YEŞİL  YOL

YEŞİL  YOL

Yeşil Yol,  Samsun’dan  başlayarak  Ordu,  Giresun,  Gümüşhane,   Trabzon,  Rize  ve  Artvin  illerinin  yaylalarını  ve turizm  merkezlerini  üst  kotdan  birbirine  bağlayan  yaklaşık  2600  kilometre  uzunluğunda  turizm  yolu  olarak   planlandı . 7 metre   genişliğinde    gidiş  – geliş  tek  şerit   olarak  planlanan  yolun  zemini  taş   parke  döşemeli  olacak.   Bu  yolla   birlikte  40   noktada  oteller,  restaurantlar  ve  kayak   tesislerinden  oluşan  turizm   merkezleri   ve   kompleksler    oluşturulup   sahil   şeridi  ile  yaylaların  irtibatı  asgariye  düşürülmesi planlanıyor.                                                                                                                                               İki  yıldır  planlanan   bu  yola  90  milyon  TL  harcandı.  Yolun  2018  yılında  bitirilmesi  planlanıyordu.    TEMA   Vakfı’nın  Danıştay’a   iptalini  talep  ettiği    bölümlerinden  biride  Yeşil  Yol  Projesi  ile  ilgiliydi.  Planda  yayla turizminin  geliştirilmesi  için  yaylalar  arası  entegrasyon  olarak  yer  verilen  Yeşil  Yol  Projesi’nin  bölgenin  doğal   ve  kültürel  yapısını  bozacağı   gerekçesi  ile  iptalini  talep  etti.  Bölgede yol   boyunca   yapılan  mahkeme  keşfinde  bilirkişi  heyetide   yaylaların  karayolu  ile  birbirlerine   bağlanması  halinde  araç  trafiğinin  denetlenmesinin  zor   olacağı,    yaylalardaki   geleneksel  yaşam  tarzını  sürdürmenin  zorlaşacağı,  yaylaları  yapılaşma  için  cazip  hale  getireceği,  bu durumun  yaylaların  doğal  yapısını  olumsuz  olarak  etkileyeceği  yönünde   görüş  bildirdi.   Mahkemece  yapılan  keşifte    yine  raporda,  yaylaların   entegrasyonu   amacıyla  yeni  yolların  açılması  ile  ilgili  olarak,  bölgenin  topografik   yapısının  oluşturduğu  denize  dik  ve  derin  vadilerin  denize  paralel  yollarla  birbirine  bağlanması   durumunda   büyük  bir  çevre  tahribatına  neden  olunacağı,  böylesine  bir  tahribata  neden  olmak  yerine  bugünkü  gibi  her   yaylaya  mevcut   güzergahlardan erişilmesinin  doğru  bir  yaklaşım  olacağı   yönünde    görüş    belirtti.    Yeşil  Yol  çalışmaları   esnasında  Rize’nin   Çamlıhemşin  ilçesine   bağlı   Fırtına  Vadisi’ndeki   Kavrun  Yaylası’nda  yerel  direnişle  karşılaşmış,  yaz  boyu  yaylacıların  ve  bölge  halkının eylemleri  devam   etmişti.  Jandarma  kepçesinin  önünde  duran  Rabia  ÖZCAN’ın, “Ben  halkım,  devlet   bizim sayemizde   devlettir”  sözleri  direnişin   sembolü  olmuş  ve  tüm  Türkiye’nin   dikkatini  bu  yola   çekmiştir.

Sembol  olan   bu  bayanın   duyarlı  hareketi,   bölgede  yaşayan   kişilerin  örgütlenmesine  ve  eylem  yapmasına  sebep  oldu.    Bölgede  özel  sektör  yatırımlarının  sürükleyici  unsuru  olarak,   kamu  kurumları  tarafından  turizmin  geliştirilmesine   yönelik  yoğun  faaliyetler  yürütülmektedir.

Bunlar  arasında  tarihi  ve  kültürel  mirasların  turizme   kazandırılması, restorasyon,   rekreasyon   ve   peyzaj   düzenlemeleri,   kayak  ve   kış   turizmi   potansiyelinin   değerlendirilmesi   için planlama   ve   yatırım   faaliyetleri   hemen   her  ilde   yürütülmektedir.   Yürütülen   projeler   tanıtım   faaliyetleri   ve turist   yoğunluğu   son  3  yıldır   turizm  konusunda   bölge   genelinde   önemli  derecede  fark   oluşmasını sağlamıştır  ki  en  önemli  kazanımlarımızdan  birinin  bu  olduğu  söylenebilir.   Çünkü  turizmin   tutunması  her  şeyden  önce  bölge insanı   ve  kurumlarının   turizmi   benimsemesi   ve   sahip   çıkması   bölge  halkının   bakış  açısı  ile  ilgilidir.

Geçtiğimiz yıl  bölgeyi  ziyaret  eden  yaklaşık    % 83’ünü   yerli  turistler %17’sini  yabancı turistler  oluşturdu.    Yerli  turistlerin önemli  oranda  günü  birlik  geziler   ve  kısa  süreli   turlar  yoluyla  bölgenin  doğal   ve   kültürel   güzelliklerini   ziyaret ettikleri   görülür.   Bunun   yanı  sıra  bölgenin   eko  turizm  değerleri   ve   faaliyetleri   önemli   sayıda   yerli   turisti çekmektedir.  Yabancı   turistler   arasında   ise  son   dönemde   özellikle  Körfez   ülkelerinden   gelenlerin  başı  çektiği görülmektedir.   Körfez   ülkelerinden   bölgemizi   ziyaret   eden   turist   sayısı   2010   yılında   34 bin   kişiyken  bu   sayı 2012   yılında   92 bine   çıkmıştır.    Bu  sayının   bu   yıl   sonu   itibariyle   yaylalarda  konaklayanların    250 bini   geçmesi   bekleniyor.      Arap  turist  ilgisi,   kendisini    bölge   genelinde  sosyal    hayat,  alışveriş,    ticaret,     konaklama   tipleri,    gayrimenkul   satışları  ve  yatırım   talepleri   anlamında   yoğun   olarak   hissettirmektedir.   Yine   geçtiğimiz   aylarda   Suudi   Arabistan’ın başkenti   Riyad’dan  doğrudan   Karadeniz   hava  meydanlarına    tarifesiz  uçak  seferlerinin   başlaması   bu   ilginin   en önemli    neticelerindendir.   İlimizde  açılması  planlanan  5  yıldızlı  otel  ve  tanıtım  faaliyetinin  koordineli  yapılması   durumunda  ilimizde  pastadan  düşen  payını  alacaktır.

Yazının  içeriğinden de  görüldüğü  gibi    Karadeniz  Bölgesi’ne  artarak  yabancı  ve  yerli  turist   gelmektedir.   Yeşil  Yol    planlandığı  şekilde  değil de   her  ilden  yaylalara  çıkılırsa  hem  kontrolü  mümkün  olur  hem de  sahil  şeridinde  kalan  tesislerin   sahiplerinin   ve  diğer  esnafın   mağduriyeti  önlenir.   Yeşil  Yol  mevcut  şekli  ile  yapılırsa    bugünkü  sahil  güzergahını  yalnız  işleri  icabı  gelen  kişiler  kullanacak  ve  sahil  güzergahındaki  tesislerin  veriminin  düşmesine  neden  olacaktır.    Haliyle  bu  sektörde  çalışan  ve  dolaylı  olarak  sektörle  irtibatı  olan  her  esnafı  etkileyecektir.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?