Teşekkürü Hak Edenler de Var

Teşekkürü Hak Edenler de Var

Bu başlığa bakıp kim bunlar demeyin; sadece bir kişiden bahsedeceğim. Kısa süre önce Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına atanan Dr. Mehmet Selim Bağlı ayağının tozuyla bir genelge çıkararak Bağkur borçlusu olması gerekirken sigortaya prim ödeyenlerin mahsup işini düzeltmiş. Ne var bunda demeyin, yüz binlerce sigortalının işini kolaylaştıran bu düzenleme yine yüz binlerce kişinin ocağına incir ağacı dikmişti. Bizim bürokrasi hazretleri böyledir kanun çıkarırsınız, güya milletin iradesini tecelli ettirirsiniz bürokrasi yine bildiğini okur. “Mevzuat hazretleri böyle” deyince akan sular durur. Aynen doğum borçlanmasında olduğu gibi meclis kanun çıkarır, çıkarırken de “biz kadınlara erkeklere verilen askerlik borçlanması gibi borçlanma hakkı veriyoruz” denilir ama kadınlar sigorta olmadan önce yaptıkları doğumları borçlanamaz.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, dün çıkardığı iki paragraflık bir genelge ile “ii) Sigortalı hissesinin çakışan dönemdeki (4/b) kapsamındaki prim borcunu karşılamaması halinde;

1- İşveren hissesinin de aktarılabileceğine dair işverenin yazılı muvafakati ile birlikte imza sirküsünün (işyeri dosyasında mevcut olup olmadığına bakılmaksızın) ibraz edilmesi,

2- İşverenin Kurumumuza gerek kendisine ait işyerlerinden, gerekse ortağı, üst düzey yöneticisi, alt işvereni ve işveren vekili olduğu işyerlerinden kaynaklanan herhangi bir borcunun bulunmaması kaydıyla işveren hissesine isabet eden paraların sigortalının 4/b kapsamındaki prim borçlarına aktarımı yapılacaktır” dedi. İşte olay bu, işte halka kolaylık sağlamak bu. Adam hasbel kader bağkurlu iken gitmiş bir yerde çalışmış, ama bağkuru devam ettiği için bu primin sağ cepten alınıp sol cebe aktarılması gerekiyor. Kurumun ve devletin bir zararı yok, yap bir kolaylık daha ne istiyorsun.

Konuyu esasında biz Ekim 2014 tarihli  yazımızda ele almış ve bu yapılanın zulüm olduğunu daha genelge ilk çıktığında belirtmiştik. Ama bürokrasi hazretleri kulağı üzerine yatmayı sever, halktan gelen isteklere hep kulak tıkar. Ama bu sefer böyle olmadı hem de kurum dışından gelen biri üzerine aldığı yükü fark ederek ve hakkını vererek halkın lehine bir düzenlemeye gitti.

Biz o yazımızda bakın neler demişiz; “Kurumun yaptığı bu haksız uygulama yetmiyormuş gibi bir de 4/a(SSK) için ödenen sigorta primlerinin (4/b)( Bağkura) aktarılması aşamasında büyük haksızlıklar yapılacağı yayınlanan genelge ile duyurulmuştur. Acaba bizim bürokratlarımız uzaydan mı gelmişler diye merak eder dururum. Öyle ya çakışan hizmet sürelerinde işçi için ödenen primlerin sadece işçiye düşen hissesinin mahsup edileceği, işveren hissesinin istenmesi halinde işverene iade edileceği duyuruluyor. Örnek vermek gerekirse 1000 lira ücret alan işçi için 345 TL prim ödeniyor; aynı şekilde işveren olarak da aynı miktarda Bağkur primi ödeniyor. SSK primi Bağkura bu şekilde mahsup edilse hiçbir sorun yok; sadece sigortalılık türü değişiyor.  Ama bizim işgüzar bürokrasimiz kendine iş çıkarıyor ve her seferinde yüzlerce sayfa genelge yayınlayarak ve binlerce memuru meşgul ederek, binlerce insanımızı da mağdur ediyorlar.”

Bu düzenlemeyi yapan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı’dan bir isteğimiz daha var. 5510 sayılı yasada hiçbir kısıtlama olmamasına rağmen 2925 sayılı tarım sigortalılarının 18 yaşını dolduran ve çalışmayan kız çocuklarının sağlık yardımı almasında bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunların sorununun çözümü bence bir genelge ile yapılabilir. Ancak yapılamıyorsa mecliste bulunan torba yasaya bir ilave yapılarak bu sorun acilen halledilmelidir.

Çünkü diğer sigorta kollarına tabi kişilerin kızları evlenmedikleri sürece 18 yaşını doldursalar bile sağlık yardımlarından faydalanabilirken bu kızlar sağlık yardımı alamadıkları gibi bir de kendilerine Genel Sağlık Sigortası Primi tahakkuk ettirilmektedir.

Biz yeni gelmesine rağmen yeni başkandan umutluyuz, bu sorunu çözecek kadar da cesur olduğuna inanıyoruz. Hoş geldiniz başkanım, size kolaylıklar dilerim.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?