İLAN

İLAN

T.C. GİRESUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

İLAN

ESAS NO : 2017/310 Esas

DAVACI : SELAHADDİN ÇAKIR

DAVALILAR : 1-MALİYE HAZİNESİ

2-KEŞAP İLÇESİ YOLBAŞI KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

 

DAHİLİ DAVALILAR : 1-VAHİDE ÇAKIR

2-NAYİDE ÖZTÜRK

3-NESİME ÇAKIR

4-NAYİME GÖKÇE

5-HAYRİ ÇAKIR

 

TAŞINMAZIN BULUNDUCU YER : Giresun İli Keşap İlçesi Yolbaşı Köyü

MEVKİİ : Yol Altı Kuzca ve Köy

VASFI : Fındık Bahçesi

YÜZÖLÇÜMÜ : 43,27 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Balıklısu Köyü Tüzel Kişiliği ve Maliye Hazinesi

DAVANIN ÖZETİ : Giresun İli Keşap İlçesi Yolbaşı Köyünden Hasan oğlu Selahaddin Çakır mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde; maliki olduğu Yolbaşı Köyünde 103 ada 1 parselin 43,27 m2 olarak tapuya kayıt edildiğini, ancak yerinin bir kısmının köy yoluna katıldığını, mahkememizce mahallinde 30/04/2018 tarihinde yapılan keşif neticesinde davacı yanın iptalini talep ettiği kısmın 13,40 m2 olduğu ve kadastro tespiti sırasında yola terk edildiği anlaşıldığından, TMK.nun 713/4-5 maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde açılan davaya itiraz edilebileceği, itiraz edilmediği taktirde mevcut delillere göre karar verileceği ilan olunur.

BASIN 2018 / 306 – 46

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?