KALİTELİ İNSAN

KALİTELİ İNSAN

Bir ülkenin en temel zenginliği yetişmiş insan gücüdür.

Eğitilmiş, becerileri en üst düzeye çıkarılmış insanlardan oluşan toplumlar bilimden siyasete, ekonomiden kültür-sanata, nitelikli yaşama kadar her alanda en önde yer alırlar.

Başarıya giden yolda her toplumun kaliteli insanlara gereksiniminin olduğu bir gerçek.

En değerli varlık olan nitelikli insanlarla başarı kaçınılmazdır.

Beceri konusunda ustalaşmış kalifiye insan değil, nitelikli olanlara.

Kalite sıfatı, bunun üzerinde tamamını kapsayan kavram olarak alınmalı.

Kalite, tüm iyi özellikleri ya da onların toplamını içerir.

Kaliteli insan;

İyi bir eğitim almış, üretken, yenilikçi düşüncededir.

Öncelikle gerçekçi olup, düşünen, okuyandır.

Neyi, ne zaman, nasıl, ne şekilde yapacağını, hareket edeceğini, nerede duracağını, zamanı en iyi ve verimli olarak kullanacağını bilendir.

Muhakeme yeteneği olan ve bunu bilgisiyle yönlendirip, destekleyendir.

Dünü, bugünü, yarını iyi okur, öngörüsü üst düzeydedir.

Geçmişten ders alarak geleceğe yön verendir.

Görevinin bilincinde olup, tam olarak yerine getirir.

Evrensel değerlerle bezenmiştir.

Kendini dünyanın merkezine koymaz.

Sistemin yapıcı bir elamanı olduğunun bilincindedir.

Onurlu ve dürüsttür.

Onlar eleştirel düşünceye sahip, sorgulayan, demokrasiyi içselleştirerek yaşam biçimi olarak uygulayan, topluma ait değer ve kavramları sahiplenenlerdir.

“Adam gibi adam olmak” söyleminin tüm özelliklerini üzerinde taşır.

Nasıl olunur?

Bu, bireylerdeki sorumluluk bilincinin, eğitimle şekillendirilmesiyle olur.

Temel eksikliğimiz eğitimi aracı kılarak belirlenen hedefleri yakalayamamaktır.

Kaliteli insanlar; kaliteli ortam ve toplumlar oluşturur.

Ne yaptığını bilen, sınıf bilincinin farkında olan toplumlar başarılı olmuşlardır.

Ne yapılmalıdır?

Bir toplumda bireylerin öğrenme gereksinimini yerinde ve yeterince hissedebilmesi için eğitim programlarının buna göre yapılması ve yapılandırılması gerekir.

Bireye, eleştirel düşünme yeteneği kazandıracak, düşünmenin ilkelerini edindirecek, tartışma yeteneği kazandıracak, bir bütünü anlamak onun analiz, sentezini yapabilecek sisteme ihtiyaç bulunmakta.

Bunun için, bireylerin analitik düşünce yeteneğini kazanmaları, sağlam bir temel eğitim, matematik, fizik, kimya, doğa bilimleri olmazsa olmaz koşuldur.

Önemli olan bir problemin çözümünü aşamalı olarak tasarlayabilmektir.

Toplumların nitelikli insanlardan oluşabilmesi için uzun bir sürece gereksinimi vardır.

Ülkelerin kalkınabilmesi, dünyada söz sahibi olabilmesi için önceliği eğitim olmalıdır.

Kaliteli insan yetiştirmenin olmazsa olmazı eğitimi aracı kılmaktan geçer.

Okul öncesinden üniversiteye değin, dünyada söz sahibi olan ülke standartlarındaki  eğitim sistemlerini, toplumun kendine özgü değer ve kavramlarıyla harmanladıktan sonra uygulamaya koyup çıktılarını değerlendirmek gerekir.

Ancak, aynı yönetimin on dört yılda altı bakan değiştiren, her değişimde eğitim sisteminin farklı uygulamalara gidildiği bir anlayışla başarılı olmak olanaksızdır.

Nitelikli insan yetiştirebilmek, başarılı olabilmek için eğitim modelinin birey odaklı olması ön koşuldur.

Siyasi ideolojiler okullara yerleştirilmesi hedef olunca, yüzlercesini ekleyebileceğimiz tanımlamaya çalıştığımız “Kaliteli İnsan”lardan oluşan toplumlar hayal olacaktır.

  1. Kemal Atatürk der ki; “Düşünmeyen beyinler, düşüncesizlere esir olmaktan öteye gidemezler.”

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?