T.C. GİRESUN İCRA DAİRESİ 2018/12388 ESAS

T.C. GİRESUN İCRA DAİRESİ 2018/12388 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Giresun İl, Merkez İlçe, 370 Ada, 255 Parsel, SELDEĞİRMENİ Mahalle/Köy, A blok 3. kat 7 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz onaylı projesine ve yerinde yapılan ölçüme göre 149,00 m² yüzölçüme sahiptir. 1 salon,1 mutfak, 3 yatak odası, 1 antre, 2 banyo ve 2 balkondan ibaret olduğu görülmüştür. Daire içinde yapılan incelemede giriş kapısı çelik kapı iç kapıları Amerikan panel kapı şeklinde görülmüştür. Odaların zemini laminant kaplı, ara hol ve mutfak zemin seramik kaplıdır. Tuvalet banyo yerler ve duvarlar seramik kaplıdır. Daire doğalgaz ile ısınmaktadır. Bina asansörlüdür.Taşınmazın kuzey cephesi yola cepheli ve deniz manzaralıdır.Diğer cepheleri bahçeye cephelidir. Taşınmaz kıymet taktiri tarihi itibariyle 3-4 yıllık bir binadır.

Adresi                          : Seldeğirmeni Mahalllesi Merkez / GİRESUN

Yüzölçümü                  : 2.380,45 m2

Arsa Payı                     : 8/283

İmar Durumu             : Emsal=1.60 Yençok= 30,50 yapılaşma koşulu ile konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti                        : 290.000,00 TL

KDV Oranı                  : %1

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir

  1. Satış Günü : 31/03/2020 günü 10:30 – 10:35 arası
  2. Satış Günü : 30/04/2020 günü 10:30 – 10:35 arası

Satış Yeri                     : Mezat Salonu – Kale Mah. Eşref Dizdar Cad. No:22 MERKEZ / GİRESUN

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Giresun İl, Keşap İlçe, 103 Ada, 18 Parsel, KILIÇLI Mahalle/Köy, Kordes Mevkii, Birinci Kat 1 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz onaylı porjesine ve yerinde yapılan ölçüme göre 100 m² yüzölçüme sahiptir. Bina asansörsüz ve sobalıdır. Dava konusu binanın bütün pencere ve kapıları ahşaptır.Taşınmazın kuzey cephesi yola cepheli, diğer cepheleri komşu parsellere cepheli vaziyettedir. Bina 25-30 yıllık bir binadır.

Adresi                          : Keşap / GİRESUN

Yüzölçümü                  : 192,99 m2

Arsa Payı                     : 5/14

İmar Durumu             : Keşap Belediyesi İmar planı dışındadır.

Kıymeti                        : 135.000,00 TL

KDV Oranı                  : %1

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 31/03/2020 günü 10:45 – 10:50 arası
  2. Satış Günü : 30/04/2020 günü 10:45 – 10:50 arası

Satış Yeri                     : Mezat Salonu – Kale Mah. Eşref Dizdar Cad. No:22 MERKEZ / GİRESUN

———————————————————————————————————————–

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Giresun İl, Keşap İlçe, 103 Ada, 18 Parsel, KILIÇLI Mahalle/Köy, Kordes Mevkii, Zemin kat 3 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz onaylı porjesine ve yerinde yapılan ölçüme göre 80 m² yüzölçüme sahiptir. Bina asansörsüz ve sobalıdır. Dava konusu binanın bütün pencere ve kapıları ahşaptır.Dükkanın yola bakan cephesi kepenkler ile kapalı vaziyettedir. Taşınmazın Kuzey cephesi yola cepheli , diğer cepheleri komşu parsellere cepheli vaziyettedir. Bina 25-30 yıllık bir binadır.

Adresi                          : Keşap / GİRESUN

Yüzölçümü                  : 192,99 m2

Arsa Payı                     : 5/14

İmar Durumu             : Keşap Belediyesi İmar Planı dışındadır.

Kıymeti                        : 137.500,00 TL

KDV Oranı                  : %18

Kaydındaki Şerhler    : tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 31/03/2020 günü 11:00 – 11:05 arası
  2. Satış Günü : 30/04/2020 günü 11:00 – 11:05 arası

Satış Yeri                     : Mezat Salonu – Kale Mah. Eşref Dizdar Cad. No:22 MERKEZ / GİRESUN

———————————————————————————————————————–

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Giresun İl, Keşap İlçe, 103 Ada, 18 Parsel, KILIÇLI Mahalle/Köy, Kordes Mevkii, İkinci Kat 2 nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz onaylı porjesine ve yerinde yapılan ölçüme göre 100 m² yüzölçüme sahiptir. Bina asansörsüz ve sobalıdır. Dava konusu binanın bütün pencere ve kapıları ahşaptır.Taşınmazın kuzey cephesi yola cepheli, diğer cepheleri komşu parsellere cepheli vaziyettedir. Bina 25-30 yıllık bir binadır.

Adresi                          : Keşap / GİRESUN

Yüzölçümü                  : 192,99 m2

Arsa Payı                     : 5/14

İmar Durumu             : Keşap Belediyesi imar planı dışındadır.

Kıymeti                        : 135.000,00 TL

KDV Oranı                  : %1

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 31/03/2020 günü 11:15 – 11:20 arası
  2. Satış Günü : 30/04/2020 günü 11:15 – 11:20 arası

Satış Yeri                     : Mezat Salonu – Kale Mah. Eşref Dizdar Cad. No:22 MERKEZ / GİRESUN

———————————————————————————————————————–

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Giresun İl, Keşap İlçe, 111 Ada, 61 Parsel, BALIKLISU Mahalle/Köy, Kara Mehmet Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi niteliğinde olup, 1313,45 m² yüzölçümünde halen fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır .Taşınmaz fındık yetiştiriciği anlamında sahil kolda yer almakta olup, yakaşık 225-245 m rakım aralığındadır. Toprak yapısı killi-tınlı, organik madde, su tutma kapasitesi ve derinliği iyi özellikte ve arazi %30-40 eğim aralığındadır. Verim çağında 35-40 yaşlarında ve bakımlı fındık ocakları ile kaplıdır. Dekara ortalama 150 kg fındık alınabilir. Parsel üzerinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz hisseli 1/4 hissesi olup, borçlunun hissesi 328,36 m² dir.

Adresi                          : Keşap / GİRESUN

Yüzölçümü                  : 1.313,45 m2

Hisse Oranı                 : 1/4

İmar Durumu             : Keşap Belediyesi İmar planı dışındadır.

Kıymeti                        : 9.811,47 TL

KDV Oranı                  : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 31/03/2020 günü 11:30 – 11:35 arası
  2. Satış Günü : 30/04/2020 günü 11:30 – 11:35 arası

Satış Yeri                     : Mezat Salonu – Kale Mah. Eşref Dizdar Cad. No:22 MERKEZ / GİRESUN

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/12388 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/01/2020

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?