Kimine göre 2. Cumhuriyet, kimine göre de 3. Meşrutiyet

Kimine göre 2. Cumhuriyet, kimine göre de 3. Meşrutiyet

24 Haziran seçimleri ile Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçti. Atatürk’ten günümüze gelen sıralama böyle idi…

Fakat YSK tarafından ilginç bir uygulama gerçekleştirildi.  ‘13. Cumhurbaşkanı’ ifadesini kaldırdı.  Bu uygulamayı yapmasında iktidar çevrelerinden gelen ‘uyarı’ etkili olmuş.

Bu ne anlama geliyor?

1923 yılında kurulan cumhuriyet döneminin sona erdiği anlamına geliyor.

Nitekim AKP ilk grup toplantısında, toplantıyı yöneten Binali Yıldırım’da Erdoğan için “Kurucu Cumhurbaşkanı” ifadesini kullandı.

Bu ifade, YSK’nın  “13’üncü cumhurbaşkanı” ibaresini kaldırması ile birlikte ele alındığında amaç ortaya çıkmaktadır.

Türkiye,24 Haziran seçimleri ile 2.Cumhuriyet dönemine geçmiştir…

Kimileri de bu dönemi 3. Meşrutiyet olarak isimlendirmektedir.

***

Aslında YSK’nın “mühürsüz oyların geçerli sayılacağı” kararı bu süreçte etkili olmuştur. O kararda siyasi etki ile verilmiş bir karardır.

Bu karar ile anayasa değişikliği tartışmalı bir şekilde referandumdan geçmiştir!

Referandumda kabul edilen anayasa maddeleri; 1876 Kanun-i Esasi (Osmanlı Anayasası) maddeleri ile karşılaştırıldığında benzerlikler görülecektir.

Adeta Kanun-i Esasi güncellenmiştir.

1876 Anayasasında da hükümet, meclise karşı sorumlu değildir. Bugün de hükümet TBMM’ye karşı sorumlu değildir.

O dönem padişah 2. Abdülhamit’e karşı sorumlu idi.

Günümüzde ise Erdoğan’a karşı sorumludurlar.

O dönemde de meclisin yetkileri oldukça dar tutulmuştur.

Günümüzde de TBMM’nin pek çok yetkisi elinden alınmıştır.

Meclisin denetim yetkisi 1876 anayasasında yoktur, bugün de yok.

O dönem de kanun çıkarma yetkisi öncelikle meclisin elinde değildi. Meclis ancak 2. Abdülhamit’in uygun bulduğu kanun tekliflerini görüşebilirdi.

Çünkü meclis üyeleri kanun teklifi verebilmek için anayasaya göre izin almak zorunda idi…

Günümüzde de TBMM benzer durumdadır.

Partisinin lideri olarak Yasama organını kontrol eden cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uygun görmediği hiçbir yasa TBMM’den çıkmayacaktır.

Yasama yetkisini KHK’lar ile cumhurbaşkanı kullanacaktır.

O dönemde de başbakan yoktur, şimdi de yok.

O dönem de meclisi fesih yetkisi vardı. Şimdi de var.

Bu benzerliklere bakarak yeni döneme kimileri 3. Meşrutiyet adını veriyor.

Kimileri ise 2. Cumhuriyet…

OHAL dönemini ‘istibdat’ olarak değerlendirenler de var.

***

İktidar partisi ve lideri 2002 yılından bugüne attığı adımları bilerek attı. Bir plan dâhilinde attı. Önce adım adım devleti ve kurumlarını kontrolü altına aldı.

Sonra da o kurumlarında desteği ile son hamlelerini yaptı.

Bu bazen YSK oldu, Bazen Anayasa Mahkemesi oldu, bazen de başka bir kurum.

2002 yılından itibaren bu niyeti göremeyen veya gördüğü halde yeterli mücadeleyi yapamayan ise muhalefet olmuştur.

En başta da CHP olmuştur.

Ana sorumluluk ona aittir…

Çünkü asıl kurucu liderin kurduğu ‘kurucu parti’ kendisidir.

Kurduğunu koruma sorumluluğu da en başta kendisine düşer.

Bunu yapamadı.

Genel Merkez olarak yapamadı.

Örgütler olarak yapamadı.

Elbette bunun pek çok nedeni var. Yönetim anlayışı ile ilgili sorunlar var. Tüzükle ilgili sorunlar var. Programla ilgili sorunlar var. Örgütlenme modeli ile ilgili sorunlar var. Çalışma stratejisi ile ilgili sorunlar var. Kadrolar ile ilgili sorunlar var.

Var oğlu var…

Kurucusu olduğu 1923 cumhuriyetini koruma konusunda gerektiği gibi gardını alamadı…

Fakat herkes koltuğunu koruma konusunda gardını iyi alıyor.

***

Cumartesi günü TBMM’de vekiller yemin ettiler. Yemin metninde yer alan “Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma…” sözünü de söylediler.

Gülümsedim…

Bugün, TBMM denetimi dışında kalacak olan ‘cumhurbaşkanına karşı sorumlu’ olacak ilk bakanlar kurulu açıklanacak.

Yarın?…

“Yeni Türkiye’nin” inşa süreci başlayacak.

Boşuna mı “son başbakan” Binali Yıldırım, ilk grup toplantısında Erdoğan için “Kurucu Cumhurbaşkanı” dedi…

CHP için ise en uygun söz şu olur.

‘Değirmeni sel almış siz takacağını arıyorsunuz.’

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?