T.C. GİRESUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

T.C. GİRESUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO                    : 2020/303 Esas

DAVALI       :  HÜRMÜZ PEKDEMİR (Mehmet kızı)

DURUSMA GÜNÜ: 01/07/2021 günü saat: 09:20

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER            : Giresun İli Merkez İlçesi Akköy Köyü

MEVKİİ : Urpelit

ADA NO               : 106

PARSEL NO         : 5

VASFI    : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ    : 2.429,07 m²

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI   : Karayolları Genel Müdürlüğü

Davacı  tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebligattan itibaren 30 gün içinde adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim, idari yargıda iptal davası     açabilirsiniz, 30 gün içinde İdare yargıda dava açmadığınız, idari davanın  açıldığı ve  yürütmenin  durdurulması   kararı     alındığını belgelendirmediğiniz takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece   tespit edilen      bedel karşılığında taşınmazın idare adına tapuda tescil edileceği, Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi  tebliğ tarihinden itibaren 10  gün    içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz, gerekir.

Duruşma Günü: 01/07/2021 günü saat: 09:20’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar