Yanıkoğlu’ndan,  Karan’a Sert Sözler

Yanıkoğlu’ndan,  Karan’a Sert Sözler

Ziraat Odası’nın eleştirilerine Borsa’dan yanıt geldi.

 

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Temel Yanıkoğlu, Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan’a cevap verdi

Yanıkoğlu”Fındığımızı emekleriyle yoğuran üreticimizin yegane kuruluşu olan Ziraat Odalarımızın, Kurumumuzu hedef alan hangi maksada hizmet ettiğini anlamakta zorluk çektiğimiz yanlış tavırlı beyanatlarını üzülerek kamuoyundan öğrenmiş bulunmaktayız.

Giresun Ticaret Borsası; 1926 Yılında Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bizatihi “Giresun’da Fındık Borsası’nın kurulmasını” onaylayan Bakanlar Kurulu kararı ile 1 Ağustos 1926 yılında kurulmuş üretici dostu bir kuruluştur.”diyerek şöyle konuştu

“Kurulduğu günden bugüne kadar yaptığı çalışmalarda hep müstahsil-tüccar-devlet sacayağında birlikte hareket etmenin gerektiğini ifade ederek faaliyet sürdürmüş ve bunun Fındığın geleceği ve yarınları için elzem bir durum olduğunu göz önünde tutmuş ve hala da tutmaya devam etmektedir.

Giresun Ticaret Borsası olarak üreticilerimiz, üyelerimiz ve sanayicilerimiz için büyük faydalar yaratacağını bildiğimiz ve projesi görevde bulunduğum dönemden önce Saygıdeğer Yönetim Kurullarımız ve Meclislerimizin değerli üyeleri tarafından başlatılan ve Yönetim Kurulu Başkanı bulunduğum dönemde temelleri Sn. Başbakan Yardımcımız Nurettin CANİKLİ tarafından atılan ve bunun bir bayrak yarışı olduğu bilinciyle bugünde bu görevi şahsım, yönetim kurulumuz ve meclisimiz ile birlikte hareket ederek Giresun’da Fındık Borsası’nın spot piyasa işlemleri yapmasını ve üreticimiz ve üyelerimizin lisanslı depodan faydalanması için kurulan bir tesisi faaliyete geçirmenin gayretiyle var gücümüzle çalışmaktayız.

Bu çalışmalarımızın neler olduğu kamuoyu ve çok değerli Ziraat Odalarımız tarafından bilinmekte iken kamuoyunda fındığın fiyatını düşürmeye matuf bir takım söylemlerle itham edilmemizin kabul edilemez bir tavır olduğunu ifade etmek istiyoruz.

Giresun Ticaret Borsası olarak yapmış olduğumuz Fındık Spot Borsası ve Fındık Lisanslı Depo Tesisini kamuoyu ile bir kez daha paylaşmakta fayda var. Spot borsa ile üreticilerimizin ve üyelerimizin satışa sunacakları fındıkların kalite sınıflandırması yapılarak birden fazla alıcı tarafından açık artırma usulüyle ürünlerini en yüksek fiyata satmalarını tesis edeceğiz. Üretici veya Tüccarımız ürünün kalitesine göre fiyatı objektif ortamda en yüksek fiyata bu sayede satmış olacak. Fındık alıcıları da en kaliteli ürünü görerek buna göre fiyat verecek ve iyi ürüne-iyi fiyat vermek suretiyle ticaretin hazzını yaşayacak. Burada oluşan fiyatlar Dünya ile entegre olacak ve fiyatın nasıl oluştuğu herkesin gözü önünde cereyan edecek. Lisanslı Depo tesisinde ise üreticilerimiz ve tüccarımız fındıklarını yine kalite sınıflandırması yaparak lisanslı depoya kira mukabili bırakacak-ki kira ücretinin yarısı devlet tarafından karşılanacak-ürünü temsil eden elektronik ürün senedini alarak yine fiyatların en yüksek olduğu dönemde fındıklarını bu sayede satacak veya istediği zaman diliminde ki bu zaman 2 seneyi geçemeyecek depoda bırakarak bundan sonra ürünümü nerde bırakırım demeyecek. İsterse üreticilerimiz ve tüccarımız depodan tekrar fındığını, ürün senedini geri vererek teslim alabilecek.

