KUR’AN-I  KERİM’DEN  DUALAR

KUR’AN-I  KERİM’DEN  DUALAR

Dua, insanların kendilerini yaratan, yaşatan, yöneten ve rızıklandıran Yüce Mevla’ya durumlarını arz etmeleri ve O’ndan istekte bulunmalarıdır. Bizler birer mahlûk olarak, dünya ve âhiret hayatına dair Rabbimizden çeşitli taleplerde bulunuruz, dua ederiz, ama bizler biliriz ki; en güzel isimler Allah’ın isimleri, en güzel hükümler Allah’ın hükümleri ve en güzel sözler de Allah’ın sözleridir. Dolayısıyla, en güzel dualar da Allah’ın, Kitab-ı Kerim’inde bizlere bildirdiği dualardır. Ne kadar güzel konuşursak konuşalım, ne kadar güzel cümle kurarsak kuralım; Allah’ın sözlerinden güzel söz söyleme imkânına sahip olmamız mümkün değildir. O halde, dua ederken örnekleri Yüce Kitabımızdan seçersek daha güzel olur.

Bu itibarla; klavuzumuz, hayat rehberimiz ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’den bazı dua örneklerini bu köşede sizlerle paylaşmak istiyorum ve Allah’a dua ederken bu cümlelerle dua etmenizi tavsiye ediyorum.

“ Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru.” (Bakara:201) “…Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği işler de yükleme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı. Sen, bizim Mevla’mızsın, kâfirlere karşı bize yardım et!”(Bakara:286) “ Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Sen, lütfu en çok olansın.”(Al-i İmran:8)  “Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygambere uyduk. Şimdi bizi(birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) şahitlerden yaz.”(Al-i İmran:53)  “Ey Rabbimiz! Doğrusu sen kimi Cehennem’e koyarsan, mutlak onu rezil etmişsindir. Zalimlerin asla yardımcısı yoktur.”(Al-i İmran:192)  “Ey Rabbimiz! Gerçek şu ki biz, ‘rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçiyi(Peygamberi ve Kur’an-ı) işittik, hemen iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, Rabbimiz.”(Al-i İmran:193)  “Rabbimiz! Bize, peygamberlerin vasıtasıyla va’d ettiklerini de ikram et. Kıyamet Günü’nde bizi rezil etme, şüphesiz Sen, va’dinden dönmezsin.”(Al-i İmran:194)  “…Ey Rabbimiz! Bize bol bol sabır ver, Müslüman olarak canımızı al.”(A’raf:126)  “…Sen bizim sahibimizsin, bizi bağışla, bize acı. Sen, bağışlayanların en hayırlısısın.”(A’raf:155)  “(Rabbimiz) Bize bu dünyada da iyilik yaz, ahirette de, şüphesiz biz Sana döndük.”(Araf:156)  “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz! Dua(ları)mızı kabul eyle.”(İbrahim:40)  “Ey Rabbimiz! (amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve bütün mü’minleri bağışla.”(İbrahim:41)  “Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.”  (Mü’minûn:97-98)  “Rabbim! Beni, gerek bana, gerek ana-babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın salih ameller yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle beni sâlih kullarından eyle.”(Neml;19)  “Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar.”(Kasas:21)  “Rabbim! Bana indireceğin her hayra muhtacım.”(Kasas:4)  “Rabbim! Şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım et.”(Ankebût:30)  “Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de helâkını artır.”(Nuh:28)  “Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için deneme konusu yapma, bizi bağışla. Rabbimiz! Yegâne galip ve hikmet sahibi Sensin.”(Mümtehine:5)  “…Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman eden kardeşlerimize karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz! Şüphesiz Sen çok şefkatli, çok merhametlisin.”(Haşr:10)  “…Rabbimiz! Cehennem azabını üzerimizden kaldır, doğrusu O’nun azabı geçici değil, devamlıdır.”(Furkan:65)  “…Rabbimiz! Bize, gönlümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla. Bizi takva sahiplerine önder kıl.”(Furkan:74)  “…Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.”(A’raf:23)

Yaptığımız ve yapacağımız bütün dualarımızı ve Salih amellerimizi Rabbimizin kabul ve makbul eylemesi temennisiyle, selam ve dua…

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?