SANA SIĞINIYORUM ALLAH’IM.

SANA SIĞINIYORUM ALLAH’IM.

Sadece şeytanlardan, düşmanlardan, ehli küfürden, müşriklerden, münafıklardan, zalimlerden, fâsıklardan, facirlerden değil; onlarla beraber bilerek-bilmeyerek  onlara yardım ve yataklık eden, destek olan, hatta bu konularda onları  gölgede bırakan bir kısım insanlardan; insan görünümlü şeytanlardan, şeytan sıfatlarını haiz insanlardan da SANA SIĞINIYORUM  ALLAH’IM..

Yalnız bunlardan değil;  İslâmî ölçü ve kriterleri, Kur’ân-î Hayat Nizamı’nı göz ardı ederek, kendi istek ve iradeleri ile, bilerek-teammüden, kendilerinin veya kendileri gibi bir fani olan başkalarının, kurum veya kuruluşların arzu ve isteklerine, heva ve heveslerine, ölçü ve prensiplerine göre hayat sürdüren ve bunda da bir sakınca görmeyen; hatta malıyla ve canıyla bu uğurda canhıraş bir şekilde gayret gösteren, mücadele eden, çaba harcayan sözde Müslümanlardan, şuursuz Mü’minlerden de;

Müslüman olduğunu beyan ettikleri ve böyle bilindikleri halde, ehl-i küfrü dost bilen ve velî edinenlerden; celladından merhamet dilenenler misali, Zâtınızdan değil de onlardan  merhamet, medet ve insaf umanlardan, iyilik bekleyenlerden ve böylece Ümmetin onurunu ayaklar altında çiğnetenlerden de; Muhtelif nedenlerle dünyevileşerek, çıkar ve menfaate, makam ve mevkiye kavuşmak, ya da mevcudu muhafaza etmek adına şuurlu, bilinçli, dik duruşlu, onur sahibi Müslümanlara; Şeriat’a özlem duyan, huzuru arzu eden ve tesisi için çaba gösterenlere, dareyn saadeti için mücadele edenlere düşmanca ve hasmane davranan ve böylece ümmetin, dolayısıyla da tüm insanlığın sıkıntılara düçar olmasına sebep olanlardan da;

Irk, dil, hizip, meşrep, mezhep, tarikat, cemaat, soy-sop, parti ve benzeri olguları tefrika ve ayrımcılık vesilesi yaparak; Müslümanlar arasındaki VAHDET BİLİNCİni ve ÜMMET ŞUURUnu zarara uğratanlardan da;

“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Etliye sütlüye karışma. Suya sabuna dokunma. Dünyayı ben mi kurtaracağım? Salla başını, al maaşını”  zihniyetinde olan; bana ne’ci, neme lazım’cı, lâ kayt, sorumsuz, insanlara ve çevresindekilere karşı ilgisiz-alâkasız davranan insanlardan da;

Emr-i Bi’l Ma’ruf ve Nehy-i Ani’l Münker  faaliyetlerine, cihad çalışmalarına katılmayan, katkıda bulunmayan, destek olmayan, ilgisiz ve duyarsız davranan, hatta Müslümanların asli görevlerinden olan ibadet mahiyetindeki bu tür faaliyetlere karşı koyan, eleştiren veya muhalif olanlardan da;

İslâm’ı sadece ibâdet, duâ ve zikir olarak algılayan, bir Hayat Modeli ve sistem olarak kabûl etmeyen, sosyal hayatta İslam’ın  söz sahibi ve belirleyici etken olması hususunda gayret ve çabası olmayan, , sadece kılık-kıyafetle görevlerini ifa ettiklerine inanan yoz ve yobaz Müslümanlardan da;

Haramlara- günahlara bulaşmaktan sakınmayan, bazı basit hadiseleri zaruret kılıfına büründürerek helâl-haram sınırlarını ihlâl eden, fert ve cemiyet hayatında İslâm’î ilke ve kriterleri ölçü olarak kabulenmekten imtina eden, nefis ve hevalarını, arzu ve isteklerini ilâh edinen insanlardan da SANA SIĞINIYORUM ALLAH’ım; emin eyle, muhafaza eyle Allah’ım.

Selam ve dua ile…

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?