ÖĞRETMEN  ÖĞRENCİ VE EĞİTİM KURUMU              

ÖĞRETMEN  ÖĞRENCİ VE EĞİTİM KURUMU              

Eğitimin sorunlarını üç başlıkta inceleyelim.

1-Öğretmen

2-Öğrenci

3- Okul ve yapısı

Eğitim parçaların birleşmesi ile meydana gelen sistemdir. Öğretmen, öğretmenin becerisi, mesleğe karşı ilgisi, öğrencilerle diyaloğu, çevresi, aile yapısı, ekonomik durumu. Öğretmenle ilgili olan kısım, öğrenci ile ilgili kısım öğrenci okula karşı ilgilimi, ailesi çocukla ilgilimi. Çocuğun çevresi ve arkadaş yapısı. Okul ile ilgili kısmı, okul ve yapısı, eğitim ortamı uyumlumu, okulun durumu, sınıf sayıları, okulun sosyal faaliyetleri, kütüphane ve laboratuvar durumu ayrı ayrı etkenlerdir.

Önce öğretmen demiştik biz öğretmen yetiştirmeden önce, öğretmenlik mesleğini kaldıra bilecek kapasitesini araştırıp öğretmen lisesine ve fakültesini seçmesi için şans tanınmalıdır. Alınan puan ikinci sırada olmalı herkesi öğretmen yapmaya kalkarsak noksanla başlarız. Öğrenci ile diyalog kuramaz kuramayınca kalite düşer. Öğretmenin arkadaş çevresi ve yaşam biçimi önemli etkendir. Bir eğitmenin örnek kişi olması ve çevresindeki kişilerle ve velilerle diyaloğa girmelidir. Ekonomik durum önemli etkendir, kendisini yeniliğe açması ve yayınları takip etmesi gerekir. Ailesi ile huzurlu olması için onlara zaman ayırmalı ve sosyal faaliyetlere katılmalı; bunun için ekonomisinin iyi olması lazımdır. Aksi taktirde mesleğine adapte olmaz buda kalitenin düşmesi demektir. Öğretmen günde iki saat çalışan din görevlisinin aldığı maşı alamamaktadır.

Öğrencinin okula karşı ilgisinde etken ailedir. Aile çocukla ilgilenmez ve çocuğun çevresinde bulunan arkadaş gurubu oyun ve başka yönlere karşı ilgili ise öğretmenin çabası faydalı olmaz. Hep eğitimin kalitesi okulda aranır ama etkenler hiçbir zaman birleştirilmez. Bunun için hep iyi öğretmen ilgisiz öğretmen mantığı veli tarafından ön plana çıkartılır. Kişiler amaca ulaşmak için önce kendini sorgulamayı bilmelidir.

Tabi önemli etkenlerden olan diğer konuyu irdelememiz gerekiyor. Okulun fiziki yapısı nasıldır o okulda çocukların ihtiyaçlarını yeterince karşılayan tuvalet, lavabo yeterlimi ve gerekli temizlik yapılıyor mu, koridor genişliği, havalandırma yeterlimi beslenmeleri için; kantin ortamı hijyen mi önemli konular sınıfta bulunan öğrenci sayısı, Sınıfların mevcudu 15-20 kişi olmalıdır. Okulda sosyal içerikli faaliyet yapmak için ortam ve okulun fiziki yapısı uygun olmalıdır. Kütüphane iç donanımı ve düzeni çalışmaya uygun olmalı, bulunan kitaplar öğrencinin seviyesine ve müfredat programına uygun olmalı, okulda deney yapmak için laboratuvar kullanım şeklinin ve alanın öğrencilerin tamamına hitap edecek nitelikte olmalı. Bunlar ve benzer şartlara uygun 0/0 kaç okul var araştırma yapılıp istatistik bilgiler çıktımı.

Dünya ülkelerini incelediğimiz zaman gelişmiş ülkeler vardır, bunların sayısı 49 tanedir. Ülkenin gelişmişlik düzeyi eğitim sistemindeki Fen gurubunun başarısıyla orantılıdır. Dünyada 188 ülke sıralamasında bizim ülkemiz 72.ci sırada bulunuyor. Yukarda yapmış olduğum açıklamalar ülkelerin eğitim kalitesinin ne kadar bilinçli ve kurallar çerçevesinde yapıldığını gösterir. OECD ülkeleri ve  Bizim ülkemizde eğitime bütçeden ortalama pay 0/0 0,2 ayrılırken OECD ülkelerde bu oran 0/0 1 civarında bulunuyor. Bu göstermekte ülkelerin eğitime verdiği pay toplumun gelişmesi ile doğru orantılıdır.

Sistemin tamamına bakınca toplumun gelişme ölçüsü eğitime bağlı, şatlara uygun olmayan ve yapılan eğitim sistemi, sıraladığımız şartları taşımıyorsa hiçbir zaman başarı getirmez. Toplumun yapısı değişmez sadece Ülke insanı oyalanır uyutulur. Eğitimin isminin Milli olması yeterli değil Anayasaya müfredat belirlenip konmalı ve sistem devam etmelidir. Her gelen Bakan kendine göre düzenleme yaparsa eğitim sistemi toplumu bilgisiz ve toplumlar arasında diyalog kuramayan nesiller yetiştirir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?