TÜRKİYE  TARİHİ’NDE   GİRESUN

 TÜRKİYE  TARİHİ’NDE   GİRESUN

Osmanlı’da  Lale  Devri  bitmiş  gerileme  dönemi  başlamıştı.  Trablusgarp,   Balkanlar   ve   Kafkaslar’ı  ateş  çemberine   alan   emperyalist  güçler,    Osmanlı’yı  parçalamaya ant  içen  şer  güçler,  karşısında  gönüllü  Milislerede  ihtiyaç  duyulmaktaydı.   Trabzon’a  bağlı   Karadeniz’de  küçük  bir  ilçe  olan  Giresun’da    vatan  kaygısı  her şeyin  önüne  geçmişti.

Giresun’lu  bir  grup  genç   toplanmış  Milis  olarak  savaşmayı  konuşuyorlardı.   O  esnada  Feridun  Zade  Osman  geldi  ve   O’na da  konuyu  anlattılar,   O’da   tamam  gidiyoruz  dedi  herkes  hazırlığını  yapsın  yarın  toplanıp  karar  verelim  dendi  ve  dağıldılar.    Ertesi  gün  toplandılar  ama  herkes  sıkıntıyla  geldi  kimi  parasızlıktan,  kimi  hasretten   ve  kimileri de  geride  bıraktıklarına  kim  bakacak   gelip  görmemek  var    gidip  gelmemek  var   gibi  mazeretle  gelmişlerdi.   Feridun  Zade  Osman    sizin  aileleriniz  benimde  ailemdir,  sahibi de  benim  ailemdir  dedi  ve  herkesden    rızalık    aldı.   Hazırlıklarını  tamamlayıp    İstanbul  istikametine  yola  çıktılar.

Osman  Ağa   o  yıllarda  29  yaşındaydı,   Osman  Ağa  liderliğinde  63  gönüllü  ile  birlikte  Balkan Savaşı’na  katıldılar   İstanbul’a  vardılar  ve  kendilerini  savaşın  içinde  buldular  günler  sonra  savaşın  şiddetli  anında,  Osman  Ağa’nın   bacağına   şarapnel  parçası  isabet  eder  ve  yaralanır  Şişli  Etfal  Hastanesi’ne  kaldırılır.  Hastanede  muayenesinde  diz  kapağı  parçalanmış,  artık  bacağının  işe  yaramayacağını   söylüyorlardı.  Ama  azmi  sayesinde  bacağını  kesilmekten  kurtardı  ve  1913  yılında  yüzbaşı  rütbesi  ile  Giresun’a  döndü,   fakat  dizini  kıramıyordu.    Bu  yüzden    lakap   eklediler   bundan  böyle   Topal  Osman  demeye  başladılar.   1914   yılında  Birinci  Dünya  Savaşı  başladı,    müttefikimiz   Alman’lardı.   Rus’lar  Kafkaslar’dan  Anadolu’ya  doğru  işgal  ediyorlardı,   bunlara  karşı  koyacak  gönüllü  birlikler  gerekiyordu.    Seferberlik  Giresun’a  ulaştığında    94’üncü  Alay’a  yazılan  gençler  oldu  ve  Erzurum’a  uğurlandılar.   Osman  Ağa  cephe  dışında  kalmamayı  tercih  etti   ve   topladığı  gençliğe  kim  bedel  verdiyse  bedel  almak  için  cepheye  gidiyoruz.  Herkes  hazırlığını  yapsın   yarın   buluşalım  dedi  ve  herkese  birer  altın  verdi  ailelerinize  verin  diye  100  kişi  topladı.   Trabzon’a  vardıklarında  cezaevinde  bulunan  Giresun’lu  mahkumlarla   görüştü  ve  cezalarını  kaldırttı,    150  kişi  daha  ilave  etti  savaşarak  Batum’a  kadar  gitti.   Osman  Ağa   o   esnada  tifo  hastalığına  yakalandı  ve  Giresun’a   dönmeye   mecbur  oldu.     Fakat  Kars  ve  Erzurum  bölgesinden    gelerek   Ruslar  1916   yılında   Trabzon’u  işgal  ettiler.  Giresun’da  yaşayan  Ermeni  ve  Rumlar   yaşlılara  kadın  ve  çocuklara  şiddet  uygulamaya  başladılar.   Osman  Ağa  bu  durumdan  rahatsız  oluyordu  iyileşir  iyileşmez  dağlarda  kaçakları  ve  eşkıyalara  af  çıkartırarak,   800  kişilik  bir  birlikle  cepheye  döndü.   Ruslar’da  Harşıt  Vadisi  ve  Tirebolu’ya  gelmişlerdi.   Fakat  tam da  o  esnada  Rusya’da   1917  yılında   Bolşevik    İsyanı  çıktı  ve  Rus  ordusu     geri  çağrıldı. Topal Osman Ağa  Koçgiri  İsyanı’nı da  89. Alay’la bastırmıştır.

