Stok affı, Ziraat Odası’nın sessizliği

Stok affı, Ziraat Odası’nın sessizliği

7143 sayılı Kanun 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
—İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia makine teçhizat ve demirbaşlar
—Kanun hükümleri ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) işletmelerinde mevcut olduğu halde ,Faturasız emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikal ettirilmesine imkan veren düzenleme, bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Uygulama kapsamına, serbest meslek erbabı, ferdi ticari işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler, adi komandit şirketler ile sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları dahil bulunmaktadır.
Uygulama kapsamında olan mükellefler, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31 Ağustos 2018 gününe (bugün dahil) kadar ayrı bir beyanname ve ekinde bir envanter listesi ile bağlı oldukları vergi dairelerine bildireceklerdir.
O halde belediyenin öğününde 12 de bayraklar elimizde buluşup bu kanunu çıkaran siyasi iradeyi protesto edelim . Davetim üzerine 24.10.2019 Perşembe günü Giresun belediyesinin öğünündeydim. Giresun merkez ziraat odası başkanını , yanlış olduğunu , faydalananları eleştirdiği halde yasayı protesto etmeye gelmediği yönetim, delegelerini, üretici , zararına olduğu gerekçesiyle eleştirdiği halde protesto için çalışma yapmaya gelmediği için fındık üretici hemşerilerime şikayet ediyor basına cıkmAk için trübünlere oynamak olduğunu düşünüyorum.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?