İSMMMO Akademi Hakkında Yeni Tespitler…

İSMMMO Akademi Hakkında Yeni Tespitler…

Biliyorsunuz daha önce İSMMMO Akademi hakkında iki yazı yazmıştım. 2014[1] ve 2015[2] yıllarında yazdığım bu yazılar genelde bir önceki yılların bilanço analiz şeklindeydi. Meslek kamuoyunda epey yankılanan bu yazılar bizi üçüncüsünü de yazmaya itti. 14 Temmuz Perşembe günü oda Nejat Koyuncu Salonunda yapılan İSMMMO Akademi genel kuruluna 41 kişilik genel kurul üyeleri katıldı. Belki çoğu kişi bilmez ama akademi genel kurulu İSMMMO yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra denetim ve disiplin kurulundan birer üye, diğer kurullardan birer ikişer üye, temsilci ve öğretim üyelerinden oluşuyor. Belki daha önce 40 kişi olan üye sayımız onursal başkanımızın da katılımıyla 41 kişiye çıkmış. Benim işgüzarlığımdan olsa gerek birkaç arkadaşımızı da dinleyici faslından genel kurula davet ettim ancak idarecilerimizin böyle bir usulleri olmadığından genel kurulu izleyemediler.

Esasında elimize tutuşturulan faaliyet raporu her şeyi açıkça anlatıyordu ama yine de çok ciddi bir genel kurul icra ettik. Prof. Cemal İbiş hocamızı büyük bir ciddiyet içinde genel kurulu yönetmek ve divan tutanağını imzalamak üzere divan başkanı seçtik. Yanına da iki arkadaşımızı yardımcı olarak görevlendirdik. Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı büyük bir ciddiyetle okundu.

Yücel Akdemir başkanımız kısaca hoş geldiniz dedikten sonra Genel Sekreter Orhan Sarıgene faaliyet raporunu okudu. Rapor üzerine konuyu daha önce yazmış biri olarak söz alarak eski yazdıklarımı ve yeni tespitlerimi söylemek ihtiyacı hissettim. Akademi fikri elbette her gün değişen bir mevzuata sahip bir mesleğin mensubu olarak güzel bir fikir olarak düşünülmüş. Değişen mevzuat ve yeni gelişen işkolları hakkında fikir sahibi olmak için bulunmaz bir fırsat. 2009 yılında kurulan ve bu yedi sene içinde odadan aktarılan kaynaklarla finanse edilen bu kurum ne yazık ki kötü yönetimler sayesinde oda kaynaklarının 1.600.000 TL’sini heder etmiş. Bunun 550.000 TL’si sermaye olarak konmuş 1.100.000 TL’si de borç olarak verilmiş durumda. Aşağıda inceleyeceğiniz gibi son iki yıl hariç hep zarar edilmiş. Zararın kaynağı da genel yönetim giderlerinden kaynaklanıyor. Yine dikkati çeken bir husus da son iki yılda genel yönetim giderleri nerdeyse sıfır noktasına inmiş. Kiralık yerde faaliyet gösteren bir kurumun bağımsız bir muhasebesi varsa, kirası, elektriği, suyu ve doğalgazı nereden ödeniyor?

Bir diğer konu da huzur haklarının yüksekliği olmuştur. Her yıl 200-250 bin TL olarak düşünülen huzur hakları zarar artırıcı unsurlardan biridir. Oda yönetim kurulu üyelerinin başka kurullara da seçilerek adeta huzur hakkını ücret şekline dönüştürmeleri hatta orta büyüklükte şirket ceoları kadar ücret almaları şaşılacak bir durumdur. Belki karlı olsa göze batmayacak bu durum akademinin batık hale gelmesine sebep olmuştur. Özellikle 2010 yılı gerçekleşen bütçe kalemlerine dikkatinizi çekerim. Huzur hakkı olarak 2010 yılında 264.000 TL olarak tahmin edilmiş bunun da 243.000 TL’si gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %92 olmuştur. Yine 2014-2015-2016 yıllarında huzur hakkı 201.000 -211.000 -222.000 TL olarak öngörülmüştür. Bunların ne kadar gerçekleştiğini bilmiyoruz. Çünkü yayınlanan mali tablolarda gerçekleşme oranını göstermekten vazgeçmişler.

Yine yukarıda belirttiğimiz kira giderini sonraki yıllar bilançolarında ayrıntısı ile göremiyoruz. Genel faaliyet giderleri 2-3 bin lira gibi komik rakamlarda kalmıştır. Oysa 2010 yılı bilançosuna baktığımızda kira gideri olarak 300.000 TL öngörülmüş ve 170.000 lira olarak gerçekleşmiştir. Akademi hala aynı yerde olduğuna ve kiralar da yerinde durmadığına göre bunun sonraki yıllarda daha da arttığına şüphe yoktur.

Belki genel kurul günlerinde meslektaşlarımız yeterince incelememişlerdir diye biz bazı raporları yazımız ekinde sunuyoruz. Belki ilgilenenler çıkabilir.

[1] https://ibalcim.wordpress.com/2014/03/07/ismmmo-akademi-faciasi/

 

[2] https://ibalcim.wordpress.com/2016/07/09/ismmmo-akademi-faciasi-2/

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?