ILIK SU MÜSLÜMANI

ILIK SU MÜSLÜMANI

Onlar üzerlerine görev olarak tevdi edilen namazlarını, camilerde cemaatle veya evlerinde huşu ile eda ederler. Onların büyük bölümü salati duha, salatü evvabin,  salatü tahiyyat’ül mescid, salatü teheccüd ve bunlar gibi diğer nafile namazları da ihmal etmezler.

Onlar ramazan orucunu, bir kısmı da şevval, muharrem, pazartesi-Perşembe oruçlarını ve sair nafile oruçları da itina ile eda ederler.

Onlar Hac, umre, zekat, kurban, fitre, sadaka, ve diğer infaklar gibi bilinen ibadetleri yerine getirdikleri gibi; kendilerine göre sevap getirici bir çok hasenatı da ifa ederler.

Onlar camilerde muhtelif sebeplerle icra edilen mevlid-i şerifleri, okunan kaside, ilahi ve benzeri dini müzikleri aşkla, iştiyakla dinlerler;  hatta bu esnada bazılarının gözleri yaşarır, kalpleri ürperir, duygulanırlar, göz yaşlarının yanaklarına aşağı akmalarına mani olamazlar…

Onların sakal-ı şerifleri, cübbe ve sarıkları, şalvarları şer’i ölçülere uygundur. Hanımları ise tesettürlüdür, edep ve haya timsalidir, faziletli ve salihadırlar.

Onlar ehl-i tariktir, ehl-i takvadır. Her gece binlik tesbihlerini 15-20 defa, hatta bazıları yüzlerce kere çevirirler, saatlerce zikrederler; dergahlarda icra edilen zikir meclislerine katılırlar. Gavsları, şeyhleri, mürşidleri ne emrederse eksiksiz yerine getirirler.

Yani, sizin anlayacağınız Onlar fırka-i naciyedirler, ehl-i Cennettirler, dereceleri yüksektir, sarayları şıktır.

İtiraz gelebilir: Siz öyle diyorsunuz, ama bu adamlar sütten çıkmış ak kaşık değiller ki. Hatta sizin bilemediğiniz neler var neler….

Onlar kul hakkı yemekten, dedi-kodu yapmaktan, gıybet etmekten, komşusunun sınırını geçmekten, komşuya eza etmekten hiç çekinmezler; olsun !!!

Onların bankalarda faizli hesapları ve ceplerinde buna dair bir kaç tane hesap cüzdanları vardır, namaz esnasında yaka ceplerinde bunları görmek mümkündür. Olsun !!! Devletin verdiği faiz haram olmaz-mış!!!

Onların çocukları nişan ve düğün törenlerinde her türlü haramı işlerler, onların bu tür cemiyetleri diğerlerinin cemiyetinden daha da eşed olur. Olsun!!! Nişan ve düğün hadisesi hayatta bir kere oluyor. Çocuklar böyle istiyor, hevesleri var….

Onların evlatları kendileri gibi mütedeyyin, dindar değiller ve bu adamlar bundan rahatsız da olmuyorlar. Zira bunlar zamane çocukları, oğlan züppe-kız hoppa ama devir böyle, ne yapsınlar!!!

Onlar siyasi liderlerinin her dediğini onaylarlar, her icraatını beğenirler. Hatta faizin ekonominin gereği ve normal kabul edilmesini, zinanın ve domuz etinin serbest hale getirilmesini dahi doğru bulurlar, hararetle savunurlar. Çünkü : “O yanlış iş yapmaz, vardır bir bildiği” ilkesine şeksiz ve şüphesiz iman ederler, bu konularda ihmali ihanet kabul ederler, asla affedemezler !!!

Onlar için ülkede edep ve hayanın buharlaşması, ahlak ve maneviyatın tahribe uğraması, her türlü haram ve günahların devlet eliyle icra edilmesi sakıncasızdır, ne yapsın adamlar!!! Bu ülkede Müslüman olanlar da vardır, Müslüman olmayanlar da olmayan da vardır-mış!!!

Ne söylersen söyle, ne edersen et. Ilık su Müslümanları için bunlar gayet olağan şeyler. Bunlar oluyor diye Cennet-i Âlâ’dan vaz mı geçsinler? Zira siz, kıskandığınız için böyle konuşuyorsunuz, kıskananlar çatlasın-mış!!!

Şunu kafanıza yerleştiriniz. Büyük Ustamız, Yüce Sultanımız, Koca Reisimiz, Dünya Liderimiz, 37. Padişahımız ve AKP asla yanlış iş yapmaz-mış!!! Tamam mı?

Anlaşıldı mı Efendim? Selam ve dua ile….

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?