Hz. PEYGAMBER VE EHL-İ BEYT SEVGİSİ

Hz. PEYGAMBER VE EHL-İ BEYT SEVGİSİ

H A F T A N I N    S O H B E T İ

Allah’ü Teâlâ, kendisine sevgili edindiği Habib’i Muhammed Mustafa’sını, âlemlere rahmet olarak gönderdi.(1) Rahmet

Peygamberine olan sevgisini ve insanların da O’nu sevip itaat etmesi gerektiğini, Kur’an ayetlerinde şöyle bildirdi:

—Habibim de ki, eğer Allah’ı seviyorsanız, bana uyunuz ki Allah’da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok merhametli ve bağışlayıcıdır.(2)

—Allah ve melekleri, peygamberi Muhammed’e salât ederler. Ey Müminler, sizde o peygambere salâvat getirip, tam bir teslimiyetle sevgi ve hürmet gösterin.(3)

Hz. Muhammed ile O’nun aile fertleri olan ehl-i beyt’ini sevmek, imanın gereği, Müslümanların da görevidir. Yüce Rabbimiz Kuran’ı Kerim’ de şöyle bildirir:

— Peygamber, müminler için kendi nefislerinden ileridir. O’nun eşleri de Müminlerin anneleridir.(4) Peygamberimiz imanın nasıl tam olacağını açıklamak için:

—Sizden birinize ben, kendisinden, annesinden, babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça tam iman etmiş sayılmaz. (5)  demiştir.

Hz. Ömer, peygamberimiz (a.s.)’e:

—Ey Allah’ın Rasulü! Sen bana, nefsim hariç her şeyden daha fazla sevimlisin deyince, Rasulullah O’na:

—Ey Ömer, Allah’a yemin olsun ki; sen, beni nefsinden fazla sevmedikçe gerçek iman etmiş olmazsın, buyurmuştur.

Bunun üzerine Hz. Ömer:

—Şimdi sen bana nefsimden de sevimlisin dediğinde, Hz. Peygamber (a.s):

—İmanın kemale erdi, demiştir.(6)

Ashabı kiramın Rasulüllah’a olan bu iman, sevgi ve bağlılıkları, İslam’ın Arabistan sınırlarını aşarak, dünyaya yayılmasının en önemli etkeni olmuştur.

Allah (c.c.) peygamberinin Ehl-i beyt’i için Kuran’da şöyle buyurmuştur:

—Ey peygamber hanımları! Önceki cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. Allah’a ve Rasulüne itaat edin. Ey peygamberin ehl-i beyt’i! Allah sizden günahları giderip, sizi tertemiz yapmak istiyor.(7) Bu ayet’in inişi üzerine, Rasulüllah’da görülen davranışı, sahabe-i kiram şöyle nakletmiştir:

—Rasulüllah (s.a.v.), Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’le beraber geldi. Onların ellerini kendi eli içine almıştı. Ali ile Fatıma’yı oturttu. Hasan ve Hüseyin’i de kucağına aldı. Elbisesini onların üzerine örttü. ‘Ey ehl-i beyt, Allah eksikliğinizi giderip sizi tertemiz kılmak ister.’ Ayetini okudu. ‘Allah’ım, bunlar ehl-i beyt’imdir. Benim ev halkımın temizlenmeye en fazla hakları vardır.’ Diyerek dua etti. Biz ehl-i beyt’ten miyiz? Diye soran hanımlarına ise; ‘Sizler benim için seçildiniz.’ Deyip, ehl-i beyt olduklarına işaret etti.(8)

Peygamberimize ve O’nun ehl-i beyt’ine olan sevgimizi, yüreklerimizde kıymetli bir mücevher gibi taşıyalım. 0nları daima sevgi ve hürmetle analım.

Gönüllerimizde taşıdığımız bu sevgiyi dilimiz ile de söylemek için, peygamberimizin adı anıldığında mutlaka:

—Allahümmesalli alamuhammedin ve ala âli Muhammed, diyerek, Hz. peygamber ve O’nun ehl-i beyt’ine salât, selam okuyalım. Sevginin önemini bildiren hadisi şerifle sohbetimizi tamamlayalım:

—Kişi, sevdiğiyle beraberdir.(9)

————————————-

1- Enbiya    suresi, 107.   Ayet.

2- Al-i İmran   //       31.      //

3- Ahzab          //      56.      //

4-      //             //        6.      //

5- Buhari,    iman,     8.

6- Buhari  Tec. Ter. 1–31.

7- Ahzab       suresi.   33.   Âyet.

8- Ahmet b. Hambel,  Müslim

9- Buhari.       Edeb,     96.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?