Kılınç, Kurultay İçin Dava Açıyor

Kılınç, Kurultay İçin Dava Açıyor

MHP kurultayına yapılan engellemelerin hiçbir hukuki dayanağı olmadığını öne süren Kılınç; “Hukuksuz bir şekilde müdahale  edenler  hakkında gerekli suç duyuruları bizzat şahsım tarafından da yapılacaktır !” dedi.

MHP’nin temel taşlarından Murat Kılınç,kurultaya engel olunmasının yasal bir dayanağının olmadığını savunarak kendisinin konuyu bizzat yargıya taşıyacağını açıkladı.

Kılınç”Organ seçimleri özel yasaları gereği “yargı gözetiminde” yapılması gereken siyasi partiler dahil tüm kuruluşların genel kurullarında o yerin Mülki amirliği yalnızca toplantının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür ! Yapılan ve yapılacak toplantıya taraf, müdahil ve müdahalesi söz konusu olamayacağı gibi, yalnızca “Hükümet Komiseri” sıfatı ile bir gözlemci memur bulundurabilir. Zorunlu da değildir.”dedi.

Herkesi sağduyuya çağıran Kılınç şöyle konuştu:

“Bütün bu toplantılarda ki usule göre toplantıya katılma hakkı bulunan onaylı üye listesinde isimleri bulunanlar toplantı çağrısını yapanların yardımı ile “hazirun” denilen bu listede isminin karşısında ki imza sütununu imzalar. Toplantı saati geldiğinde sayılan imzalar yeter sayıda ise toplantı başlatılır, ya da yeter sayıda değil ise toplantı ilanla duyurulmuş ikinci toplantı gününe bırakılmak üzere bir tutanak tutularak katılımcılar tarafından imza altına alınır!

Birinci gün yeter sayı sağlandı ise, ya da ikinci gün toplantı saati geldiğinde katılanlar ile toplantının açılışı toplantı çağrısını yapanlardan birisi tarafından başlatılarak; toplantıyı yönetmek üzere Kongre Divan Heyeti oluşturulur ! Kongre Divan Heyeti oluşumu sonrasında yerini alan divan ile toplantı çağrısı yapanların görevi sonlanmış olur.

Divan heyeti toplantı gündeminde ki konuları ve katılan delegelerin kuruluşun tüzüğüne uygun gündeme alınmasını teklif edeceği konuları oylayarak gündeme alınmasının kabulü ile bu maddeleri de gündeme ilave ederek toplantıyı icra ederler ! Gündem de organ seçimleri var ise, ya da teklif ile gündeme alınmış ise seçimler ile ilgili maddeye geçildiğinde organlarda  bulunan görevlere aday olanların isimlerinin tespiti yapılarak o yerin İlçe Seçim Kurulu tarafından görevlendirilmiş sandık kurulu, ya da kurullarına listeler tevdi edilerek, seçimlerin sonuçları ile oluşan organ görevlileri İlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir !

Bu durumda 15 Mayıs MHP Olağan Üstü Kurultayı yeterli üst kurul delege imzasına rağmen toplantıya çağrı görevini yerine getirmeyen MHP yönetimi yerine Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından; oluşmuş “olağan üstü kurultay şartları gereğini” yerine getirmek üzere bir “Çağrı Heyeti” görevlendirmiştir.

MURAT KILINÇ

Parti yönetimi olağan veya olağan üstü kurultay toplantılarını nasıl organize ediyor idi ise aynı şekil şartlarında organize etme görevi bu sefer mahkeme tarafından görevlendirilmiş “Çağrı Heyetinin” yetki ve sorumluluğunda yapılmak üzere sadece el değiştirmiştir!

Bu nedenle ne Yargıtayı, ne de seçim bölgesi dışında ki hiç bir yargı organını, Adalet Bakanlığını, İç işleri Bakanlığı ve ya Mülki amirliği yapılacak seçimler yönünden ilgilendiren hiç bir husus bulunmaz iken, kendilerini “işgüzarlıklarının” gereğini yaparak hukuksuz bir şekilde müdahale yapılması organizasyonu görevlisi addedenler hakkında gerekli suç duyuruları bizzat şahsım tarafından da yapılacaktır !

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?