TİCARET BORSASI,REKTÖRÜ BAŞARILI BULMUYOR

TİCARET BORSASI,REKTÖRÜ BAŞARILI BULMUYOR

Borsa Yönetim Kurulu,Rektör Attar’ın fındığa sahip çıkmadığını öne sürdü.

Giresun Ticaret Borsası Meclis Başkanı Temel Yanıkoğlu,Giresun Üniversitesi Rektörü Aygün Attar’ı başarılı bulmadıklarını açıkladı

Yanıkoğlu”Giresun Üniversitesi Rektörü ve Yönetimi ile ilgili olarak son dönemlerde basında çıkan haberleri ilgi ve hayretle izliyoruz.

Bilindiği üzere Giresun Ticaret Borsası olarak Giresun Üniversitesi’nin kuruluş aşamalarında yapmış olduğumuz maddi katkıyı buradan hatırlatarak bir yere varma amacında olmadığımızı öncelikle belirtmek istiyoruz.

Geçen 10 yıl içersinde Giresun Üniversitesi’nin geldiği noktaya baktığımızda, Üniversitelerin genel amaçları içersinde olan İlin sosyo-ekonomik gelişmişliğini daha üst seviyelere çıkarma bilincinin ve gayretinin ötesinde günlük siyasi işleri düzenleme gayreti içersinde olan ve devamlı bir tartışmanın içersinde olan bir kurum olma özelliğinden öteye geçemediğini üzülerek görmekteyiz.”dedi

Yanıkoğlu şöyle konuştu

 

“Bu noktada Giresun Üniversitesi’ne kendi öz kaynaklarından çok önemli ve özverili katkı sağlayan Giresun Ticaret Borsası camiası adına birkaç söz söylemenin gerekli ve üzerimizde bir sorumluluk olduğu düşüncesindeyiz.

Şöyle ki, Giresun Ticaret Borsası olarak İlimiz, Bölgemiz ve Ülkemiz için çok önemli bir AB Projesini gerçekleştirme gayretindeyiz. Bununla ilgili olarak projeye başladığımız dünden bugüne; Üniversitenin Giresun’da kurulması için elini en fazla taşın altına uzatan bir Kuruma Siz ne derecede fikri yardım içerisindesiniz? Bizler sizin için neler yapabiliriz diyebildiniz mi? Bu sorulara verilecek cevaplar ne yazık ki bir hayırdan öte gidemiyor. Üzüldüğümüz nokta; ilim irfan yuvası olan Üniversitemizden bugüne kadar hiçbir fikir desteğini alamamızdır. Proje üretme şevkini ve sinerjisini Üniversitemizden ve yönetiminden alamadık. Ancak, burada şunu da ifade etmek lazım. Giresun Üniversitesi Kurucu Rektörü Sn. Prof.Dr. Osman Metin ÖZTÜRK döneminde, Üniversitesi yönetimi ile Kurumumuz, çok iyi ve verimli çalışmalar yürütmüştür. Buna bir örnek vermek gerekirse Sn. Rektör hoca Giresun Üniversitesi ve Giresun Ticaret Borsası öncülüğünde ‘Kadın İstihdamına Yönelik Giresun El Çikolatacılığı” projemize destek vermiş ve projenin AB kaynaklarından destek alması durumunda Üniversiteye bununla ilgili olarak bölüm açma sözünü vermiştir.

 

Yine o zamanki Rektör Hocamız, Kurumumuz ile çok iyi ilişkiler içerisinde bulunarak kendi konseptimizde yeni yeni projeler ve ilin kalkınmasına yönelik faaliyetler yürütmüşler ve her zaman yapacağımız işlerde yanımızda olduklarını ifade etmişler ve Üniversitenin gücünü arkamızda hissettirmişlerdir.

Bugünkü gelinen noktada, Giresun Üniversitesi ile işbirliğinde olarak, Fındık sektörüne yönelik, Giresun ve Fındık Konulu Fotoğraf Yarışması, Giresun’da Çocukların fındığa olan ilgilerini artırmak  İçin Boyama Kitabı ve hikaye kitaplarının yapılması ve yine Borsamızın yürütmüş olduğu AB Projesi olan Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsa Kurulması Projesi için kısa animasyon film çalışmaları için destek istememize rağmen bunlarla ilgili olarak iş geliştirici ve sonuca odaklı hiçbir destek alamadığımızı buradan ifade etmek istiyoruz.

