Her şey kâğıt üzerinde

Her şey kâğıt üzerinde

Ülkemizde her şey kâğıt üzerindedir…  Demokrasi kâğıt üzerinde, özgürlükler kâğıt üzerinde, büyüme kâğıt üzerinde, adalet kâğıt üzerinde…

***

Parti içi demokrasi kâğıt üzerinde, eşit, adil bir seçim kâğıt üzerinde, seçilenlerin ettikleri yemin kâğıt üzerinde…

Kâğıt üzerinde yazılanlara bakacak olursak sorun yok!

***

Anayasamızın ikinci maddesine bakacak olursak; ülkemiz demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir…

Kâğıt üzerinde yazılan budur.

Uygulamada ise bu yazılan niteliklerin yerine yeller esmektedir.

O halde anayasamızın ikinci maddesinde yer alan “cumhuriyetimizin nitelikleri” sadece kâğıt üzerinde vardır.

Gerçekte ise o niteliklerin yerinde yeller esmektedir.

***

Seçilen Cumhurbaşkanı TBMM’de yemin etmektedir. Yemin metni anayasamızın 10. Maddesinde yer almaktadır.  Aynı zamanda seçilen milletvekilleri de mecliste yemin etmektedirler.

Cumhurbaşkanı yemin metninde ; “…üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma..” ifadesi yer almaktadır.

Aynı zamanda bir siyasi partinin de genel başkanı olan cumhurbaşkanı taraf değil midir?

Elbette taraftır.

Pratikte de taraf olmasının örnekleri görülmektedir.

Örneğin partisinin grup toplantılarında katılarak, partisi adına siyasi konuşma yapmaktadır…

O zaman Anayasamızın 103. Maddesindeki yemin de kâğıt üzerinde kalmaktadır.

Milletvekilleri yemini de…

***

Ayrıca milletvekilleri gerçekten milletin vekilleri midir? Adına bakacak olursak öyledir. Fakat seçilme biçimlerine bakacak olursak milletin değil de genel merkezin vekilleridir.

Çünkü millet, kendi vekilini belirlemede etkin değildir.

Her ilde parti üyeleri kendi vekil adaylarını belirleme hakkına sahip midir?

Ne gezer?

O zaman ‘milletin vekilliği de’ kâğıt üzerinde kalmaktadır.

***

16 Nisan referandumu ile anayasamızın 9. Maddesi “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır” şeklinde değiştirildi.

Yani artık ülkemizde yargı hem bağımsız hem de tarafsız oldu!

Gerçekte yargı için bağımsız ve tarafsız diyebilir miyiz?

Diyemeyiz…

Çünkü pek çok örnek var ortada.

O zaman yargının bağımsızlığı da, tarafsızlığı da kâğıt üzerinde kalmaktadır.

Pratikte öyle değildir.

***

Yine anayasamıza bakacak olursak; ülkemizde medya özgürlüğü var. Çünkü “basın hürdür sansür edilemez” deniyor.

Anayasada böyle yazıyor.

Ya gerçekte böyle midir?

Basın hürriyetinden bahsetmek ne kadar gerçekçidir.

Ya sansür yoktur diyebilir miyiz?

Çok kanallı tek seslilik varsa… Birkaç gazete hariç neredeyse tüm gazetelerin manşetleri aynı ise ve pek çok gazeteci tutuklu ise, anayasada yazılı olsa da basın hürdür, ülkemizde sansür yoktur diyebilir miyiz?

Hele de basın özgürlüğü sıralamasındaki yerimiz içler acısı ise…

Demek ki “basın hürdür ve sansür edilemez” anlayışı da sadece kâğıt üzerinde kalmaktadır.

Gerçek başkadır!

***

TBMM anayasamıza göre yasama organıdır.  Bu görevi gereği ülke yönetiminde ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri TBMM yapmalıdır.

Kanun koymalıdır.

Var olan kanunları düzenlemelidir.

Ya da geçerliliğini kaybetmiş bazı kanunları uygulamadan kaldırmalıdır.

Tüm bunlar TBMM’nin anayasal görevleridir.

Pratikte de böyle midir?

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile ne yazık ki böyle değildir.

TBMM’de 600 milletvekili yasama yetkisi büyük oranda ellerinden alınmış olarak görev yapacaklardır.

Tabi iş düşerse…

O zaman TBMM’nin yasama organı olması da kâğıt üzerinde kalmış olmuyor mu?

Efendim kanun kararnameden üstündür deniyor.

Hangi kararnameyi TBMM kanun çıkararak geçersiz hale getirebilir?

***

Yine kâğıt üzerinde baktığımızda Merkez Bankası bağımsız deniyor.  Gerçekte öyle midir? Ayrıca başka pek çok örnek verilebilir.

Temel hak ve özgürlüklerden, kişi hak ve özgürlüklerinden örnekler verilebilir…

Fakat bir gerçek var.

Ülkemizde kâğıt üzerinde ( Anayasa ve yasalarda) yazılanlar ile pratik oldukça farklıdır. Kâğıt üzerinde her şey güzel görülmektedir.

Ancak uygulama kâğıt üzerinde yazıldığı şekilde değildir.

O nedenle ‘kitaba’ uymak yerine daha ziyade ‘kitabına’ uydurmak geçerlidir…

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar