YAZ TATİLİNE GİRERKEN

YAZ TATİLİNE GİRERKEN

Hafta sonu itibariyle bir öğretim yılını daha geride bırakmış olacağız.

Yaklaşık sekiz ay süren okul döneminden sonra karnelerini alan öğrenciler üç ay sürecek yaz tatiline başlayacak.

Karnelerdeki notların durumuna bakılmaksızın öğrenciler dinlenmeyi hak ettikler.

Bir yıllık yorgunluğun atılması beden ve zihnin dinlenmesi için vakitleri olacak.

Öğretim yılı boyunca ders çalışan öğrenciler karşılığını aldıkları karnelerde görecek.

Ancak karnelerdeki notlara aldanmamak gerekir.

İlkokuldan liseye değin olağanüstü durumlar haricinde sınıf tekrarı yapılmaması yönetmelik gereğidir.

Tatil, çoğu öğrenci ve bazı aileler için dilediği gibi gezme, eğlenme, istediği zaman yatma-kalkma, saatlerce, internet ve bilgisayarla oynama, TV izleme, tamamen serbest olma, rahatlık anlamı taşır.

Asla böyle düşünülmemeli, boş zaman olarak görülmemeli.

Üç ay gibi uzun süren tatili hiçbir etkinliğe katılmadan, hedef belirlemeden, günün neredeyse tamamını sokakta geçirerek amaçsız gezmek öğrenci ve ailelere yönelik farklı sıkıntılar yaratabilir.

Bazı veli ve öğrenciler tarafından öğrenmeye ara vermek olarak algılanmakta olan,       dinlendirici, yenileyici, birleştirici özellikler taşıyan tatilde, okul ile aradaki kopmaları engelleyecek önlemler mutlaka alınmalı.

Okul kapanınca öğrenme sona erer, açılınca tekrar başlar düşüncesi tamamen yanlıştır.

Görünen, öğrencilerin tatildeki zamanlarının büyük bölümünü sokaklarda geçirdiği, bu durumun üzerlerinde olumsuz etkileri olduğudur.

Uzun süreli tatiller çocukların öğrenmelerine engel olmaktadır.

Bu duruma yönelik mutlaka önlem alınmalı.

Öğrenciler hak ettikleri tatili en verimli ve en iyi şekilde nasıl değerlendirmeli, ailelere ne gibi görevler düşmekte?

Veli olarak önceliğimiz, çocukların zamanlarını en verimli olarak kullanabilmelerine yönelik planlama yapmak olmalı.

Çocukla beraber, onun görüşlerinin ağırlıklı olduğu program yapılırken, yakın arkadaşlarıyla birlikte hareket etmelerine fırsat tanınmalı.

Yapılan program esnek ve değişebilir olmalı.

Katı bir planlama, sınırları zorlama, yasak koyma anlayışından kaçınılmalı.

Ben bu işten anlamam, kendi haline ne yaparsa yapsın anlayışından uzak durulmalı.  İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik planlama yapılırken sınıf öğretmenlerinden

destek alınmalı.

Dikkat edilmesi gereken husus, günlük ya da haftalık ders programı hazırlayarak, bu uygulanacak zorlamasının yapılmamasıdır.

Amaç, okul döneminde olduğu gibi ders çalışması, disipline etmek değildir.

Hangi yaş grubunda olunursa olunsun yaşamın her aşamasında disipline olmak, planlı, programlı çalışmak vardır.

Bu durum bireyi başarıya götürür.

Okula gidildiği döneme göre çok daha hafif çalışma programı uygulandığında, gelecek eğitim-öğretim yılına daha güçlü olarak girmiş olurlar.

Sürekli eğlenme, gezme, bilgisayarla oynama, internet, tv seyretme vb. konularda zamanı tüketme, kısacası başıboş dolaşma ile üç aylık tatil nasıl sona erecek?

İşte burada çocuk ile birlikte yapılan ve çoğunlukla onun görüşlerinin yansıtıldığı planlama uygulamaya girmeli.

Tatilde kesinlikle yapılması gereken, olmazsa olmazı, günde iki saatten az olmamak koşuluyla kitap okumak olmalı.

Kitap seçimini satıcılarına bırakmamalı, yaş ve ilgi alanları dikkate alınarak yapılmalı.

Bu seçimde ilk ve ortaokul öğrencileri için sınıf ve Türkçe, ortaöğretim öğrencileri için Edebiyat öğretmenlerinden destek alınmalı. Kitap okuyarak bilgi dağarcığı gelişecek, genel kültürü ve özgüveni artacaktır.

Dinlenme, eğlenme, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılma uzun süreli tatilin önceliğidir.

Ancak derslerde eksik olan, okul dönemi boyunca anlamada zorlanılan konularla ilgili tekrar da yapmak gerekir. Bu esnada o konuları çok iyi bilen sınıf arkadaşlarından yardım istenebilir.

Öğrenci için tatil, kendisini geliştirmek için büyük fırsat olmalıdır.

Açılan yaz okulları, çeşitli aktivitelerin yapıldığı ve seçeneklerin fazla olduğu, sosyal ortamların sağlandığı en iyi tercihlerin başında gelir.

Bu tür etkinliklere çocukların katılımları sağlanmalı. İlgi duyduğu alanlar, hobileri neyse onların gerçekleştirilmesi için çaba gösterilmeli.

Sadece kitap okuyup, ders tekrarı yaparak, test çözerek, eksik kalanları tamamlamak için çabalayarak tatili tamamlamaya çalışmak işkence görmek gibidir.

Velilere düşen en büyük görev, çocuklara hissettirmeden onların tatil süresince hangi arkadaş grupları ile gezip dolaştığı, eğlendiği, nerelerde zaman geçirdiklerini izlemek, bu hususta gereken önlemleri almak olmalıdır.

Ekran bağımlığını (internet, telefon, tv) en aza indirmek için çaba gösterilmeli.

Öncelikle ortaöğretim çağındaki çocuklar ergenlik döneminin etkisiyle farklı arayış içersine girebilirler. Olumsuz arkadaş seçimi nedeniyle sigara, alkol öncelikli olmak üzere, diğer zararlı alışkanlıklar edinebilirler.

Tatiller dinlenme zamanıdır. Ancak dinlenme, zamanın boşuna geçirilmesi, amaçsız olma demek değildir. İçselleştirilerek yapılan program doğrultusunda iyi değerlendirilmiş yaz tatili, çok iyi geçirilecek bir eğitim-öğretim yılı demektir.

Tüm öğrencilere, aile bireylerine dinlendirici, sorunsuz iyi tatiller dileğiyle…

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?