TEKZİP

TEKZİP

23.11.2017 Perşembe günü Giresun Gündem Gazetesindeki “Randıman ve Maket Bıçağı” başlıklı köşe yazıma TMO tarafından tekzip yazısı gönderilmiştir. TMO tarafından gönderilen cevap ve düzeltme metnini noktasına virgülüne dokunmadan yayınlıyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur..

CEVAP VE DÜZELTME METNİ  

Giresun’da haftada 6 gün, yerel olarak yayımlanan “Giresun Gündem” gazetesinin 23.11.2017 tarihli sayısında yer alan “Randıman ve Maket Bıçağı” başlıklı, Yalçın KORKMAZ imzalı yazıda TMO’nun analiz kriterleri ile ilgili iddia edilen kısımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Köşe yazısında TMO’nun üreticiye alımlar sırasında mağduriyet yaşattığı, fındık üreticisinin alım noktalarında Çin işkencesi çektiği, üreticilerin biraz daha fazla para kazanabilmesi için  nakliye masrafı yaparak fındığını köyünden uzaktaki TMO alım merkezine getirerek zulüm yapıldığı, analiz esnasında tüm fındıkların maket bıçağı ile kesildiği ve bu nedenle alım esnasında üreticinin randımancının iki dudağı arasında kaldığı, analiz sonucunda üreticinin mecalsiz kalarak reddedildiği, üreticinin ah ederek fındığını gerisin geriye yükleyip tüccara veya evine götürdüğü ve bu durumun TMO’yu hiç etkilemediği, yetkili mercilerin belirtilen bu durumlara kulaklarını tıkadıkları, TMO alımlarında denetim mekanizmasının olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Kurumumuz; 2017/2018 döneminde sektördeki yüksek rekolte beklentisi nedeniyle düşük fiyat oluşumlarına karşı ortaya çıkabilecek üretici mağduriyetinin engellenmesi, piyasa şartlarında fiyat istikrarının sağlanması, üreticilerin finansman ihtiyacının ivedi şekilde karşılanması ve önemli bir ihraç ürünümüz olan fındığın uygun depolarda depolanması amacıyla kabuklu fındık alımlarına başlamıştır.

TMO, 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren kabuklu fındık alımlarına başlamış olup 11 ilde toplam 46 noktada 3 aylık kısa bir dönemde 78 bin üreticiden 140 bin ton civarında ürün satın almıştır.

Alım noktalarımızın belirlenmesinde köylerin alım noktasına uzaklıkları, alım noktasına ürün indirebilecek köylerin toplam rekoltesi, ulaşım olanakları, depolamaya uygun olması gibi faktörler etkili olmakta olup Giresun’da 8 alım noktasında, yaklaşık 11 bin kişinin 14 bin 650 ton ürünü satın alınmış ve üreticilere 151 bin TL ödeme yapılmıştır.

Piyasada tüccar tarafından yapılan alımlarda analizler, uzmanlığı meçhul olan ve randımancı olarak adlandırılan kişiler tarafından yapılmaktadır. Ancak fındık konusunda 11 yıllık tecrübeye sahip olan TMO’nun alım noktalarında yapılan analizler, hizmet içi eğitimler neticesinde sürekli olarak kendini geliştiren, alanında uzmanlaşmış, yaklaşık 300 eksper tarafından yapılmaktadır.

TMO alım merkezlerinde fındık analizleri, şüpheye mahal verilmeyecek şekilde üreticinin önünde yapılmakta olup analiz neticesinde belirlenen randıman ve buna bağlı olarak oluşan fiyat, üreticiye bildirilmekte ayrıca üretici, görevli personel tarafından yapılan analizi takip ederek teknik konularda (buruşuk iç fındık belirlenmesi, çürük belirlenmesi vb.) itiraz ettiği hususları da belirtebilmektedir.

Bütün sektörde yapılan uygulamaya paralel olarak analizler esnasında ürünün fiziksel yapısına bağlı olarak numune içerisinde gizli çürüğün olabileceği eksper tarafından düşünüldüğü takdirde, sadece şüphe duyulan fındıklar maket bıçağı yardımıyla kesilmekte olup analiz örneğinin tamamının maket bıçağı ile kesildiği iddiası gerçek dışıdır.

