İl Özel İdaresi ve Sayıştay Raporu

İl Özel İdaresi ve Sayıştay Raporu

İl Özel İdareleri Sayıştay tarafından her yıl denetlenir. Denetim sonrasında da bir rapor yayınlanır. Bu rapora Sayıştay kendi web sayfasında da yer verir.

Nitekim Giresun İl Özel İdaresi de 2016 yılında Sayıştay tarafından denetlenmiş. Bu denetim raporu Eylül 2017’de Sayıştay’ın web sayfasında yayınlandı.

2017 denetimi ise gelecek eylül ayında yayınlanacak!

Giresun kamuoyunda İl Özel İdaresi ile ilgili olarak, ‘çok borcu var’ deniliyor ya, o borcun net miktarını 2017 Eylül ayındaki resmi rapordan öğreneceğiz.

Şimdi gelelim 2016 denetimine;

Raporda en dikkat çekici tespitler, 29. ve 30 sayfalarda yer almaktadır. Giresun kamuoyu bu sayfalardaki tespitleri Cumartesi günkü SÖZCÜ Gazetesinden öğrendi.

Sayıştay raporuna göre;

İl Özel İdaresi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa aykırı işlem yapmış. Özellikle kanunun 3. ve 35.maddelerine vurgu yapılarak yapılan eksiklik  dile getiriliyor.

Şöyle ki;

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği adına kayıtlı olan ve Giresun İl Özel İdaresi adına düzenlenmiş bulunan 4698*****5176 no’lu Ziraat Bankası KOBİ kart çıkartılmış.

Bu kartın 100.000,00 TL kullanılabilir kart limiti ve 75.000,00 TL nakit avans limiti bulunmakta imiş.

Sayıştay Raporu diyor ki;

‘ Bu türden bir ödeme yöntemi yasaya aykırıdır. 5018 no’lu yasada böyle bir ödeme yöntemi yoktur.’

İl Özel İdaresi yetkilileri rapora da giren savunmalarında , “Sayın Valimizin il içi ve il dışı çalışmalarında aciliyetine binaen yapması gereken ve öngörülmeyen harcamalarında kullanılmak üzere kredi kartı alınmış olup Sayın Valimizin kullanımına sunulmuştur. Yapılan harcamalara ilişkin fişler geldiği zaman karta ödeme yapılmaktadır” diyorlar.

Demek ki meblağı yüksek olan kredi kartını dönemin Giresun Valisi kullanıyormuş!

Yine raporda belirtildiğine göre bu kart ile temsil ve ağırlama giderleri ile tören, fuar ve organizasyon giderleri için harcama yapılmış.

Rapordan öğreniyoruz ki dönemin Giresun Valisi Hasan Karahan’ın cebinde Özel İdare Müdürlüğüne ait bir kredi kartı var. Vali çeşitli harcamaları bu kart ile yapıyor. Ödemeleri de harcama fişleri geldiğinde Özel İdare Müdürlüğü yapıyor!

İlin mülki idare amiri 5018 sayılı yasaya aykırı işlem yapıyor…

Bu tür harcamalar ‘getir fişi götür parayı’ yöntemine açık olduğu için mevzuata aykırıdır.

Sayıştay’ın hazırlamış olduğu raporlar 3346 sayılı kanuna göre TBMM’de görüşülür.  Süreç hukuki şekilde işler ise 5018 sayılı yasaya aykırı harcamalar konusu yargıya taşınabilir.

Bu konunun takipçisi öncelikle TBMM’de ilimizi temsil eden milletvekilleri ve Giresun’daki siyasi partiler olmalıdır.

Ancak yapılması gereken bir şey daha var.

Özel İdare Müdürlüğünün borç batağında olduğu kamuoyunda dile getiriliyor. Raporda da buna vurgu yapan tespitler var.

Kart olayı ve bazı ihaleler gösteriyor ki bir han-ı yağma kokusu var gibi…

O zaman İl Genel Meclisinin CHP’li üyelerine görev düşüyor.

Vali Karahan’a yüksek meblağlı kredi kartı verilmesini kim talep etmiş. Bu konuda ilimiz iktidar milletvekillerinden bir telkin olmuş mu? Hangi tarihte bu kart kullanılmaya başlanmış?

Yıllara göre ne kadar ve hangi harcamalar yapılmış?

Vali Karahan’ın ilimizden ayrılması sonrasında kredi kartının akıbeti ne durumdadır. Halen kullanımda mıdır?

Bu konularda etkin bir çalışma yürütmeleri ve Giresun kamuoyunu aydınlatmaları gerekiyor.

Aynı şekilde ‘İl Özel İdaresinin başı’ olarak Giresun Valisi Sayın Sarıfakıoğulları’na da görev düşüyor. İl Özel İdaresinin ‘çiftlik’ gibi kullanılmasının önlenmesi öncelikle valinin görevidir.

İl Özel İdaresinin 2016 bütçesi 46.000.000,00 TL’dir.

Buna rağmen İl Genel Meclisinin 07.12.2016 tarih ve 2016/313 sayılı kararı ile uygulamaya konulan 60.000.000 TL tutarındaki Ek Bütçe talebi vardır.

Bütçeden daha fazla ek bütçe!

Sayıştay denetçisi raporunda diyor ki; “Ek bütçe talebi yapıldığı tarihe kadar yapılan harcamaların tutarı 113.385.477,44 TL’ dir.”

67.385.477,44 TL tutarında ödenek üstü harcamada bulunulmuş!

Demek ki ya bütçe yapmasını bilmiyorlar ya da hesabı kitabı bilmiyorlar… Kamu kaynaklarının çar çur edilmesi de suçtur.

Giresun İl Özel İdaresi borç batağında olduğu söyleniyor.

Başta kart harcamaları ve ihaleler konusu ciddi şekilde ele alınmalıdır.

Sayıştay Raporuna yansıyan,

-Ödenek üstü harcamaların

-Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri tertibinden kredi kartı ile harcama yapılmasının,

-İş makinaları kiralamalarının,

-Kıdem tazminatı fonundaki kesintilerdeki açığın,

Valilik tarafından titiz bir inceleme-soruşturmaya tabi tutulması gerekiyor.

Konu hakkında İl Genel Meclisindeki CHP’li üyelere de büyük görev düşüyor…

Çar çur edilen vatandaşın parasıdır!

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?