T.C. GİRESUN İCRA DAİRESİ 2018/18418 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GİRESUN İCRA DAİRESİ 2018/18418 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, 38 Ada, 35 Parsel, HACISİYAM Mahalle/Köy, B blok 4. Kat 8 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın Onaylı Projesinde ve yerinde yapılan ölçüme göre 142,00 m² yapı alanına sahiptir. Dairesi %100 oranında tamamlandığı mevcut hali ile mesken olarak kullanıldığı, iki yatak odası, bir mutfak oturma odası olduğu bir salon, bir adet Banyo ve bir adet tuvalet olduğu tespit edilmiştir. Yapının iç ve dış sıva ve boyasının yapıldığı, iç kapılarının olduğu ve pencere doğramalarının ahşap olduğu, Apartman girişinin Demir kapılı, Daire girişinin ahşap kapılı olduğu tespit edilmiştir. 8. Bağımsız Bölümün Doğalgazlı ve asansörsüz yapılardan olduğu Apt. içerisinde doğalgaz ana kolonunun döşeli olduğu kapı önüne kadar geldiği iç hattın ve peteklerin yapılı olmadığı tespit edilmiştir. Ana taşınmaz 20-25 yıllık, betonarme, 5 katlı vapı bulunmaktadır. Borçlunun hissesi 1/2 olup, satış sonrası teslim yapılmayacaktır.
Adresi : Hacısiyam Mahallesi Merkez /Giresun Giresun Merkez / GİRESUN
Kıymeti : 150.000,00 TL – KDV Oranı : %1 – Ana Taş. Yüzölçümü : 658,08 m2 – Arsa Payı : 10/184
İmar Durumu :Taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ?Bitişik nizam Beş kat konut Ticari alanı niteliğindedir.
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 10/01/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü : 07/02/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : Giresun İcra Müdürlüğü Mezat Salonu – Kale Mah. Eşref Dizdar Cad. No:22 MERKEZ / GİRESUN
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/18418 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
7- İş bu satış ilanı, İİK 127. Maddesi gereğince, satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?