Bu çalışmalar için kimlerden mi destek aldık: Giresun ve Fındık konulu Fotoğraf yarışması için konuşmak gerekirse Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Marmara Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümünden bir Öğretim Üyesi’nden ve İlimizdeki iki güzide fotoğraf derneğinden destek aldık. Fotoğraf yarışmasını çok güzel bir şekilde sonuçlandırdık. Bununla ilgili yarışma tanıtımlarını yaptık. Ancak, bu çalışmaların hiç birinde Giresun Üniversitesi’nin logosunu ilimizdeki kamuoyu göremedi. Bununla ilgili eleştiri de aldık haksız yere. Ama artık aldığımız bu eleştirilerin geri planında neler olduğunu bu anlamda konuşmak gerekli. Üniversitemizin maalesef ilimizdeki insanlardan uzak, bihaber bir şekilde kendi iç bünyesinde öğrenci ve öğretim görevlileri ile faaliyet yürütmekte olduğu açık seçik ortadadır. Üniversite-Giresun işbirliği maalesef tesis edilmemiş ve kopukluk had safhaya ulaşmıştır. Giresun Üniversitesi kurulduğu günden itibaren Giresun Halkının gelişimine yönelik hangi projeler üretmiştir? Bu projelerde İlin dinamiği olan kurumlarla hangi faaliyetler yürütülmüştür veya bir proje fikri ile gelinmiş midir? Biz kurum olarak bunların hiç birine nail olamadık hem de Giresun Üniversitesine en büyük katkıyı vermiş bir kurum olarak, bizim verdiğimiz desteğinin göz ucuyla da olsa bir karşılığını çok ümit bağladığımız üniversitemizden ve Rektöründen görememek bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Geçmiş dönemlerdeki Üniversite Rektörleri, Giresun Ticaret Borsası’na ziyaretler gerçekleştirerek iş birliği talebinde bulunmuşlar ve beraber proje bazlı çalışma arzusunda olduklarını ifade etmişlerdir. Giresun için neler yapabilirizi konuşmuşlardır. Hiç olmadı ise yakın ilgi ve alakayı sıcak tutmuşlardır. Ne yazık ki şu andaki Sn. Rektörden böyle bir yakınlık ve alaka göremedik.

 

 

 

Yine Giresun Ticaret Borsası olarak Giresun Fındığı’nın piyasalarda katma değerini artırmak adına projeler üretmeye çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bunun için Giresun Fındıklı Burması için bir yarışma programı çerçevesinde çalışma yürütelim dedik. Giresun Üniversitesi’nden, Danışman Hocamız vasıtası ile destek istedik. Çeşitli bahanelerle Fotoğraf Yarışması ve yukarda bahsedilen diğer çalışmalarda olduğu gibi bir yol katedemedik. Bizim hızımıza yetişemedi hocalarımız, zaman geçtikten sonra bizleri aradılar veya geri dönüş yaptılar. Biz o zamana kadar epeyce yol almış ve sonuca ulaşmıştık.

 

Danışman Hocamızı Meclis toplantımıza davet ettik. Bizlerin önünü açıcı proje geliştirici İli daha yukarılara taşıyacak fikirler üretsin dedik toplantılarımıza gelme zahmetini bırakın ayda bir defa olsun Yönetim Kurulu Başkanımız, Meclis Başkanımızın bir çayını içerek fikir üretme fırsatı yaratamadılar. Bunun asıl sebebi bizce şudur: Giresun Üniversitesi kapalı devre çalışmaktadır. Dışarıya dönük İlini yukarı çekici olabilmesi için tüm kesimlerle barışık olmalıdır. Giresun Üniversitesi bu yapısıyla tabelası var, içerisinde öğrencisi var, öğretim görevlisi var. Ancak, Üniversite olarak Ülkenin gelişmesine ve İlin ekonomisinin yukarı eksenli büyümesine proje geliştirememektedir. Bunun ana nedeni de yine tekrar ediyoruz: Üniversitenin İldeki tüm kesimlerle birlik ve beraberliği tesis edememesindendir.

Giresun Fındıklı Burma Tatlısı yarışmasıyla ilgili olarak sonra ne oldu: Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı’nı kişisel gayretlerimizle Giresun’a getirdik. Sağolsun bizleri kırmadılar geldiler Jüride konusunda Ülkemizde seçkin insanlarla beraber hiçbir karşılık beklemeden faaliyet yürüttüler. Bırakın bu çalışmaya destek olmayı Giresun Üniversitemizden yarışmanın finaline bir temsilci bile gönderdiğini ne yazık ki göremedik. Aynı durum Fotoğraf yarışmasında da oldu. Şimdi Siz söyleyin Giresun Üniversitesi ne yapıyor? İldeki en önemli, Giresun Üniversitesinin bu ilde vücuda gelebilmesi için lobi yapmış, kaynaklarını elinde mevcut çok önemli projeleri yürütme gayesi ve çabası var iken ortaya dökmüş bir kurum bunları hak ediyor mu? Giresun Ticaret Borsası mütevazi, ancak etki alanı bölgesinde ve Ülkemizde önemli bir kurumdur. Üniversite ile işbirliği yapabilmeyi arzu ederken devamlı üniversitemizle ilgili kendi alanı dışındaki bir takım konuları duyuyor olmamız da hoş değildir. Artık Üniversitemizin bu şekilde anılmasını istemiyoruz. Üreten, ürettiğini insanlık faydasına sunabilen bir kurum hüviyetine kavuşmasını diliyoruz.

Giresun Üniversitesi;  acilen asli işi olan eğitim öğretim faaliyetlerine odaklı, eğitim kalitesini yükseltici ve Giresun’u daha yukarıya taşıyacak projeler üretmelidir. Üniversitesinin geçenlerde açıklanan bilgiler ışığında çok ciddi bir kadrosu olduğunu gördük. Bu kadrolar salt öğrencilere eğitim vermenin yanında AR-GE alt yapısı güçlü bir üniversite yaratma gayesinde de olmalıdırlar diye düşünüyoruz.  Bu kadar kadrosu olan bir üniversitenin bizce bugüne kadar çok farklı şeyler üreten bir Üniversite olması gerektiği düşüncesindeyiz. Üniversite demek yeni yeni şeylerin konuşulduğu icat çıkaran yerler olmalıdır diye düşünmekteyiz. Akıl-Bilim ışığında Ülkemizi Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün çizdiği muhasır medeniyet seviyelerine çıkaracak bir Giresun Üniversitesi Yönetimi istiyoruz. Bizim Üniversitemizden beklentimiz kendi alanımızla ilgili Fındıkla ilgili yeni neler yapılabileceğinin bu güne kadar bizlere proje başlıkları ile sunulması olmalıydı. Biz Üniversitemizin tartışma içerisinde olan bir kurum olmaktan çıkmasını istiyoruz. Üniversite yönetiminin İldeki kurum, kuruluş ve insanlarla barışık olmasını ve iş bitirici bir yapıya kavuşmasını istiyoruz. Giresun Üniversitesinin çeşitli sıralamalarda geri planda olan bir kurum değil bölgesinde ve ülkesinde eğitim kalitesi ile adından söz ettiren, İldeki kurum ve kişilerle iyi ilişkiler içerisinde olan her yönüyle örnek insanlar tarafından yönetilen bir kurum hüviyetine kavuşmasını istiyoruz. Giresun Üniversitesi’ni bir insana benzetmek gerekirse, baştan tırnağa kadar doğru, dürüst, mütevazi ve örnek alınacak bir insan olmasını diliyoruz.

Giresun Üniversitesi’nin hak ettiği yerlere gelebilmesi için çok çaba ile çok iş üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Geçen yılların Üniversitemizi bir yerlere taşımadığını hep birlikte gördük. Bundan sonrasını görmek istemiyoruz. Üniversitenin adeta proje üretim atölyesine dönüşmesini ve bunu yaparken de Üniversite-Sanayi işbirliğinin gerçek anlamda hayata geçmesini temenni ediyoruz. Üniversite camiasının kendi işinin dışındaki alanlarda hareket etmesinin hem kendisine ve hem de bu ile hiçbir katkısının olmayacağını bir kez daha ifade ediyor, kendi asli işine gerektiği ölçü ve çerçevede akılcı politikalarla devam etmesini ve herkesi kucaklayan bir vizyonu şiar edinmesini diliyoruz. Bu vesile ile Giresun Üniversitesi Rektörünü ve Yönetim Kadrosunu proje üretme tarafında görmek istiyoruz. Şahsi ve gereksiz tartışmaların içerisinde görmek istemiyoruz ve bundan da üzüntü duyuyoruz. “

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?