ÖĞRETMEN OKULU MEZUNLARI VE GELENEKSEL BULUŞMALARI

ÖĞRETMEN OKULU MEZUNLARI VE GELENEKSEL BULUŞMALARI

Sevgili dostlar,
Değerli canlar,

Baştan söylemedi demeyin…
Bugünkü sohbetimiz toplumsal içerik taşımadığı gibi biraz özel olacak…
Yani daha açık bir ifadeyle söyleyecek olursak;

Giresun Öğretmen Okulu mezunlarının geleneksel hale getirdiği ‘Buluşmalar’ üzerine olacak…

Ancak asıl anlatmak istediğim konuya girmeden önce Giresun Öğretmen Okulunun yaptığı kısa tarihsel yolculuğa -çok kısa olmak koşuluyla- değinmek isterim..

İsterim istemesine de…
Ancak okulun resmi kayıtlardaki adı ve statüsel tarifinin doğrusu Giresun Öğretmen Okulu değildir…

Doğrusu;
Kız öğrencilerin çoğunluğunun ‘yatılı’ statüye tabi olmasından dolayı resmi kayıtlardaki asıl ifade biçimi;
Giresun Kız İlköğretmen Okuludur..

1962 yılında başlamıştır ‘öğretmen’ yetiştirmeye..
Ve 13 yıl gibi kısa bir yolculuk yaptıktan sonrada 1973 yılında yürürlüğe giren 1339 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 43. maddesi ile öğretmenliğin tanımı yeniden yapılıp ve statüsü de değiştirilerek son mezununu 1975-76 yılında veren Öğretmen okulları, görevini iki yıllık Eğitim Enstitülerine devretmiştir.

Her neyse..
Asıl onumuz bu değil…
Bu sadece konuma tarihsel küçük bir eklenti…

Asıl değinmek istediğimiz konu, bu okuldan mezun olanların arada-bir farklı farklı illerde toplanma etkinliklerinin geleneksel hale dönüştürdükleri…

Ki; bu ‘buluşma etkinlikleri’ yaklaşık)bundan 25 yıl önce okulun bulunduğu yerleşkede başlamış olup ve dana sonra bu okuldan mezun olanların yoğunluğu nerede ikamet ediyorsa oralarda da organize edilmeye başlanmıştır…

Ancak bu farklı yerlerdeki buluşmalar, mezun olunan okul mekan ve yerleşkesinde yapılan etkinlikler kadar coşkulu olmayıp ve bir anlamda anılardan uzak kalındığı için cılız kalmıştır…

İşte bu nedenlerden dolayıdır ki, 2020′ yılının tarihi buluşması 16 Mart Öğretmen Okullarının kuruluş yılı etkinlikleri de hesaba katılarak tekrar Giresun’da -mezun olduğumuz- okul yerleşkesi ve ekseninde yapılmaya karar verilmiştir…

16 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Giresun Öğretmen Okulu Mezunları buluşmasının ilk ‘çekirdek toplantısı’ yapılmış olup ve ön çalışmalarına başlanmıştır…

Bu seferki ‘buluşma’ etkinliğinin 16 Mart tarihine getirilme fikri, salt Giresun’da ikamet eden arkadaşlar tarafından alınmamış olup, Ankara, İzmir ve İstanbul’da ikamet eden arkadaşların fikri de alınarak böyle bir karara varılmıştır…

Ve az önce kullandığım ‘Çekirdek Toplantı’ ifadesinin içerisinde ise Giresun’da bulunan Öğrenci Örgütü Başkanlarından;
1966-67 Öğrenci Örgütü başkanı; Cemal AYDOĞAN
1968-69 Dönemi Örgüt Başkanı: Bekir DENİZ
1968-69 Dönemi Örgüt Başkanı; Mustafa Sabit KARAİBRAHİM başkanlığında…

Ve program tasarımı ve koordinatör olarak da Şaban Karakaya’ya görev verilmiş ve organizasyonun ön çalışmalarına başlanmış olup, diğer arkadaşlarında sorumluluk yüklenmeleri, görev almaları halka halka büyüyerek 16 Mart tarihinde büyük bir ‘buluşmaya’ dönüşecektir…

Özetleyerek sonlandıracak olursak;
Giresun Öğretmen Okulu mezunlarının geleneksel hale getirdiği ‘Buluşma Etkinliği’ bu kez Giresun’da yapılacaktır…
Ve bu etkinliğe 1964-65 dönemi mezunundan 1975-76 dönemi mezununa kadar herkesi kapsamaktadır…

En önemlisi de -eskiden olduğu gibi- adrese matbuat yöntemi ve telefonla uğraşmak yerine, bu sosyal medyadan haberi duyan her arkadaş birbirine konuyu bilgilendirerek bir ‘bilgilendirme zinciri’ oluşturmalıyız…

Yani çalışmalarımızı -eskiden olduğu gibi- üzerimizde taştığımız Köy Enstitüsü ve Öğretmen Okulu felsefesi olan; çoğul düşünme ve İmece birlikteliğine taşımalıyız…

Sonuç olarak;
16 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilmek istenen geleneksel ‘buluşma’ için gerekli bilgiler Öğrenci Örgütü Başkanlarından ve Koordinatör Şaban Karakaya ve bu konuda sorumluluk yüklenen ve görev alan diğer arkadaşlardan da bilgi edinilebilir…
(Süreç içerisindeki gelişmelerin bilgi akışı ayrıca yapılacaktır.)

Hoş kalalım,
Hoşça kalalım,
Sağlıkla kalalım,
En önemlisi de;
Anılarımızdan uzak kalmayalım…

NOT: Bu sayfadan bilgi edinen her arkadaş, kendisine en yakın arkadaşını bilgilendirerek bir ‘bilgilendirme zinciri’ oluşturalım…

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?