Üreticilerimize hizmet etmek için yapmış olduğumuz bunca çabanın yanında Üyelerimize bilgi amaçlı göndermiş olduğumuz ve ticaret borsalarında işlem gören kabuklu fındık miktarını gösterir çizelgedeki 6736 Sayılı yasa çerçevesinde işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtiaların kayda alınarak işletme kayıtlarının düzeltilmesini hedefleyen ve tamamen tüccarın kayıtlarına giren 153 bin Tonluk rakamı dip not olarak bilgi amaçlı üyelerimize vermenin haricinde borsalardan geçen rakamlara; borsamız ve hiçbir borsamız şu ana kadar bu rakama ilave yapmamış ve bu stok affı rakamını intikal ettirmemiştir. Bu nasıl bir cürettir ki Giresun Ticaret Borsası ve camiasını hedef alan çizelgedeki rakamlara müdahale ederek oynama yaptığımız ifade edilmektedir. Bunu çizelgeyi iyi incelediklerinde anlayabileceklerini zannediyoruz. Bu bilgi sadece bir dip nottur ve tüccar olan üyelerimizin bilgisine sunulan bir bilgidir. Bu bilginin işlem gören müstahsil kabuklu fındık miktarı ile yakından uzaktan bir ilgisi yoktur. Bu dipnot bilginin buraya çekilmesini hayretle izliyoruz. Kaldı ki bu zamana kadar bu bilgilerin doğruluğu ve piyasada kabul edilebilirliği çok uzun yıllardan beridir bilinmektedir. Bu bilgi akışını sağlayan bir kurum olan Giresun Ticaret Borsası’nın böylesi ucuz emellere alet edilemeyeceğinin bir kez daha bilinmesini istiyoruz. Herkes yaptığı işlerle konuşulur. Giresun Ticaret Borsası’nın yapmış olduğu proje ve çalışmalar dünden bugüne ve gelecek vizyonunda açıkça belirtilmiştir. Giresun Ticaret Borsası fındığa değer katan bir kurum olarak yola çıkmıştır ve inşallah bunu yapmaya da muktedirdir. Kaldıki 6736 Sayılı Yasayı da iyice okumuş olsalar bunu da anlayacaklardı. Burada ifade edilmeye ve hangi mecraya çekilmeye çalışıldığını anlayamadığımız tavırla Giresun Ticaret Borsası’nı küçük düşürmeye, fiyatları manüple etmeye çalışan ve daha da kötüsü üreticinin hakkını korumak için proje geliştiren ve çok yakında uygulamaya konulacak projenin hizmetkarı bir kurumu hedef aldırarak itibarsızlaştırma kampanyasına yapmış olduğumuz iyi güzel ve halisane çalışmalarla cevap vererek devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Kaldı ki Giresun Ticaret Borsası olarak fındık fiyatlarının çevre borsalarımızda açıklanmadığı günlerde bile piyasada oluşan fındık fiyatlarını açıklayan ve üreticilerimize bilgi veren bir kurum olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Tarafsızlıktan yana ve güvenilir bir kurum olmak düstüru edinen Giresun Ticaret Borsası fındık fiyatlarının şeffaf ortamda oluşması için zaten spot borsanın faaliyete geçmesini hedeflemektedir. Bunu düşünen ve vizyon edinen bir kurumun nasıl fındık fiyatlarını speküle etmeye çalıştığı iddia edilebilir. Bunun günü kurtarma hedefinden başka bir şey olmadığını ve gerçek hedefine odaklanması gereken ziraat odalarının artık fındık fiyatlarını konuşmaktan öte üreticiye tabana inmelerini tavsiye ediyoruz. Cuma günü 11.20’de yayımlanan bu dipnot bilgisi o gün 15.-TL.’ye çıkacak olan fiyatı mı engelledi merak ediyorum. Kaldı ki bilgi isteyen sektörün her kesimine gönderilen bu bilgiler, bizzat tüccarlar tarafından yönlendirilmiş veya telefon talimatlarıyla kendisini üretici dostu zanneden ziraat odaları başkanları tarafından dile getirilmesi ve kendi suçlarını örtbas etme duygusu ile yönlendiricilerinin maddi menfaatlerine hizmet ettikleri aşikardır.

Üreticimizin her zaman yanında olduğumuzun ve fındıklarının en yüksek fiyata satılması için proje ürettiğimizin bilinmesini istiyoruz. Birde üreticilerden kesilen borsa paylarından bahsedilmiş. Bunu ifade etmenin de şöyle bir yanlış olduğunu belirtmek isterim. Borsa payının nasıl kesileceği kanunlarla düzenlenmiş. Bunların nerelere sarf edileceği de yine kanunla belirtilmiş. Zaten bunu hedef edinerek kendi kaynaklarımızı da kullanarak, yetmediğinden spot borsayı ve lisanslı depoyu kurmak için AB kaynaklarından 9,45 Milyon EURO hibe aldık. Bu tüm kamuoyu tarafından biliniyor. Üreticiden ve Üyemizden aldığımız yine onların hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Bunun dışında Giresun’daki her sosyal olayın içersinde de yer almaya çalışıyoruz. İddia ediyoruz, bunda da hiç durmadan devam edeceğiz. Giresun’u geliştirmek ve büyütmek için üzerimize düşen her şeyi bıkmadan usanmadan yapacağız. Ziraat odalarımız borsa paylarını dile getirerek yine Giresun Ticaret Borsası ve Borsaları küçük düşürmeye çalışmış. Gerçeğin böyle olmadığını sadece kamuoyuna arz etmek istiyoruz. Zaten bizler üyelerimiz ve üreticilerden kesilen bu paylar ile faaliyetlerini yürüten kurumlarız. Bu gelirler ile Giresun’da hangi işleri yaptığımız belli. Bunları buradan anlatacak da değiliz. Giresun’da Giresun Ticaret Borsası’nın hangi adımı attığını herkes biliyor. Onun için kurumları bu şekilde acımasızca kirletmeye çalışma yarışına girmenin, çamur at izi kalsın mantığıyla bir yerlere sürüklemenin hiçbir faydası olmadığını bu değerli Başkanlar Kuruluna tekrar hatırlatmayı kendimize bir borç biliyorum.

Üreticimizin emeğinin kıymetlendirilmesi için spot borsayı ve lisanslı depoyu bu sezon onların ve üyelerimizin hizmetine sunacağız. Bu hizmetler faaliyete geçicince Giresun Ticaret Borsası’nın ne yapmaya çalıştığını herkes daha iyi anlayacaktır. Kaldı ki biz bu istatistikleri 1997 yılından beri yayınlıyoruz. Yurtiçi ve yurt dışından devamlı takip ediliyor. Ziraat Odalarımız da takip ediyor. Onlara sms, e-posta vb. yollar ile bu bilgileri anında aktarıyoruz. 6736 Sayılı yasa ile getirilen bir takım düzenlemeleri bilgi amaçlı üyelerine vermenin dışında herhangi bir amacı olmayan ve kötü niyetli olarak fındık fiyatlarının düşürülmesini hedeflediğimizi ne yazık ki talihsiz açıklamalarıyla belirten ziraat odaları ile amacımız kavga etmek değil üreticilerimizin ürünlerinin hak eden değerinin bulması yönünde olduğunun bilinmesini tekrar hatırlatmak isterim. Maalesef Ziraat Odalarımız devamlı herkes ile kavga içerisindeler. Onlarla devamlı temas eden bir kişi olarak beraber fındık üreticinin yaşadığı sorunlar için özellikle fındıkta külleme hastalığı ile ilgili ne yapabiliriz üretimi nasıl artırabilirizi, daha başka üreticinin yaşadığı sorunlar ve üretimin önünde bulunan engeller için beraber çalışmalar yapalım ifadelerini bizatihi Merkez Ziraat Odası Başkanımız olmak üzere her platformda ifade etmemize rağmen, maalesef ziraat odalarımız fiyatların düşüşünü hep bir tarafa bağlama ve hep bir kesimi hedef göstermekten başka bir yol izlememektedirler. Tekrar bu vesile ile ziraat odalarımıza sesleniyorum: bunları bırakın fındıkta rekabet gücümüzü ve verimi artıracak neler yapabilirizi tartışalım. Yaratacağınız suni tartışmalarla üreticinin cebine daha fazla para girmez. Başka yöntemler deneyin artık diyorum.  Ar-Ge’ye ve Bilime yönelelim, fındık üretimine ve üreticisine faydalı çalışmalara fındık sektörünün tüm kesimleriyle birlikte ortak hareket ederek fayda yaratalım diyorum.

Giresun Ticaret Borsası olarak Fındık için çok hayırlı olacak bir haberi de buradan vermek istiyorum. Başbakan Yardımcımız Sn. Nurettin CANİKLİ’nin talimatlarıyla Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Himmet KARADAĞ ve ekibi ile geçtiğimiz haftalarda görüşmeler yaptık. Çok olumlu geçen bu görüşmelerle spot borsayı ve lisanslı depoyu BIST’e açacağız. BİST ile yapılacak ortak çalışma ile Borsa İstanbul’un Lisanslı Depoculuk Şirketine büyük bir sermaye miktarı ile ortak olma durumu var. Üreticimizin emeğinin karşılığını alması için Devlet Yetkililerimiz de elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Ben buradan Sn. Başbakan Yardımcımız Nurettin CANİKLİ Beyefendiye minnettarlığımı belirtmek istiyorum. Giresun’un fındık’ta söz sahibi olan ve fındık piyasalarının takip edildiği bir il olması ve fındığa hizmet eden bir çalışma olması için bize fazlasıyla katkılar sağlıyor.

Ziraat Odalarımızın yapmış olduğu açıklamada fındık rekoltesinin revize edildiği ve bizim kurum olarak rekolte tahmini 467 Bin 707 Ton olarak istatistik çizelgelerimizde gösterdiğimizden bahse edilmektedir. Rekoltenin revizesi ile ilgili bir şeylerden bahsediliyor. Bahsi geçen rakam Tarım Bakanlığımızın bizatihi iller bazında yaptırmış olduğu bir çalışmadır ve detaylı bir resmi dokumana ulaşılarak çizelgeye işlenmiştir. Bu tahmini rekolteden sonra bir revizenin yapıldığı konusu resmi olarak kurumumuza ulaşmamıştır. Ancak, Sn. Tarım Bakanımızın rekoltenin revize edildiğine dair beyanı ile TÜİK’in bir revizyona gittiği bilgisi edinilmekle beraber bu revizyonun detaylı dökümüne TÜİK nezdinde hala ulaşılamamıştır. Ayrıca rekoltenin iller bazında dağılımının ne olduğu ve bunun 420 Bin Ton rakamına nasıl ulaşıldığına dair resmi bir bilgiye de maalesef ulaşılamamıştır. Global anlamda 2016 Yılı Türkiye Fındık Rekoltesinin 420 Bin Ton olarak revize edildiği ifade edilmektedir. Buradan da çizelgemizdeki rekoltenin revize edilmediğinden bahsedilerek buradan bir nema çıkarılarak kurumumuzun yıpratılmaya çalışılmasını kabul etmiyor, kötü niyetli bu beyanatları kendilerine aynen iade ediyoruz.

Bu talihsiz açıklamayı yapanlar 6736 Sayılı Yasanın ne olduğunu bilmeden bir de yorum yaparak bunu müstahsil işlemlerine ekleyerek gelecek projeksiyonları yapmışlar ve bunun bir oyun olduğunu kağıt kalem oyunu ile üreticinin nezdinde Giresun Ticaret Borsası’nı anlamsız bir tarafa çekerek üreticinin ürünü için kötü niyetli hedeflerimiz olduğunu iddia etmektedir.

Sayın Ziraat Odaları, Giresun Ticaret Borsası’nın Üretici için neler yapmaya çalıştığını yukarda izah etmeye çalıştık, yakın zamanda açılacak spot borsa ve lisanslı depo tesisi ile de bunları hep beraber Allah görmeyi hepimize nasip edecek inşallah. Birlikte fındığımızı ve üreticimizi daha çok kalkındırma için üreteceğiniz enerjinizi, kurumları hedef alarak bir yerlere varmaya çalışmanızın doğru olmadığını ifade etmek isterim.

Kimsenin üreticinin fındığını ucuza kapatmak gibi bir hedefi yoktur. Defaten söylenilmesine rağmen bu fındık fiyatları 22 TL.’yi arz talep dengesine göre bulurken bugün fiyatların bu şekilde seyir etmesinden dolayı hiçbir kimsenin bir birini suçlayarak bir yere varamayacağını tekraren hatırlatmak isterim.

Sürdürülebilir bir fındık politikası için kavgadan çok birlikte hareket etmeye ihtiyacımız olduğunun bilinmesini ve tüm kurumlarımızın birbirleriyle sinerji içerisinde çalışarak fındığımızın daha fazla ve daha fazla fiyata satılmasını sağlamasının gerektiğini ifade ediyor. Konuyu kamuoyunun takdirine saygıyla arz ediyorum”

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?