Müttefikimiz  Alman’ların  yenik   düşmesi  bizimde  yenilmemiz  anlamına  geldi,   30  Ekim  1918   yılında   Mondros Ateşkes Antlaşması  ile  ateşkes  ilan  edildi.   Mustafa  Kemal  Atatürk  arkadaşları  ile  buluşmak  üzere  görevli  olarak  Samsun’a  geldi,    Samsun’dan  Havza’ya  geçti.   Sivas  ve  Erzurum  Kongreleri’ni  yapıp   düşmana  karşı  savaş  açmaya  ve   vatanı  kurtarmaya  karar  verdiler.   Giresun’dan  gönüllü  toplayarak  Balkan  Savaşı’na  Ermeni  ayaklanmasına  ve  Kurtuluş  Savaşları’nda  gönüllü  olarak  saflarda  yer  alan  Osman  Ağa’yı  arayan  Kazım  Karabekir  ondan  birlik  oluşturmasını  ve  Kurtuluş  Savaşı’nda  yer  almasını  istedi.   Giresun’da  şube   reisi  olan  arkadaşı  Hüseyin  Avni  Alpaslan   ile   birlikte  42 .   ve  47 .  Alayları  kurarak  42 . Alay   Hüseyin  Avni  komutasında  Sakarya  bölgesine   47 .  Alay  ise  Osman  Ağa  komutasında    Afyon  yöresine  yola  çıktılar.    Her    iki  Alayın  toplam  sayısı  6000  bin  civarındadır.    22  gün  22   gece  süren  savaşta  42 .  Alay  Sakarya  bölgesinde  verdikleri  çetin  savaş  neticesinde  Şehit  düşmüşlerdir.    9     Eylül  1922  günü  Yunanlılar  İzmir’de  denize  döküldü   ve   Osman  Ağa  komutasında  kalan  285  kişi   ile  birlikte  Giresun’a   üzgün  ama  gururlu  bir  şekilde   döndüler    Osman  Ağa’yı  ve  askerlerini   sevinç  ve  gözyaşları  ile  karşıladılar.

Görülmektedir ki   ülkenin  kurtuluşunda  4  Alayla  doğuda  ve  batıda    mücadele  veren  tek  ilçe   Giresun  olmuştur.       Giresun’un  yazmış  olduğu   bu  gurur  tablosu  Osman  Ağa  ve  kahraman  arkadaşlarının   tarihe   altın  harfle  adlarının    yazılmasını  sağlamıştır.    Bunun  için  hiçbir  şehire  nasip  olmayan  Şehitlik  Afyon şehri  İşcehisar  ilçesinin   Karaağaç  ve  Doğanlar  köyünün   üst   kısmında  kıraç  dağlık  alanda  bulunmaktadır . 28-29 Ağustos tarihleri arasında ilimizden ve ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelinerek şehitlikte şehitlerimizi anma programı düzenlenir.   Bu  bölgeyi  savunurken  orda  şehit  düşen  Giresun’luların  anısına  yapılarak  göstermiş  oldukları  kahramanlığın   mükafatını  devletimiz  böylece  ödemiştir.  Bu  bahse  konu  bölgede  14  adet   Giresun’lunun  mezarı  bulunmaktadır.    Ruhları  şad  mekanları  Cennet  olsun   bu  ülke  adsız  kahramanların  sayesinde  vardır,  var  olacaktır.                                                                                                                                Mürsel    BOSTANCI

Emekli  Kültür  ve  Turizm  Müdürü

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?