adaletsizliklerkini tamir edebilir. Fakat bizzat vezir de zalim olursa devlet binası yerle bir olur.” (Timur)

***
“İkiyüzlü çıkarcı insanlardan uzak durmak çok zordur. Onlar yapmacık sevgilerini gösterip içlerinde kötülüğü saklarlar. Onları hoşnut tuttuğun sürece sana sevgi duyarlar. Sen bir şeyler verdikçe, mutlu olurlar. Verili olmaktan geri kalırsan sana zehirlerini akıtırlar.” (Hz. Ali)

***
Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti, yılan zehirinden daha acıdır. (Hz. Ali )

***
“Emevîler, zararlarından emin oldukları için dostlarını uzak tuttular. Kendilerine bağlamak ve kazanmak için de düşmanlarını yakınlaştırdılar. Yakınlaştırılan düşman, dost olmadı; ama uzaklaştırılan dost, düşman oldu. Herkes düşman safında birleşince yıkılmaları mukadder oldu.” (Ebu Müslim Horasanî)

Vesselam…

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?