T.C. GİRESUN İCRA DAİRESİ 2019/333 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GİRESUN İCRA DAİRESİ 2019/333 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, 440 Ada, 39 Parsel, TEKKE Mahalle/Köy, Karaeyüp Mevkii Mevkii, FINDIK BAHÇESİ NİTELİKLİ TAŞINMAZ Nolu Bağımsız Bölüm Toprak yapısı yarı humuslu özelliktedir. Tarımsal anlamda uygundur.Arazi bakımlı ve normal dikim fındık dikim sistemindedir. Belirtilen parselin toplam yüzölçümü 15.005,28 m²dir. Tapu kaydında Fındık Bahçesi olarak geçmektedir.Parselin Genel Eğimi; (%30-50) aralıklarında değişmektedir. Genel anlamda hafif dik eğimlidir.Şimdiki hali ile kapama nitelikte verim döneminde yetişkin fındık bahçesidir.Parsele temaslı doğrudan araç yolu yoktur. Parsel?e 100 m mesafe uzaklıktan araç yolu geçmektedir.Arazi m² değeri tarımsal gelir metodu kullanılmak sureti ile hesap edilecektir. En Yakın Yerleşim Birimine 2 Km Kadardır.  Deniz seviyesinden 250m-500m yüksekliktedir. Orta kesimde bulunmaktadır.Üzerinde yer alan fındık ocakları ekonomik olarak kullanılmaktadır ve faydalanmaya uygundur.Taşınmaz hisseli olup borçlunun hisse oranı 9848929/318504960 satılacaktır. Hisse satışı yapıldığından yalnız tapu tescili yapılacak olup, yer teslimi yapılmayacaktır.

Kıymeti : 24.531,68 TL  –  KDV Oranı : %18  –  Ana Taş. Yüzölçümü : 15.005,28 m2  –  İmar Durumu : Yok

Kaydındaki Şerhler : Diğer : tapu sicil kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 27/09/2021 günü 14:40 – 14:45 arası

2. Satış Günü : 25/10/2021 günü 14:40 – 14:45 arası

Satış Yeri : Giresun İcra Müdürlüğü  Mezat Salonu – Kale Mah. Eşref Dizdar Cad. No:22 MERKEZ / GİRESUN

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, 440 Ada, 37 Parsel, TEKKE Mahalle/Köy, Karaeyüp Mevkii Mevkii, FINDIK BAHÇESİ NİTELİKLİ TAŞINMAZ Nolu Bağımsız Bölüm Toprak yapısı yarı humuslu özelliktedir. Tarımsal anlamda uygundur.Arazi bakımlı ve normal dikim fındık dikim sistemindedir.Belirtilen parselin toplam yüzölçümü 15.556,37 m²dir. Tapu kaydında Fındık Bahçesi olarak geçmektedir.Parselin Genel Eğimi; (%30-50) aralıklarında değişmektedir. Genel anlamdahafif dikeğimlidir.

Şimdiki hali ile kapama nitelikte verim döneminde yetişkin fındık bahçesidir.Parsele temaslı doğrudan araç yolu yoktur. Parsel?e 100 m mesafe uzaklıktan araç yolu geçmektedir.Arazi m² değeri tarımsal gelir metodu kullanılmak sureti ile hesap edilecektir.  En Yakın Yerleşim Birimine 2 Km Kadardır. Deniz seviyesinden 250m-500m yüksekliktedir. Orta kesimde bulunmaktadır. Üzerinde yer alan fındık ocakları ekonomik olarak kullanılmaktadır ve faydalanmaya uygundur.Taşınmaz hisseli olup borçlunun hissesi 347537/11059200 satılacaktır. Hisse satışı yapıldığından yalnız tapu tescili yapılacak olup, yer teslimi yapılmayacaktır.

Kıymeti : 25.846,03 TL  –  KDV Oranı : %18  –  Ana Taş. Yüzölçümü : 15.556,37 m2  –  İmar Durumu : Yok

Kaydındaki Şerhler : Diğer : tapu sicil kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 27/09/2021 günü 14:50 – 14:55 arası

2. Satış Günü : 25/10/2021 günü 14:50 – 14:55 arası

Satış Yeri : Giresun İcra Müdürlüğü  Mezat Salonu – Kale Mah. Eşref Dizdar Cad. No:22 MERKEZ / GİRESUN

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/333 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

7- İş bu satış ilanı, İİK 127. Maddesi gereğince, satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar