YURTTAŞ

YURTTAŞ

Yurttaş mısın?

Bütün yurt senden sorulur.

Doğduğun yerde değil,

Sıcaklığın bütün yurda.

İstersen Kıbrıs’ta ol.

İstersen Erzurum’da, Sarıkamış’ta ol.

İstanbul da senindir, İzmir de senin.

Yurdun neresi ağarırsa,

Oradasındır.

Ölene dek değil,

Öldükten sonra bile,

Bütün yurda ortaksın.

Bütün yurt sana ortak,

Bütün yurt senin ya,

Veremezsin,

Yurdun bir iğne ucu toprağını,

Ölsen bile.

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

 

Yurttaş olma, bir yurtta doğup büyüme veya yaşamış, vatandaşlık haklarına sahip olma durumudur.

Kendini yaşadığı ülkenin sahiplerinden saymaktır.

Devleti ve tüm vatandaşlara karşı görev ve sorumlulukları vardır.

 

Yurttaş;

Hak ve ödevlerinin bilincinde olan, onları yerine getirmekle yükümlü olan bireydir.

Sorumluluk yüklendiğinin bilincinde olmaktır.

Toplumsal değer ve kavramların farkında olup, korumaya çalışandır.

İnsan, birey olma sorumluluğu ilk önceliğidir.

Yasal hak, ödev ve görevlerini bilir, yeri geldiğinde kullanır.

Ülkesini sever ve yüceltmek için çabalar.Ülke çıkarları önceliğidir.

Toplumun ortak payda ve değerlerine, kültürüne, demokrasiye bağlı, etnik grup ve inanç farklılıklarına son derece duyarlı ve saygılıdır.

Asla biat etmez, kul, tebaa anlayışında olmaz, dogmatik anlayışlardan uzak olandır.

Olay karşısında eleştirel düşünebilen, sorgulayan, yorumlayan, analiz edendir.

Uygar dünyanın bilinçli insanıdır.

İyiyi, doğruyu, gerçeği arayıp bulmak için çaba gösterir.

Üreten, paylaşan ve haksızlıklar karşısında dik durabilendir.

Hak, sorumluluk ve görevlerinin farkında olabilmedir.

Saygılı, hoşgörülü, barış, adalet ve eşitlikten yanadır.

Her türlü ayırımcılığa karşı çıkandır.

Toplum bilincinde olabilmektir.

Aklını kiraya vermeyen, benim adıma büyüklerim düşünsün demeyendir.

“Profili düşük” yöneticiler tarafından yönetilmeyi istemeyendir.

“Beni sokmayan yılan bin yaşasın, işimle gücümle uğraşayım, siyaset, hak, hukuk,adalet, yönetim, yargı, demokrasi hiç ilgilendirmiyor..”anlayışına karşı durabilendir..

Yurttaş olabilmek, birilerinin ihtiyaç duyduğu ya da belirlenen zamanlarda, normal koşullarda yapılan seçimlerde oy kullanmakla sınırlı değildir.

Daha onlarcasını sıralayabilirsiniz.

Önemli olan, Türk milli eğitiminin genel amaçlarında ifadesini bulan,

“Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı, ulusal, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen; demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen, bunları davranış haline getirmiş yurttaş olarak yetişmek,

Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli bireyler olabilmektir.”

Anlayabilene.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?