OY VERMEK VEKÂLET VERMEKTİR

OY VERMEK VEKÂLET VERMEKTİR

İdarecilerinin seçim ile, seçimlerin de oy verme yöntemiyle yapıldığı ülkelerde, oy vermenin önemi ve doğuracağı neticeler bilinenden veya tahmin edilenden kat kat fazladır. Çünkü, iman eden insanlar için oy vermek hem dünya hayatını, hem de Âhiret hayatını doğrudan ilgilendirmektedir.
Bunu, müşahhas bir misal ile izah edelim. Meselâ siz gittiniz bir kişi ya da bir parti için oy verdiniz. Dışarı çıkarken de oy kullandığınıza dair ilgili evraka imza attınız, yani bu işlemi resmîleştirdiniz, kayıt altına aldınız. Ve sorumluluk o andan itibaren başladı.
Siz bu işlemi eda etmekle sadece oy vermediniz aslında. Aynı zamanda “vekâlet” verdiniz, “onay” verdiniz. Ve dediniz ki, “Arkadaş, ben sana bu ülkeyi yönetmek için yetki verdim. Artık söz sende.” Bu iş mahkemelerde görülen her hangi bir dava ile ilgili bir avukat gibidir. Avukatınız davayı kazanırsa, siz de kazanmış olacaksınız, kaybederse haliyle siz kaybetmiş olacaksınız.
Sizin seçtiğiniz kişi veya yönetim eğer insanlara faydalı, hayırlı, yararlı, hakkaniyete uygun işler yaparsa, bunun sevabı fail olarak hem onun amel defterine kaydedilecek, vekaleti ve yetkiyi veren olarak hem sizin amel defterinize kaydedilecek.
Böyle değil de, seçtiğiniz kişi veya yönetim zararlı işler yaparsa, haksızlık ederse, insanlara değil de kendine çalışırsa, adil olmazsa bu işlerin vebali hem onun, hem de sizin amel defterinize yazılacaktır. Ve, Mahşer Günü, Mahkeme-i Kübrâ’da, Mîzan Terazisi’nin başında hesaplar görülürken iyi veya kötü bu amellerin de hesabı sorulacaktır.
Biz bu hususu nereden mi öğrendik ? Hemen söyleyelim; Nisa Suresi’nin 85. Ayet-i Celile’sinden öğreniyoruz. Rabbimiz bu Ayette buyuruyor ki: “Kim güzel bir (işte) aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir (işte) aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah’ın her şeye gücü yeter.” Bu hususla ilgili bir çok Ayet bulunduğunu beyan ile, konuyla ilgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Efendimizin Hadis-i Şeriflerine bir göz atalım.
“Benden sonra bir takım emirler (idareciler) olacaktır. Kim onların yalanlarını tasdik eder, yaptıkları işte kendilerine yardımcı olursa benden değildir, ben de onlardan değilim. O kimse Âhirette Havz’ımın kenarına yaklaşamayacaktır. Kim de onları tasdik etmez, zulümlerinde onlara yardımcı olmazsa bendendir, ben de ondanım. O kimse Havz’ımın kenarında (benimle beraber) olacaktır”(Tirmizi, H.No:2360).
Ayet ve Hadislerden de açıkça ve net olarak anlaşılacağı üzere seçen ile seçilen yapılan iş ve icraatlardan paylarını, hisselerini mutlaka alacaklardır. İcra edilen işler iyi veya kötü, her ne olursa olsun mesele budur.
Demek oluyor ki, Müslümanlar açısından bu konu gerçekten çok önemlidir, çok hassastır, çok dikkat ister. Çünkü bu iş dünya hayatı ile sınırlı değildir, ebedî olan Âhiret yurdunu da ilgilendirmektedir. Oy verme işlemini tek taraflı düşünen, sadece bu hayat ile ilgili gören kişiler için durum daha da vahimdir.
İşin bu yönü ile ilgili olarak Allah Rasulü’ne kulak verelim; buyuruyorlar ki: “Üç sınıf kimse vardır ki, Kıyamet Günü Allah onlar ile konuşmaz , onlara bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Bunlar için elem verici bir azap vardır. Bunlar; 1) Çölde fazla suyu olup da arkadaşına vermeyenler (servet sahibi olup da fakire yardım etmeyenler). 2)Yalan yere yemin eden satıcılar. 3)Yalnız dünya menfaati için hükümdara biat eden kimsedir ki, istediğini verirlerse biatında devam eder, vermezlerse biatından döner”( 40 Hadis. D.İ.B. yayınları)
Görüldüğü ve anlaşıldığı üzere, oy vermek onay vermektir, vekâlet vermektir, yetki vermektir ve yapılan iyi veya kötü her icraata ortak olmaktır, mes’uliyet altına girmektir. Bu işin vebali insanların uykularını kaçıracak kadar mühimdir, hassastır. Gelip-geçici menfaatler hesap edilerek, çıkar-makam-mevki-şan-şöhret göz önüne alınarak, ehil olmayan, iyi niyetten yoksun, ehliyetsiz, yetersiz, art niyetli insanların iş başına gelmesine vesile olanlar kendilerinin ve diğer insanların sadece dünya hayatlarını değil, bununla beraber Âhiret hayatlarını da berbat ederler. Ki, bunun vebalini her insan taşıyamaz, bu işin ağır faturasını her adam ödeyemez.
Selâm ve dua Hakk’a tabi olanlaradır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar