Sinan Güvendi YAZDI / VADİDE İKİ HESAP

Sinan Güvendi YAZDI / VADİDE İKİ HESAP

Mevcut haliyle Şebinkarahisar’ın Amasya Erzincan yolu bağlantısı uygun bir güzergah değildir.

Bunun birinci sebebi arazinin elverişli olmaması, ikinci sebebi ise mevcut yolun Şebinkarahisar’ı batı yönüne bağlamakla birlikte, barajdan dolayı güney ve doğu bağlantılarının (Sivas, Erzincan, Malatya, Elazığ vs) çok dolambaçlı ve uzun olmasıdır. Çünkü Şebinkarahisar’ın arkası Giresun yani sahil, dolayısıyla sahilden gelen araçlar batıya değil, ağırlıkla Erzincan Sivas Malatya yönüne seyahat edecektir. Bu anlamda mevcut yol, şu anda Şebinkarahisar’ın ve Alucra’nın ilçe yolları olmaktan öteye gidememektedir. Bizim STK lar ve siyasiler her ne kadar küçük düzeltmelere sevinseler de, büyük resim; Giresun – Erzincan, Giresun – Sivas ve Giresun Malatya, vs güzergâhlarıdır.

Bu yörenin Karayolları bölge müdürlüğü Sivas’tadır. Sivas’ın Karadeniz’e çıkışı da Şebinkarahisar üzeri olduğu için, güzergahın değişmesi Sivas’ın da menfaatinedir ve yeni güzergahın bakım ve diğer maliyetleri daha az olacağından dolayı devletin de menfaatinedir. Yol özellikle süre olarak çok kısalacağından dolayı vatandaşın da menfaatinedir.

Sivas karayolları bölge müdürlüğü şimdiye kadar böyle bir çalışma yapmamış olabilir, ya da atlamış olabilir, eğer Suşehri, Akıncılar, Gölova, Çamoluk ve Şebinkarahisar yerel yönetimleri ve stk ları böyle bir projeyle (yani Akıncılar – Şebinkarahisar bağlantısı) Sivas bölge müdürlüğüne giderlerse, sonuç alacakları muhakkaktır. Çünkü rakamlar her şeyi ortaya koyuyor.

1-Mevcut güzergah çok engebeli bir arazi yapısına sahip olduğundan, fazlaca bakım maliyetine ve seyahat süresinin uzamasına neden olmaktadır. Hal bu ki Şebinkarahisar – Akıncılar güzergahı ile bu sorunlar ortadan kalkmaktadır.

2-Yeni açılacak Akıncılar – Şebinkarahisar güzergahı yaklaşık 25 km olacaktır. Dolayısıyla halen 76 km olan mesafe 25 km ye düşecektir.

3-Giresun Sivas yolu mesafe olarak 10 km daha kısalmasının yanında süre olarak çok daha fazla kısalacaktır.

4-Giresun’dan Erzincan, Malatya, Elazığ ve devamındaki illerin mesafeleri ise 51 km kısalacak fakat seyahat süreleri çok daha fazla fark edecektir.

5-Şebinkarahisar için Akıncılar bağlantısı ileride hem otoyol bağlantısı hem de hızlı tren bağlantısı olacağından dolayı bir kat daha fazla öneme haizdir.

Yapılması gereken şey yukarıda yazdığımız bölge yerel yöneticilerinin ve siyasetçilerin bir proje hazırlayarak Sivas Karayolları bölge müdürlüğüne ve ulaştırma bakanlığına iletmeleridir.

Atlanmaması gereken şey ise en kısa güzergahdan barajın üstünü köprü ile geçmektir. İşte bu şekilde Şebinkarahisar hak ettiği kavşak noktası rolüne ulaşacak, Giresun da seri şekilde iç Anadolu’ya ve güneydoğuya bağlanacaktır.

Kısacası Şebinkarahisar’ın olmazsa olmazı Akıncılar – Şebinkarahisar – Giresun yoludur, aksi takdirde başka güzergahların alternatif olacağından hiç kuşkunuz olmasın.

