ÜNİVERSİTE  “TUZ EKİM” KÜLTÜRÜ BİLİMSEL BİLDİRİSİ YAYINLANDI

ÜNİVERSİTE  “TUZ EKİM” KÜLTÜRÜ BİLİMSEL BİLDİRİSİ YAYINLANDI

Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Mehmet Şimşek sahada yaptığı çalışmaları bitirerek UNESCO ‘ya müracaat edilen 500 yıllık kültürü araştırarak; esere dönüştürdü

Giresun Kültür Sanat ve Turizm Derneği Bşk. V. İbrahim İLYASOĞLU İse Şimşek’i kutladı

İlyasoğlu”Son yıllarda insanların eğilimleri alternatif turizm türlerine yönelmektedir. Bu turizm türlerinin başında da kırsal turizm gelmektedir. Öte yandan kırsal turizmle ilgili çekicilikleri ön plana çıkaran, bölgeye özgü yerel ürünlerin sergilendiği yöresel festivaller, kırsal turizmin tanıtımı ve gelişimi açısından önem arz etmektedir. Söz konusu bu festivaller aynı zamanda bölgenin ekonomik ve kültürel canlılık yaşamasına da sebep olmaktadır. Bu bakış açısından hareketle bu çalışma kapsamında Giresun Çaldağ yöresinde gerçekleştirilen Tuz Ekim Festivali kırsal turizm çekiciliği kapsamında incelenmiştir. Özü itibarıyla nitel bir çalışma olan araştırmanın verileri gözlem ve kaynak taraması yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen verilere göre festival fikrinin yöreye özgü bir efsaneden doğduğu ve son iki yıldır Giresun Kültür Sanat ve Turizm Derneği ile Batlama Platformu tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Festival süresince yöreye özgü efsanelerin canlandırılmasının yanında yine yöreye özgü müzik, eğlence ve yöresel yiyeceklerin de katılımcılara sunulduğu belirlenmiştir. Festivalin sürdürülebilirliği açısından şu öneriler geliştirilmiştir; festivalin planlanması, bütçesinin çıkarılması adına bir festival komisyonu kurulmalıdır. Bu komisyonda bölge ileri gelenleri ile kurum temsilcileri yer almalıdır. Festival alanı katılımcılara ulaşım, konaklama ve yeme içme imkânı sunacak şekilde düzenlenmelidir. Festivalin basında ve sosyal mecrada daha fazla yer alması adına yerel basın yanında ulusal basın temsilcileri ile sosyal medya fenomenleri de davet edilmelidir.”dedi

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?