ISO 9001 Şartları Nelerdir?

ISO 9001 Şartları Nelerdir?

ISO sertifikası almak için bir şirket veya kuruluş, kendi iç süreçlerini, prosedürlerini ve standartlarını bildiren belgeler sunmalıdır. Bu belgeler (veya Kalite Yönetim Sistemi), bir şirketin sürekli olarak kaliteli ürün ve hizmetler sunabildiğini belirler.

Yazı içerisindeki bazı başlıklar;

ISO 9001:2015 nedir?

ISO 9001 gereksinimleri nelerdir?

Zorunlu dokümanlar — Doküman ve kayıtlar

Çoğunlukla dokümante edilen ancak zorunlu olmayan şartlar

ISO Kalite Yönetim Sistemi

ISO Sertifikası Almanın Faydaları

ISO 9001 standard maddeleri

Ürün ve hizmetler için operasyonel şartlar

ISO sertifikalı olmayı mı düşünüyorsunuz? En son ISO 9001 gereksinimlerini bulmak mı istiyorsunuz? ISO 9001’in son sürümünden bu yana önemli ölçüde değiştiler. En son gereksinimler hakkında bilmeniz gereken her şey izleme, belgeler ve kayıtlar https://www.iso-9001-checklist.co.uk/iso-9001-requirements.htm ve https://adldestek.com/ sayfalarından sizler için derlendi.

Zorunlu ve zorunlu olmayan şartlar vardır; Hangi gereksinimleri belgelemeniz gerektiğini öğrenmek için yazıyı okumaya devam edin.

ISO 9001 ve ISO 9001:2015 Nedir?

Kalite yönetim sistemini oluşturmak, uygulamak ve sürdürmek, herhangi bir şirket için önemli bir belge gereksinimidir. Bir şirketin sağladığı ürün ve hizmetlerin kalitesini destekleyen prosedürleri ve politikaları resmileştirir.

Bunu yapmanın bir yolu, ISO standardını takip etmek ve ISO 9001:2015 sertifikası almaktır. ISO 9001:2015 olarak bilinen uluslararası standart, bir şirketin sürekli olarak uluslararası kalitede ürün ve hizmetler sunabileceğini belirleyen bir sistem için gereksinimlerin bir listesini verir.

Güncel Sürüm; ISO 9001:2015

2015 yılında yayınlanan en yeni sürümdür. Önceki sürüm 2008 yılına aitti. Dünya çapında kullanılan uluslararası kalite standardı müşteri deneyimini ve memnuniyetini artırmak için hazırlandı ve on maddelik şartlardan meydana geliyor.

Standardın uygulanmasıyla ISO 9001:2015, müşteri deneyimini ve memnuniyetini iyileştirmeyi amaçlar. Aynı zamanda, büyümeyi ve sürekli gelişmeyi hedefleyen bir kültürü teşvik ederken, kaliteli hizmet ve ürünler üretebilmesi için bir şirketin iç sistemini iyileştirmeyi de amaçlar.

ISO sertifikalı şirketler tarafından uyulduğunda müşterilere şirketin uygun bir Kalite Yönetim Sistemi kurduğuna dair güvence veren kalite yönetim ilkelerini şart koşar.

Basitçe söylemek gerekirse, ISO sertifikası, şirketinizin güvenilir olabileceğini gösterir.

Ayrıca, bir şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin uluslararası kalitede olduğu anlamına gelir; Dünyanın her yerinden ülkelerden farklı şirketlerle uyumlu.

ISO 9001 Şartları Nelerdir?

Sertifika veren herhangi bir standardizasyon veya düzenleyici kuruluşta olduğu gibi, özellikle bu uluslararası bir standart olduğu için, uyulması gereken birçok gereklilik olduğunu bekleyebilirsiniz.

Tüm düzenleyici gereklilikler, ISO tarafından on maddede belirtilmiştir.

Zorunlu gereksinimlere uyulması gerekirken, zorunlu olmayan gereksinimler belgeleme amacıyla sunulabilir. ISO 9001:2015 ile uyumlu olarak belgelendirilmek için aşağıdaki belgeler sunulmalıdır.

ISO 9001 Zorunlu Gereklilikler: Doküman ve Kayıtlar

Ekipman kalibrasyon kayıtlarının izlenmesi ve ölçülmesi

Eğitim, beceri, deneyim ve niteliklerin kayıtları

Ürün/hizmet gereksinimleri inceleme kayıtları

Tasarım ve geliştirme çıktılarının gözden geçirilmesi hakkında kayıt

Tasarım ve geliştirme girdileri hakkında kayıt

Tasarım ve geliştirme kontrollerinin kayıtları

Tasarım ve geliştirme çıktılarının kayıtları

Tasarım ve geliştirme değişiklikleri kayıtları

Üretilecek ürünün ve sağlanacak hizmetin özellikleri

Müşteri mülkü ile ilgili kayıtlar

Üretim/hizmet sağlama değişiklik kontrol kayıtları

Ürün/hizmetin kabul kriterlerine uygunluk kaydı

Uygun olmayan çıktıların kaydı

Ölçüm sonuçlarının izlenmesi

İç denetim programı

İç denetimlerin sonuçları

Yönetim incelemesinin sonuçları

Düzeltici faaliyetlerin sonuçları

Her Şeyi Tek Başınıza Yönetmeye Çalışmayın!