50 dakikada limana, 20 dakikada otoyola ve 50 dakikada hızlı trene ulaşabilen bir Şebinkarahisar’ın, ekonomik potansiyelini çok daha yukarılara taşıyacağı muhakkaktır. Ama tek şartla Şebinkarahisar – Akıncılar yoluyla…

***

Yol Sana Gelmiyorsa Sen Yola Git

İkinci hesap ise bir türlü çıkmaz sokak olmaktan kurtulamayan Çamoluk ulaşımıdır. Nasıl ki eski dönemlerde medeniyetler suyu takip etmişlerse, bu gün de ulaşımı takip etmektedirler. Dolayısıyla ulaşılamayan yerlerin gelişmeleri, büyümeleri ve mevcut ekonomik potansiyellerini kullanabilmeleri hiç kolay değildir.

Çamoluk’un batı kısmında vadi oldukça derin ve sarptır. Gerçekçi olmak gerekirse, Çoruh vadisinden Bayburt – Şiran üzeri gelen ve bir taraftan batıda Çorum – Ankara istikametine diğer taraftan Sivas – Akdeniz istikametine devam eden ana yolu bu vadiden geçirmek oldukça zordur, çünkü Gölova üzeri daha düz ve maliyetleri daha düşük.

Diğer taraftan yine Çoruh vadisinden gelen anayolun güney (Refahiye- Malatya) bağlantısı da, (resimde kırmızıçizgi ile görülen) Çat köy üzerinden Refahiye şeklinde düşünülmektedir.

Bunun anlamı: Doğudan Çoruh vadisinden gelen, güneyde Malatya’dan gelen, Batıdan Çorum ve ya Sivas’tan gelen, kuzeyden ise Karadeniz Alucra üzerinden gelen yollar Çamoluk’un Gücer köyü mekiindeki dere çatında kesişmektedir. Fakat Çamoluk 6 km daha içeride olduğundan yine çıkmaz sokak statüsü devam etmektedir.

Diğer yandan Alucra istikametiyle Karadeniz’e giden yol da önemli bir çıkış kapısıdır. Bu yolun devlet yolu standardında yeniden projelendirilmesi ve en kısa güzergah ile işlerlik kazanmasının (gerekirse Arda boğazına tünel ile) hem Alucra’ya hem de Çamoluk’a çok şey kazandıracağı muhakkaktır. Ayrıca Alucra – Kürtün güzergahının da, karayolları ağına alınması konusunda Gümüşhane il genel meclisi tarafından karar alındığını unutmayalım.

Çamoluk meşhur balıyla, organik tarımıyla, dere ve göletlerden sağlayacaklarıyla ve dışarıdaki küçümsenemez nüfus miktarıyla aslında önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Yine yakın gelecekte 15 dakikada otoyola ve 30 dakikada hızlı trene ulaşım şansı vardır. Ne var ki çıkmaz sokak olmaktan kurtulamadıkça bu potansiyeli hayata geçirmek de oldukça zor.

Her ne kadar özellikle yaz aylarında ocaktaşı üzerinden Şebinkarahisar bağlantısı veya Sarpkaya üzerinden Akıncılar bağlantısı (ki bunlar elbette önemlidir) sağlansa da, Bayburt Ankara yolu Çamoluk’tan geçmedikçe bu gelişmeler hep yerelde kalacaktır.

Sonuç olarak, Bayburt’tan gelen yol vadiyi takiben baraja yani Akıncılara çıkarsa ne güzel ama yukarıda da değindiğim gibi bu çok zor. Eğer bu olmaz ise Çamoluk yine yukarıda değindiğim yol çatını bir şekilde değerlendirmek zorundadır. Buraya yeme içme konaklama yerlerimi yapılır? Çarşı Pazar mı yapılır? Sosyal kültürel alanlar mı yapılır? Ya da daha radikal olarak uzun vadede Çamoluk buraya mı taşınır? Bunlar Çamoluklu dostların bileceği iş.

Gerçek şu ki; bu kavşak noktasının bir şekilde değerlendirilmesi yöre insanına çok şey kazandıracak, bölgenin turizm ve eko tarım potansiyellerini hareketlendirecektir.

Sevgiyle kalın

Sinan Güvendi

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?