GRÜ’de, Tiroid Çalıştayı düzenlendi

GRÜ’de, Tiroid Çalıştayı düzenlendi

Temel tıp bilimlerinden dahili ve cerrahi tıp bilimlerine; katılan anabilim dalları ve sayısı itibariyle, Türkiye’nin en geniş kapsamlı İlk Tiroid Çalıştayı, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından, GRÜ Şehit Ömer Halisdemis Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
“1. Multidisipliner Giresun Cerrahi Toplantıları, Eylül 2018: Tiroid & 1. Tiroid Çalıştayı” başlığıyla 29 Eylül 2018 Cumartesi günü düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını Çalıştay Başkanı ve aynı zamanda GRÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı olan Doç. Dr. İlker Şengül yaptı.
Tiroid hastalıklarının Türkiye genelinde ve özellikle de endemik bir bölge olarak tanımlanan Giresun ve Karadeniz Bölgesi açısından, önemli sağlık sorunları oluşturmaya devam ettiğini belirten Şengül sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Tiroid ile ilgili yeni neler vardır?” ATA (American Thyroid Association, Amerikan Tiroid Birliği) 2015 kılavuzu son guideline olarak, Thyroid dergisi 2016 Ocak sayısında yayınlandı. Ayrıca; Mart 2015’te, Boston’da Endokrin Patoloji Derneği Konferansında, en sık görülen tiroid kanseri olan papiller tiroid kanserinin bir alt grubu olan (subgrup) ancak agresif seyirli olan folliküler varyant papiller tiroid kanserinin (FVPTC) daha iyimser şekli diyebileceğimiz enkapsüle (kapsüllü) folliküler varyant papiller tiroid kanseri “(EFVPTC)” yeniden değerlendirilmiş ve bu terim yerine “NIFTP” (non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclei) yani “papiller çekirdek özellikleri gösteren non-invaze folliküler tiroid neoplazmı” gibi yepyeni bir terim kabul edilmiştir.
Tüm dünya için bu çok yeni terimin, tanımın yanı sıra; Haziran 2016’da Japonya Yokohama’da düzenlenen 19. Uluslararası Sitoloji Kongresinde; 2007 yılında Bethesda, Maryland’da kabul edilen o yıldan bugüne tiroid sitolojinde kabul edilen ve kullanılan Bethesda Sistemi, Dr. Ali ve Vielh tarafından ilgili panelde değerlendirilmiş, papiller tiroid karsinomunun (PTC) çok daha agresif olan “Hobnail varyantı” eklenmiş, ATA 2015 kılavuzunda, Bethesda Sisteminin yine aynı şekliyle kabul edilmesine rağmen, “Hurthle hücreli karsinom” tanımı yerine “Onkositik karsinom/adenom” tanımı kullanıma girmiş, başka, diğer önerilerde bulunulmuş ve “Tiroid Sistemi Raporlamasında Bethesda Sistemi II”nin 2018 yılında oluşturulacağının ümit edildiği ifade edilmiştir. Bu sistem, Şubat 2018 de de söyledikleri gibi, yayınlanmış, basılmıştır. ATA 2015 kılavuzunda (II. Güncelleme) ise bir önceki kılavuz olan ATA 2009 (I. Güncelleme)’a göre, 8 yeni soru, 21 yeni öneri ve 21 öneride anlamlı değişiklik bulunmaktadır. Kılavuzda sırasıyla; tarama programları, saptanmış nodüllere yönelik yaklaşımlar, ameliyat yaklaşımları, malignite hastalarındaki takipler ve diğer tedavi modaliteleri ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.”
Sayın Şengül’ün ardından konuşan Rektör Danışmanı ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Ü. Abdullah Çelik, endemik bir bölge olan yöremiz için tiroid hastalıklarının ve tedavi ve takiplerinin öneminden bahsederek sözlerine başladı. Troid hastalıklarının tıp alanında birçok branş ile ve dahi Kardiyoloji ve kendi alanı olan Kardiyovasküler Cerrahi ile de çok ilgili olduğunu ifade eden Çelik, çalıştayın düzenlenmesinde katkıda bulunan başta Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İlker Şengül olmak üzere, Düzenleme Kuruluna ve emeği geçen herkese teşekkür konuşmasını bitirdi.
Çalıştayda konuşan ve alanında ilk olma özelliği taşıyan bu çalıştayın GRÜ çatısı altında düzenlenmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Serkan Soylu, konuşmasında şunları aktardı: “İlimiz ve bölgemizde, sık rastlanan, guatr ve tiroid hastalıkları ile ilgili, Tıp Fakültemiz bünyesinde, Genel Cerrahi Kurucu Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İlker Şengül tarafından, 2009 yılından itibaren Tiroid Hastalıkları Merkezi ve 2014 yılından itibaren de Endokrin Cerrahisi Birimi kurulmuş bulunmaktadır. Bu bu çatı altındaki çalışmalar, yakın zamanda hayata geçirilen affiliasyon protokolü ile hız kazanmıştır. Endokrin Cerrahisinin yanı sıra, Ocak 2017’den itibaren Devlet Hastanesi ile imzalanan protokol kapsamında, Eğitim ve Araştırma Hastanemizde diğer cerrahi prosedürler de başarı ile uygulanmaktadır.” Soylu sözlerine şöyle devam etti: “Bu toplantının, Üniversitemiz ve Fakültemiz bünyesinde ilk kez, kendi öğretim üyelerinden müteşekkil dopdolu bir kadro ile gerçekleştirilecek ilk multidisipliner toplantı hüviyetinde olduğunu görüyorum. Ayrıca, bu birleşik toplantının, Tıp Fakültemiz bünyesinde, ilk Tıp Çalıştayı ve tiroid hastalıklarının sık görüldüğü bir bölge olmamız hasebiyle, belki de Karadeniz Bölgesinde de ilk Tiroid Çalıştayı olması, oldukça dikkat çekicidir. Bu bağlamda, organizasyonu planlayan Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Başkanına, buradan teşekkür etmek istiyorum. Toplamda, 19 Anabilim dalından 24 Konuşmacının yer alacağı bu güzel tıp çalıştayında bulunmaktan memnuniyet duyduğumu belirtir, hepinize başarılar ve kolaylıklar dilerim.”
Konuşmaların ardından, başlayan çalıştayın başkanlığını GRÜ Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İlker Şengül yaparken, Düzenleme Kurulunda ise yine GRÜ Tıp Fakültesinden Doç. Dr. İlker Şengül, Dr. Öğr. Ü. Tuğrul Kesicioğlu, Dr. Öğr. Ü. Tuncer Öztürk, Dr. Öğr. Ü. İsmail Aydın ve Dr. Öğr. Ü. Demet Şengül aldı.
Tüm gün süren çalıştayda; Histoloji&Embriyoloji, Cerrahi Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Farmakoloji, Radyoloji, Tıbbi Patoloji, İç Hastalıkları/Endokrinoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, Genel Cerrahi/Endokrin Cerrahisi, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Göz Hastalıkları, Kardiyoloji, Pediatri, Halk Sağlığı ve Psikiyatri alanlarında sunumlar yapıldı.
Çalıştay; Doç. Dr. İlker Şengül’ün yaptığı kapanış konuşması, teşekkür belgelerinin takdimi ve ardından katılımcılar ile Tıp Fakültesi öğrencilerinin hatıra fotoğrafı çektirmeleriyle sona erdi.
Birçok ilkin gerçekleştiği çalıştay; GRÜ Tıp Fakültesi bünyesinde, kendi Öğretim Üyelerimizden meydana gelmiş ilk Multidisipliner Toplantı olması ve Tıp Fakültemiz bünyesindeki ilk çalıştay olması bakımından önem taşımaktadır.
Çalıştayı benzerlerinden ayıran ve bu denli önemli kılan husus ise; Temel Tıp Bilimlerinden Dahili Tıp Bilimlerine, Dahili Tıp Bilimlerinden Cerrahi Tıp Bilimlerine toplam 19 alandan, 24 konuşmacının katkı sunduğu ve bu itibarla, bilindiği kadarıyla tiroid ile ilgili bilinen tüm paydaşlarının katılımıyla anabilim dalları açısından bu çeşitlilik ve zenginliği bir arada barındıran ve sayısı itibariyle, Türkiye’nin ilk, Dünyanın ise sayılı Tiroid Çalıştaylarından biri olmasıdır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?