Tüm ISO 9001 gereklilikleri, Kalite El Kitabı Şablonumuzda tam olarak belgelenmiştir ve açıklanmıştır.

Zorunlu Olmayan Ancak Genelde Dahil Edilen Doküman ve Kayıtlar

Kuruluşun ve ilgili tarafların bağlamını belirleme prosedürü

Riskleri ve fırsatları ele alma prosedürü

Yeterlilik, eğitim ve farkındalık için prosedür

Ekipman bakım ve ölçüm ekipmanı prosedürü

Belge ve kayıt kontrolü prosedürü

Satış ve pazarlama prosedürü

Tasarım ve geliştirme prosedürü

Üretim ve hizmet sağlama prosedürü

Depolama prosedürü

Uygunsuzlukların ve düzeltici faaliyetlerin yönetimi için prosedür

Müşteri memnuniyetini izleme prosedürü

İç denetim prosedürü

Yönetim gözden geçirme prosedürü

Yukarıdaki listeyi gördükten sonra, onun çok fazla kağıt işi içermesi gerektiğini düşünebilirsiniz!

Ancak, bu sertifikaya sahip olmak, diğer şirketlere ve insanlara, bir süreç yaklaşımı ve sürekli iyileştirme kullanarak şirketinizin uluslararası bir kalite standardını geçtiğini bilmelerini sağlar.

ISO sertifikası sadece tüketicilerinize değil, aynı zamanda şirketinizin kendisine de fayda sağlar.

Kalite Yönetim Sistemi, bir şirketin ürün ve hizmetleri nasıl sunduğuna dair bir kılavuz görevi gören politika, prosedür ve diğer kayıt setlerini ifade eder. ISO 9001 dışında da yönetim sistemleri bulunmakta ve birbirleri ile entegre olabilmektedirler.

Başka bir deyişle, şirket içinde ve çıktıları ile kalitenin nasıl sürdürüldüğünün bir tür dahili el kitabıdır. KYS, bir şirketin ürün ve/veya hizmetinin kalitesini artıran politika ve prosedürleri gösteren ve raporlayan belgelerle tanımlanan bir sistem bütünüdür.

Bir şirketin kalite yönetim sistemi, projelerini planlama ve yürütme sistemlerini gösterir; buna müşteri memnuniyetinin nasıl artırılacağı da dahildir.

Genel olarak Kalite Yönetim Sistemleri, bir şirket içindeki uygulama standartlarını belirlemeyi amaçlar. Bunu yaparak bir şirket, ürünlerini ve hizmetlerini nasıl üretebileceklerini resmileştirmeyi ve belgelemeyi umuyor. KYS, şirketin çıktılarının ötesinde, çalışanların sürekli büyümesi ve gelişmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri de eğitimlerle detaylandırıyor.

Çalışanlar bir organizasyonun işleyişinde ayrılmaz bir rol oynar, bu nedenle organizasyon içinde profesyonel gelişimlerini sağlamak önemlidir.

İşin doğası ve nasıl yürütüldüğü nedeniyle her şirketin sahip olduğu farklı bir kalite yönetim sistemi olabilir.

Çok sayıda şirket kaliteli ürün ve hizmet üretmeyi amaçlarken, her şirketin kalite yönetim sistemi başka bir şirketin kalite yönetiminden farklı görünebilir.

ISO 9001:2015 sertifikasına başvurmak, bir şirketin kalite yönetim sisteminde belirtilen prosedür ve uygulamaları “meşrulaştırır”. ISO sertifikası alan bir şirket, şirketin şartlara uygun olduğu anlamına gelir.

ISO Belgelendirmesinin Faydaları

Sertifikasyon için zorunlu ve zorunlu olmayan gereksinimler listesine göre, görev çok göz korkutucu görünüyor! Ancak veriler şirketlerin ISO sertifikası almaktan büyük fayda sağladığını göstermiştir .

Müşteri memnuniyeti: Bir müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için şirket önce pazarını ve ihtiyaçlarını belirlemelidir. Şirketler, pazarlarının ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olarak, pazarlarının ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve hizmetleri sürekli olarak sunabilirler.

İç politika ve prosedürlerin entegrasyonu: Tüm Kalite Yönetim Sistemleri belgelerinin derlenmesi ve ISO tarafından uyumlu olarak sertifikalandırılması, şirketin süreç ve prosedürlerini kolaylaştırmayı amaçlar.

İyileştirilmiş şirket imajı ve itibarı – ISO 9001:2015 sertifikası almak ve hatta almaya çalışmak kolay bir iş değil. Daha önce de belirtildiği gibi, bu sertifikaya sahip olmak, bir şirketi dünyanın dört bir yanından aynı kalite standartlarını takip eden diğer şirketler arasına yerleştirir.

Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen şirket kültürü: ISO 9001:2015 ile uyumlu bir şirket, ürün ve hizmetleri iyileştirmeyi amaçlayan prosedürlere sahiptir; ayrıca çalışanlarının mesleki gelişimlerini ve şirket kültürünü teşvik etmeyi amaçlar.

Paydaşlar için fırsatlar: ISO sertifikası almaları uluslararası uygulama standartlarını karşılamalarını gerektirdiğinden, kuruluşlarında akredite bir tedarikçi olmak için ISO sertifikasını şart koşan belirli şirketler vardır.

Müşteri Odaklılık: herhangi bir işletmenin amacı müşteriyi memnun etmek ve onları mutlu etmektir. İyileştirme sürecindeki tüm adımlar bu amaç göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. ISO 9001’i uygulayan bir işletme olarak, her karar müşteri ve müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurularak verilecektir.

Süreç Yaklaşımı: Kullanılan süreci vurgulamanın arkasındaki öncül, bir sürecin kontrol edilip tekrarlanabilmesidir, ancak sonuçlar büyük ölçüde sürecin bir sonucudur. İstenilen sonuçları ürettiği kanıtlanmış bir sürece odaklanarak, bu sonuçlara ulaşma oranınızı artırabilirsiniz.

ISO 9001, işe giren ve çıkan her şeyin dağıtım için en üst düzeyde olmasını sağlamak için herhangi bir sertifikalı kuruluş tarafından aktif olarak takip edilmesi ve sürdürülmesi gereken bir dizi kalite standardını özetlemektedir.

ISO 9001:2015 sertifikası almak ve şirketi yönetmek için yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, mümkün olan en iyi iş uygulamaları ve sonuçları için şiddetle tavsiye edilir.

ISO 9001’in on maddesi ve gerekliliklerinin tümü ile, herhangi bir tür işletmenin günlük işlemlerinde hatalara çok az yer vardır.

ISO 9001 Standard Maddeleri Nelerdir?

1 Kapsam

2 Normatif referanslar

3 Terimler ve Tanımlar

4 Kuruluşun bağlamı

4.1 Kuruluşun İçeriğini Anlamak

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak

4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.4 Kalite yönetim sistemi ve süreçleri

5 Liderlik

5.1 Liderlik ve bağlılık

5.1.1 Kalite Yönetim Sistemine Yönelik Liderlik ve Taahhüt

5.1.2 Müşteri Odaklılık

5.2 Politika

5.2.1 Kalite politikasının oluşturulması

5.2.2 Kalite politikasının iletilmesi

5.3 Kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler

6 Planlama

6.1 Riskleri ve fırsatları ele almaya yönelik eylemler

ISO 90001’de risk nasıl ele alınır?

6.2 Kalite hedefleri ve bunlara ulaşmak için planlama

6.3 Değişikliklerin planlanması

7 Destek

7.1 Kaynaklar

7.1.1 Genel

7.1.2 İnsanlar

7.1.3 Altyapı

7.1.4 Proseslerin işletilmesi için ortam

7.1.5 Kaynakların izlenmesi ve ölçülmesi

7.1.6 Kurumsal bilgi

7.2 Yeterlilik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Belgelenmiş bilgiler

7.5.1 Genel

7.5.2 Dokümante edilmiş bilgilerin oluşturulması ve güncellenmesi

7.5.3 Belgelenmiş bilgilerin kontrolü

8 Operasyon

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.2 Ürünler ve hizmetler için gereklilikler

8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

8.4 Dışarıdan sağlanan süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin kontrolü

8.5 Ürün ve hizmet sunumu

8.6 Ürün ve hizmetlerin serbest bırakılması

8.7 Uygun olmayan çıktıların kontrolü

9 Performans değerlendirmesi

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.1.2 Müşteri Memnuniyeti

9.2 İç Denetim

9.3 Yönetim İncelemesi

10 İyileştirme

10.1 Genel

10.2 ISO 9001’e Uygunsuzluk

10.2 Uygunsuzluk Nedir?

10.2 Düzeltici Faaliyet

10.3 Sürekli İyileştirme

Tüm Firmaların ISO 9001:2015 Başvurusu Yapması Gerekir mi?

ISO 9001:2015 tüm işletme ve kuruluşlara uygulanabilir. Sürekli olarak geliştirmek istediğiniz bir operasyona sahipseniz veya bir operasyon yürütüyorsanız, bu süreçten geçmeniz ve ISO 9001’i kazanmanız şiddetle tavsiye edilir.

ISO 9001:2015 Sertifikası Neden Çok Talep Ediliyor?

ISO 9001:2015, çok aranan bir sertifikadır. Görev zor olsa da bir şirketin ISO tarafından belirlenen uluslararası standarda uymak için gerekli belge gereksinimlerine sahip olduğu ve kesin bir kalite işareti olduğu anlamına gelir.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?