TMO alım noktalarında analiz işlemi esnasında üreticilere Çin işkencesi yapıldığı iddiası ise yalandır. Üreticiler alım noktalarımızda şartlar dâhilinde en iyi şekilde ağırlanarak sırasını beklemektedir. Kurumumuz, alım merkezlerimizde üreticilerimizi misafirimiz olarak görmekte olup üreticilerimiz  için en uygun ortamı da sağlamaktadır.

 

Ülke menfaati açısından ürünün alınması kadar sonrasında değerlendirilmesinin de önemine binaen alımın başladığı günlerde fındık kalitesine yönelik belirlenen şartlar piyasa koşulları ve fındığın fiili durumu da gözetilerek üretici lehine olacak şekilde; çatlak, kırık ve iç fındık oranını %2’den %7’ye, çürük ve bozuk fındık oranını %3’ten %5’e çıkarılmış, sağlam iç fındık oranı ise %40’tan %37’ye indirilmiştir. Ayrıca üreticilerimizin dekar başına teslim edeceği miktar 130 kg olarak güncellenmiş ve

Kurumumuz tarafından alınan ürünlerin bedelleri üretici hesaplarına en geç 1 haftada yatırılarak üreticinin finansman ihtiyacı ivedi şekilde karşılanmıştır.

 

Giresun ili özeline bakıldığında randevu alarak ürünü analize tabi tutulan yaklaşık 12.100 kişi içerisinde sadece sağlam iç fındık oranı %37’nin altında kalarak ürünü alınamayan üretici sayısı 23, çürük iç fındık oranı %5’in üstünde olan ve ürün alınmayan üretici sayısı ise 218’dir. Dolayısıyla çürük ve sağlam iç fındıktan dolayı reddedilen üretici sayısı analize ürün getiren üreticilerin %2’sine bile tekabül etmemektedir.

Ayrıca analiz kriterlerinden olan sağlam iç fındık, çatlak, kırık ve iç fındık ile yabancı madde ve rutubetten reddedilen ürünler alım noktamızda üreticinin sorununu giderebileceğini beyan etmesi ve rıza göstermesi durumunda uygun bir tarihte ikinci kere analize tabi tutulmakta; üreticilerin TMO’ya ürünlerini satabilmesi için her türlü kolaylık sağlanmaktadır.

TMO alım noktalarının denetim mekanizmasına tabi tutulmadığı iddiasının ise gerçeklikle alakası yoktur. Alım noktalarımız ve görevli personelimiz Genel Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen yetkililer, Teftiş Kurulu Başkanlığımız ve alım noktalarının bağlı olduğu şube müdürlüklerimizde bulunan kontrolörlerimiz ve diğer yetkili personelimiz tarafından sürekli olarak denetime tabi tutulmakta ve bir problem veya olumsuzluk yaşanmaması için her türlü tedbir alınmaktadır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Alo Ürün Hattı ile Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık İletişim Merkezleri aracılığıyla Kurumumuza iletilen her türlü olumsuzluk, ihbar veya istek uzman personelimiz tarafından titizlikle incelenerek neticelendirilmektedir.

Kurumumuzdan hiçbir bilgi ve belge talep edilmeden yazarınız Yalçın KORKMAZ tarafından dost ortamlarında abartılarak yapılan konuşmalar neticesinde yazıldığı intibasını uyandıran ve gerçeklikle uzaktan yakından alakası olmayan bu konuşmaların inceleme yapılmadan gazetenizde spekülatif şekilde yayımlanması piyasaların manipüle edilmesine hizmet etmektedir.

TMO’nun başta kurumsal yapısı olmak üzere Genel Müdürü ve tüm personelini hedef alarak kaleme alınan bu köşe yazısı, 80 yılı aşkın süredir üreticinin yanında yer alan ve her türlü sorununu çözmek için elinden gayreti gösteren, ciddi bir devlet kuruluşunun kamuoyu nezdinde haksız yere itibarsızlaştırılmasına yönelik bir çalışmanın ürünüdür.

Bahse konu köşe yazısıyla ilgili olarak tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtir, gazetenizce bundan sonra yapılacak olan haberlerde daha objektif olmanızı ve Kurumumuz görüşlerini de dikkate alarak somut verilerden hareketle haber yapmanızı temenni ederiz.

Açıklamalarımız doğrultusunda haberinizde yer alan asılsız iddialar ile ilgili olarak gerekli cevap ve düzeltmenin yapılması ve açıklamamızın herhangi bir değişiklik yapılmadan gazetenizde yayımlanarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.

İşbu tekzip metninin 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14’üncü maddesine istinaden haberin çıktığı sayfa ve sütunda yayımlanmasını rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar